TIETOA PALAUTUSPISTEENÄ TOIMIMISESTA

KAUPAT

Myymälät, kioskit ja huoltamot, jotka myyvät kuluttajille pantillisia juomapakkauksia ja ovat näin ollen velvoitettuja ottamaan niitä myös vastaan, rekisteröityvät PALPAlle Palautuspisteeksi.

MUUT YRITYKSET JA YHDISTYKSET

Muiden yritysten ja yhdistysten kannattaa rekisteröityä palautuspisteeksi, jos juomapakkausten palautus on luonteeltaan jatkuvaa ja määrät huomattavia. Eniten tyhjiä pulloja ja tölkkejä kertyy tyypillisesti HoReCa-alan yrityksissä. Myös toimistoissa ja muilla työpaikoilla tai vaikka yhdistyksen säännöllisessä kahviotoiminnassa tyhjiä juomapakkauksia saattaa kertyä paljon.

Juomatoimittajalta kannattaa aina etukäteen varmistaa, miten pantillisten juomapakkausten palauttaminen ja panttien hyvittäminen järjestetään. Juomatoimittajan on kuljetusten osalta oltava sopimussuhteessa PALPAn kanssa, jolloin palautusten kuljetus käsittelylaitokselle järjestyy.

MITEN PALAUTTAMINEN TOIMII

  1. Palautuspiste pakkaa tyhjät juomapakkaukset PALPA antamien ohjeiden mukaisesti. Automaattipalautuksille ja manuaalipalautuksille on omat määritetyt kuljetusyksikkönsä.
  2. Palautukset merkitään PALPAn lähettämillä tunnistetarroilla.
  3. Palautukset kuljetetaan pääosin juomatoimittajien meno-paluu kuljetuksina, poislukien kierrätyslasin suoranoudot.
  4. PALPA tilittää pantti- ja käsittelykorvaukset kahdesti kuukaudessa.

TILAPÄISPALAUTTAJAT

Tilapäispalauttaminen on tarkoitettu kertaluonteisiin tai harvoin järjestettäviin tapahtumiin, joissa arvioitu palautusmäärä on huomattava.

Tarkemmat tiedot tilapäispalauttamisesta löytyvät osiosta Rekisteröi uusi palautuspiste.