RETURSTÄLLENAS INSTRUKTIONER

Korrekt sortering av returförpackningarna är nödvändigt både med tanke på återanvändningen av materialet och på utbetalningen av ersättningar. Bekanta dig med följande instruktioner och se till att alla som arbetar med returerna känner till dem.

AUTOMATRETUR

Sortering av dryckesförpackningarna på automatreturställena

Automatretur av burkar och returplastflaskor

Automatretur av returglasflaskor

RETURER UTAN AUTOMAT

Sortering av dryckesförpackningarna på de manuella returställena

Manuell retur av burkar och returplastflaskor

Manuell retur av returglasflaskor

Uppföljningsblankett för manuell retur