VIDEOMATERIAL

Palpas retursystem:

FÖR SKOLORNA

UNDERVISNINGSMATERIALET PÅ RESA MED DE PANTFÖRSEDDA

Att returnera burkar och flaskor är något som alla finländare känner till. Det gör det enkelt att prata med skoleleverna om betydelsen av återvinning och om materialåtervändning. Återvinningen av dryckesförpackningar kan behandlas till exempel under lektioner i miljö- och naturkunskap, samhällslära eller huslig ekonomi.

Undervisningsmaterialet På resa med de pantförsedda låter skoleleverna lära sig om återvinning och om vardagens ekoåtgärder. Det kostnadsfria materialet riktar sig främst till grundskolans 4–7 klasser, men kan även tillämpas för andra klasser.

Till undervisningsmaterialet hör:

  • Lärarens anvisningar
  • Bakgrundsmaterial för läraren
  • Ett uppgiftshäfte för eleverna
  • En PowerPoint-presentation
  • En frågetävling

Närmare beskrivning av materialet samt anvisningar för nedladdning och beställning finns nedan.

LÄRARENS ANVISNINGAR & BAKGRUNDSMATERIAL

Lärarens anvisningar ger råd om hur materialet används tillsammans eller separat. Bakgrundsmaterialet ger läraren faktauppgifter som bakgrund om hur dryckesförpackningarna återvinns. Paketet erbjuder vägkost för att behandla de reflekterande frågorna som finns i det övriga materialet och hjälper till med att utveckla följduppgifter.

Ladda ner lärarens anvisningar (pdf)
Ladda ner bakgrundspaketet (pdf)

UPPGIFTSHÄFTE

Uppgiftshäftet innehåller information om återvinningen av dryckesförpackningar samt reflekterande frågor, uppgifter och en frågetävling i ämnet. Du kan utan kostnad beställa den mängd häften du önskar via Subject Aid-undervisningsmaterialbanken eller ladda ner häftet i PDF-format.

Beställ tryckta häften (Subject Aid)
Ladda ner uppgiftshäftet (pdf) 

POWERPOINT-PRESENTATION

Presentationen innehåller nästan precis samma saker som uppgiftshäftet men i ett format som passar för den vita duken. Presentationen funkar bra då läraren leder en diskussion men kan även printas ut åt eleverna för behandling ensamma eller i grupp.

Ladda ner presentationen (ppt)
Ladda ner presentationen (pdf)

FRÅGETÄVLING

Frågetävlingen om återvinningen av dryckesförpackningarna upprepar de saker som behandlats i det övriga materialet och uppmuntrar till självständig informationssökning.

Ladda ner frågetävlingen och svaren (pdf)

 

PALPA BROSCHYREN

Palpa broschyren berättar om återvinning av dryckesförpackningar i Finland och resten av världen. Broschyrer kan beställas från Subjectaid.
 

MATERIALBANKEN

Materialbanken innehåller information om återvinningssystem.