RAHALIIKENNE

Palpa maksaa pantti- ja käsittelykorvaukset kierrätysjärjestelmiin rekisteröityneille palautuspisteille, jotka palauttavat ohjeistuksen mukaisesti pantillisia juomapakkauksia kierrätykseen.

Palautustilitykset luodaan ja kirjataan joka kuukauden 15. ja viimeinen päivä. Maksuaika on aina 21 päivää netto palautustilityksen arvopäivästä. Palpa maksaa tilitykset palautuspisteen ilmoittamalle pankkitilille eräpäivänä ilman erillistä pyyntöä.

Palpa lähettää palautustilitykset kirjanpitotositteiksi pääsääntöisesti paperilaskuina kirjepostina tai verkkolaskuina. Ilmoita verkkolaskujen vastaanottomahdollisuudesta täyttämällä verkkolaskutustiedot Extranet-palvelussa tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@palpa.fi.

TIETOA AUTOMAATTIPALAUTUSTEN HYVITYKSISTÄ

Automaattipalautukset hyvitetään säiliöraportin (kuittinumeron) perusteella, ei kuljetusyksikössä olevan tarranumeron perusteella. Yksilöintitietona toimivat yhdessä kuitin numero, kuitin päivämäärä ja laitenumero. Hyvitysperusteena ovat palautusautomaatin laskemat panttikoodikohtaiset kappalemäärät.

Palautustieto säiliöraporteille muodostuu siten, että palautusautomaatti kuitataan säiliöraportille aina kun automaatin säiliö on täynnä. Sama käytäntö koskee kaikkia kierrätysjakeita, tölkkejä, kierrätysmuovipulloja ja lasipulloja. Säilöraportti jää automaatin muistiin ja laitevalmistaja noutaa tiedon automaatilta ja toimittaa sen Palpalle hyvitettäväksi sähköisessä muodossa.

Kierrätyslasipullon osalta palautuspiste, jolla on kierrätyslasin tunnistusohjelma päivitetty palautusautomaattiin, voi saada pantti- ja käsittelykorvausten hyvitykset vain palautusautomaatin tuottaman sähköisen tiedon perusteella.

Palpa hyvittää kaikki avoimet virheettömät kuitit, jonka jälkeen virhetilaan jääneet kuitit tutkitaan.

Tutkinnan tuloksen perusteella kuitit voidaan joko hylätä tai vapauttaa hyvitettäväksi.

Suosittelemme, että säiliöraportit säilytetään ja toimitetaan laskuntarkastajalle. Epäselvässä tilanteessa säiliöraportilla on kaikki hyvittämiseen tarvittava tieto, jolloin Palpan on helppo tarkistaa onko kuittia hyvitetty asianmukaisesti.

Jos kuittia ei ole hyvitetty ja sitä ei ole Palpan järjestelmässä, vastaa laitevalmistaja palautustiedon tuottamisesta Palpalle seuraavassa mahdollisessa laskutuskatkossa. 

Kuka vastaa mistäkin?

Palautuspiste:

 • Vastaa automaatin toimivuudesta ja sen säännöllisestä huoltamisesta
 • Vastaa palautusautomaatin ja laitevalmistajan välisen linjayhteyden (ks. alla) toimivuudesta
 • Tulostaa säiliöraportin automaatin säiliön täytyttyä
 • Palautusautomaatin poistuessa käytöstä palautuspiste huolehtii siitä, että kertyneet palautustiedot on kuitattu säiliöraportille ja että palautustiedot on haettu laitevalmistajan toimesta laitteelle ennen kuin palautusautomaatti poistuu käytöstä. Mikäli palautusautomaatti poistetaan käytöstä ilman näitä toimenpiteitä jää hyvitykset viimeisistä palautuksista saamatta.

Palautusautomaatin poistuessa käytöstä voi siitä ilmoittaa etukäteen suoraan laitevalmistajalle tai Palpalle osoitteeseen asiakaspalvelu@palpa.fi. Palpa välittää tiedon eteenpäin laitevalmistajalle. 

