RETURNERING I PRAKTIKEN

Palpas pantförsedda dryckesförpackningar kan returneras antingen som automat- eller manualretur.

AUTOMATRETUR

Pantförsedda dryckesförpackingar returneras som automatretur när returställen har en eller flera returautomater till sitt förfogande.

Vid mottagandet av en dryckesförpackning sparar returautomaten samtidigt uppgifter för utbetalningar till affären. Huruvida automaten sorterar förpackningen till ett bord eller en behållare påverkar inte utbetalningarna.
 
Alla burkar och plastflaskor med Palpa-returmärke som sorterats till bord returneras antingen  i Palpa-lådor eller i automatretursäckar (blått tryck) och glasflaskor i behållare för glas (600 L/ 240 L). En Palpa etikett fästas på varje transportenhet.

Palpa-lådor och automatretursäckar får innehålla både hopklämda och intakta förpackningar (burkar och plastflaskor).

Instruktion för automatretur (burkar/plastflaskor)
Instruktion för automatretur (glasflaskor)
Instruktion för manualretur (detaljhandel)

OBS! Manualsäcken får endast användas när dryckesförpackningen är återställt utan returautomat.

MANUALRETUR

Burkar / plastflaskor returneras i manualsäck (rött tryck) och glasflaskor i glasbehållare (240 L). En Palpa etikett fästas på varje transportenhet.

Instruktion för manualretur (burkar/plastflaskor)
Instruktion för manualretur (glasflaskor)

SORTERING AV DRYCKESFÖRPACKNINGAR

Det finns noggranna instruktioner för att hur dryckesförpackningarna sorteras. Det är viktigt att instruktionerna efterföljs så att materialet som återvinns är så rent som möjligt och dess återanvändningsvärde är så stort som möjligt.

Returernas renlighet övervakas på behandlingsanläggningarna i samband med att transporterna tas emot. Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Sorteringsinstruktion för detaljhandel
Sorteringsinstruktion för HoReCa / Andra manualreturställen


ÅTERFYLLBARA GLASFLASKOR

Instruktionerna (bara på finska) för glasflaskor som fylls på nytt (t.ex. traditionella, bruna ölflaskor) är de samma både för automat- och manualreturer.

Instruktionerna för återfyllbara glasflaskor

OBS! Återfyllbara glasflaskor får inte returneras till Palpa.

LOGISTIK

Returerna transporteras i huvudsak som dryckesleverantörernas tur-retur-transporter. Dryckesleverantören avhämtar returenheterna i samband med dryckesleveransen. Leverantören avläser PALPA etiketten och levererar dem vidare till efterbehandling.

Automatreturerna av burkar och plastflaskor balas och manualreturerna räknas innan de balas. Glasbehållarna töms på flak för att vänta på transport till återvinning.  

RETURMATERIAL

För Palpas returer behövs följande material:

ETIKETTER
Palpa skickar de första etiketterna till returstället efter registreringsansökan har godkänts. Etiketter kan beställas via Extranet eller per e-post: asiakaspalvelu@palpa.fi.

OBS! Palpa skickar etiketter för returerna per post på måndag, onsdag och fredag.

ANDRA FÖRPACKNINGSMATERIALER
Det finns egna definierade transportförpackningar för automatreturerna och för manualreturerna. Dessa säljs bl.a. av dryckesleverantörerna och av centralaffärerna.

Detaljhandels förpackningsmaterial
HoReCas förpackningsmaterial