TIETOA PALAUTUSPISTEENÄ TOIMIMISESTA

KUKA VOI REKISTERÖITYÄ PALPAN PALAUTUSPISTEEKSI?

Palpan palautuspisteeksi voivat rekisteröityä kaikki vähittäiskaupan ja HoReCa-alan toimipisteet sekä yritykset tai yhdistykset, jotka palauttavat pantillisia juomapakkauksia. Palautuspisteenä toimiminen edellyttää Palpan sääntöjen ja ohjeiden noudattamista.

KAUPAT

Myymälät, kioskit ja huoltamot rekisteröityvät Palpalle palautuspisteeksi. Myydessään kuluttajille pantilliseen järjestelmään kuuluvia juomapakkauksia, on myyjä myös velvollinen ottamaan ne vastaan ja maksamaan niistä pantit.

HORECA / MUUT YRITYKSET JA YHDISTYKSET

Paljon tyhjiä juomapakkauksia kertyy tyypillisesti HoReCa-alan (hotellit, ravintolat, kahvilat) yrityksistä. Muut yritykset ja yhdistykset voivat rekisteröityä palautuspisteeksi, kun juomapakkausten palautus on jatkuvaa ja määrät huomattavia. Tällöin juomatoimittajalta tulee kuitenkin varmistaa, että logistiikka toimii ja juomapakkaukset saadaan palautettua. Juomatoimittajan tulee olla kuljetusten osalta sopimussuhteessa Palpan kanssa, jolloin tyhjien juomapakkausten kuljetus käsittelylaitokselle onnistuu.

TAPAHTUMAPALAUTTAJAT

Tapahtumapalauttajat ovat yrityksiä tai yhdistyksiä, jotka palauttavat pantillisia juomapakkauksia kertaluonteisista tai harvoin järjestettävistä tapahtumista. Tällaisissa tapahtumissa juomapakkausten palautusmäärät ovat yleensä huomattavia.

Tarkemmat tiedot löytyvät sivulta Tapahtumapalauttaminen.