PANTILLISTEN PAKKAUSTEN VISUAALISET MERKINNÄT

  • Panttimerkki
  • Materiaalimerkki
  • Viivakoodi

Tarkemmat pakkaustyyppikohtaiset ohjeet merkinnöistä löytyvät materiaalipankista.

Siirry materiaalipankkiin.

MIHIN MERKINTÖJÄ TARVITAAN?

Pantillisten pakkauksien merkintöjä tarvitaan pakkauksien tunnistamiseen. Oikeat merkinnät osoittavat, että pakkaus kuuluu pantilliseen palautusjärjestelmään. Panttimerkki kertoo kuluttajalle tuotteen pantillisuudesta sekä pantin arvon, ja viivakoodia tarvitaan pakkauksen tunnistamiseen palautusautomaateissa. Materiaalimerkintä on puolestaan tarpeellinen materiaalien kierrätyksessä.

Tietoa juomapakkausten kierrätyksestä