TIETOA PALAUTUSPISTEENÄ TOIMIMISESTA

KAUPAT

Myymälät, kioskit ja huoltamot rekisteröityvät Palpalle palautuspisteeksi. Myydessään kuluttajille pantilliseen järjestelmään kuuluvia pakkauksia, on myyjä myös velvollinen ottamaan niitä vastaan ja maksamaan niistä pantit.

MUUT YRITYKSET JA YHDISTYKSET

Muiden yritysten ja yhdistysten kannattaa rekisteröityä palautuspisteeksi, jos juomapakkausten palautus on jatkuvaa ja määrät huomattavia. Eniten tyhjiä juomapakkauksia kertyy tyypillisesti HoReCa-alan yrityksissä. Myös toimistoissa ja muilla työpaikoilla tyhjiä juomapakkauksia saattaa kertyä paljon.

Juomatoimittajalta kannattaa aina etukäteen varmistaa, että miten pantillisten juomapakkausten palauttaminen ja panttien hyvittäminen järjestetään. Juomatoimittajan on oltava kuljetusten osalta sopimussuhteessa Palpan kanssa, jolloin tyhjien juomapakkausten kuljetus käsittelylaitokselle onnistuu.

TILAPÄISPALAUTTAJAT

Tilapäispalauttaminen on tarkoitettu kertaluonteisiin tai harvoin järjestettäviin tapahtumiin, joissa arvioitu palautusmäärä on huomattava.

Tarkemmat tiedot tilapäispalauttamisesta löytyvät osiosta Rekisteröi uusi palautuspiste.