RETURSTÄLLENAS INSTRUKTIONER

Korrekt sortering av returförpackningarna är nödvändigt både med tanke på återanvändningen av materialet och på utbetalningen av ersättningar. Bekanta dig med följande anvisningar och se till att alla som arbetar med returerna känner till dem.

AUTOMATRETUR

Sortering av dryckesförpackningarna på automatreturställena

Automatretur av burkar och returplastflaskor

Automatretur av returglasflaskor

MANUELL RETUR

Sortering av dryckesförpackningarna på de manuella returställena

Manuell retur av burkar och returplastflaskor

Manuell retur av returglasflaskor

Uppföljningsblankett för manuell retur 

PRISLISTOR OCH SORTERINGSINSTRUKTIONER FÖR KONSUMENTER

Beställ här material till returautomatens närhet. Alla material är tryckta på självhäftande etikett men kan också användas inramade. Materialet sänds kostnadsfritt till returstället.

Fyll i beställningsblanketten