Laitevalmistaja:

 • Vastaa laite- ja palautustietojen oikeellisuudesta Palpan järjestelmässä
 • Toimittaa palautusautomaattikohtaiset palautustiedot sähköisesti Palpalle.
 • Vastaa palautusautomaattien huollosta ja teknisestä tuesta palautuspisteen huoltopyyntöjen mukaan.

Palpa:

 • Vastaa palautusautomaattitietojen hallinnasta järjestelmässään laitevalmistajien tai palautuspisteiden ilmoitusten perusteella.
 • Vastaa tilitysten luonnista ja maksamisesta sääntöjen mukaisesti.

Linjayhteys

Automaattipalautuksien hyvitykset edellyttävät toimivaa automaattia ja linjayhteyttä palautusautomaatin ja laitevalmistajan välillä. Jos linjayhteys palautusautomaatin ja laitevalmistajan välillä ei toimi, ohjelmistopäivitykset eivät mene perille. Silloin automaatti ei tunnista uusia palautusjärjestelmään liitettyjä pakkauksia pantillisiksi.

Toimimaton linjayhteys estää myös palautustiedon saamisen automaatista. Tämä aiheuttaa viivästyksiä pantti- ja käsittelykorvausten maksussa.

TIETOA MANUAALIPALAUTUSTEN HYVITYKSISTÄ

Suosittelemme, että pullohuoneeseen printataan lomake manuaalipalausten seurantaa varten. Lomakkeeseen liimataan manuaalisäkkien sulkimeen liimattujen tunnistetarrojen tarrakannat joihin on merkitty palautuksen sisältö (tölkki, muovipullo tai lasipullo) sekä noutopäivä. Näin palautuksia on helppo seurata ja selvittää tarvittaessa jälkikäteen. 

Tämän seurantalomakkeen voi toimittaa laskuntarkastukseen ja hyvityksiä voi seurata Extranetissä noin 4 viikon viiveellä annetusta noutopäivästä.

HUOM! Vähittäiskaupalla ja HoReCa-pisteillä on oma manuaalipalautusten seurantalomake.

Lomake manuaalipalautusten seurantaan VK

Lomake manuaalipalautusten seurantaan Horeca

Palpa hyvittää tölkkien ja kierrätysmuovipullojen manuaalipalautukset käsittelylaitosten toimittamien laskentatietojen perusteella. Lasipullot hyvitetään kuljettajien raportoimien noutojen mukaan astiakonversiolla. Kuittinumero on sama kuin tarranumero ja kuitin päivämäärä on laskentapäivä tai lasiastian noutopäivä.

Laskentalinjoilla suoritetaan tarkkuudenvarmistamista varten vuoron alussa aina tarkistuslaskenta, joka raportoidaan Palpalle. Mikäli tarkkuus ei vastaa Palpan asettamaa vaatimusta, ei kyseisellä linjalla lasketa palautuspisteiden palautuksia.

Palpa hyvittää ja maksaa kaikki avoimet virheettömät kuitit, minkä jälkeen virhetilaan jääneet kuitit tutkitaan. Tutkinnan tuloksena kuitti voidaan joko hylätä tai vapauttaa hyvitykseen. 

Kuka vastaa mistäkin?

Palautuspiste:

 •  Vastaa juomapakkausten oikeaoppisesta lajittelusta ja oikean kuljetusyksikön käytöstä.
 •  Kuljetusyksiköiden varustamisesta Palpan tunnistetarralla.

Palpa:

 •  Tilitysten luonnista ja maksamisesta sääntöjen mukaisesti.

Kuljettajat ja käsittelylaitokset:

 •  Palautusten kuljettamisesta, laskemisesta ja raportoinnista Palpalle
 •  Palautusten puhtauden valvonnasta 

Lue lisää palautusten hyvittämisestä täältä.

PALAUTUSTEN SEURANTA JA REKLAMAATIOT EXTRANETISSÄ

Palautuksia voi seurata kätevästi Palpan Extranetissä. Extranet on ensisijainen selvitystapa myös Palpan tilityksiin ja hyvityksiin liittyvissä reklamaatioissa. 

Tarkemmat ohjeet palautusten seurantaan sekä reklamaation tekemiseen löytyvät Extranet-ohjeista.

Extranet-ohje