PENNINGTRAFIK

Palpa betalar pant- och behandlingsersättningar för returställen som registrerat sig i återvinningssystemet och som enligt anvisningarna returnerar pantförsedda dryckesförpackningar för återvinning.

Returersättningarna skapas och bokförs den 15 och den sista dagen varje månad. Betaltiden är alltid 21 dagar netto från returersättningens valuteringsdag. Palpa betalar ersättningen på bankkontot som returstället meddelat på förfallodagen utan separat begäran. 

Palpa skickar returersättningarna som papperfakturor per post eller som e-fakturor. Meddela din e-faktureringsadress på Extranet eller per e-mail: asiakaspalvelu@palpa.fi.

INFORMATION OM ERSÄTTNING AV AUTOMATRETURER

Automatreturerna ersätts enligt innehållsrapporten (kvittonumret), inte enligt etikettnumret på transportförpackningen. Individualiseringsuppgiften består av kvittots nummer, datum och maskinens nummer. Ersättningen baserar sig på de olika pantkodernas antal som returautomaten räknat.

Returuppgiften som behövs för rapporten skapas genom att returautomaten kvitteras på rapporten varje gång automatens behållare är full. Samma praxis gäller allt returmaterial, burkar, returplastflaskor och glasflaskor. Behållarrapporten sparas i automatens minne och maskintillverkaren hämtar uppgiften från automaten och levererar den till Palpa i elektronisk form för ersättning.

För returglasflaskans del kan ett returställe som uppdaterat returautomaten med identifikationsprogrammet för returglas få pant- och behandlingsersättning endast utifrån den elektroniska information returautomaten producerar.

Palpa ersätter alla felfria kvitton, och sedan granskas kvitton med felstatus.
Enligt undersökningens resultat kan kvittona antingen förkastas eller släppas för ersättning.

Vi rekommenderar att behållarrapporterna bevaras och sänds till fakturagranskaren. Vid oklara situationer finns alla uppgifter som behövs för ersättningen på behållarrapporten och PALPA kan enkelt kontrollera om kvittot ersatts adekvat.

Om kvittot inte har ersatts och det inte finns i PALPAs system ansvarar maskintillverkaren för att producera returuppgifterna åt Palpa vid nästa möjliga faktureringsavbrott.

Vem ansvarar för vad?

Returstället

 • Ansvarar för att automaten fungerar och genomgår regelbunden service
 • Ansvarar för att förbindelsen mellan returautomaten och tillverkaren fungerar (se nedan)
 • Skriver ut behållarrapporten då automatens behållare är full
 • När returautomaten tas ur bruk ser returstället till att de returuppgifter som samlats in har kvitterats på behållarrapporterna och att maskintillverkaren har hämtat returuppgifterna för maskinen innan den tas ur bruk. Ifall returautomaten tas ur bruk utan att dessa åtgärder utförts fås inte ersättningen för den sista returen. 

När returautomaten tas ur bruk kan man meddela detta direkt på förhand åt maskintillverkaren eller Palpa på adress asiakaspalvelu@palpa.fi. Palpa förmedlar informationen vidare till maskintillverkaren.

Maskintillverkaren

 • Ansvarar för att maskin- och returuppgifterna är korrekta i Palpas system
 • Levererar returautomaternas returuppgifter elektroniskt till Palpa
 • Ansvarar för returautomaternas service och returställets tekniska stöd enligt servicebegäran.

Palpa

 • Ansvarar för administrationen av returautomatuppgifterna i sitt system enligt meddelanden från maskintillverkarna eller returställena.
 • Ansvarar för att ersättningarna skapas och utbetalas enligt reglerna.

Nätverksförbindelse

Automatreturernas ersättningar förutsätter en fungerande automat och en LAN nätverksförbindelse mellan returautomaten och maskintillverkaren. Om förbindelsen mellan returautomaten och maskintillverkaren inte fungerar kommer programuppdateringarna inte fram. Då identifierar automaten inte att de nya förpackningar som anslutits till återvinningssystemet är pantförsedda.

En förbindelse som inte fungerar innebär även att returinformationen inte kan hämtas från automaten. Detta orsakar dröjsmål i utbetalningen av pant- och behandlingsersättningarna.

INFORMATION OM ERSÄTTNING AV MANUALRETURER

Vi rekommenderar att en blankett skrivs ut för uppföljning av manuella returer. På blanketten limmas talongerna till etiketterna som limmats på transportförpackningarna, på talongen antecknas returens innehåll (burk, plastflaska eller glasflaska) samt datumet då den avhämtats. Detta gör att returerna enkelt kan uppföljas och vid behov redas ut i efterhand.

Denna uppföljningsblankett kan skickas till fakturagranskningen och ersättningarna kan uppföljas på Extranet med ett dröjsmål på cirka 4 veckor från den angivna avhämtningsdagen.

OBS! Detaljhandeln och HoReCa-ställena har egna uppföljningsblanketter för den manuella returen.

Blankett för uppföljning av manuella returer Detaljhandeln

Blankett för uppföljning av manuella returer Horeca

Palpa ersätter manuella returer av burkar och returplastflaskor utifrån beräkningsuppgifterna som behandlingsanläggningarna levererar. Glasflaskor ersätts enligt en konversion av transporterade behållare som förarna rapporterar. Kvittonumret är samma som etikettens nummer och kvittodatumet är räkningsdagen eller dagen då glasbehållaren avhämtats.

Palpa ersätter alla felfria kvitton, och sedan granskas kvitton med felstatus. Efter granskningen kan kvittot antingen förkastas eller frigöras för ersättning.

Vem ansvarar för vad?

Returstället

 • Ansvarar för en korrekt sortering av dryckesförpackningarna och för att rätt transportförpackning används.
 • Ansvarar för att transportförpackningen förses med PALPAs etikett.

Palpa

 • Ansvarar för att ersättningarna skapas och utbetalas enligt reglerna.

Förarna och behandlingsanläggningarna

 • För transporten, räkningen och rapporteringen av returerna till Palpa
 • För övervakningen av att returerna är rena

 

Mer information om Palpa returer finns här.

 

RETURER OCH REKLAMATION PÅ EXTRANET

Returerna kan enkelt följas upp på Palpas Extranet. Extranet är det primära sättet att reda ut också reklamationer som gäller Palpas ersättningar.

Närmare anvisningar för uppföljningen av returerna samt för reklamationer finns i Extranet-anvisningarna.

Extranet-anvisning