MIKÄ PALPA

Suomen Palautuspakkaus Oy eli Palpa on juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjä. Ylläpitäjän tehtävänä on järjestää järjestelmiinsä kuuluvien pakkausten talteenotto, sekä kierrätys tai uudelleenkäyttö. Lisäksi Palpa huolehtii palautusjärjestelmiinsä kuuluvien panttien hallinnoinnista, järjestelmiensä kehittämisestä sekä toimintaansa liittyvästä tiedottamisesta.

Palpan omistavat kaupan keskusliikkeet ja panimot. Toimintaa valvoo Pirkanmaan ELY-keskus. Suomessa toimii muitakin juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjiä, mutta Palpa on näistä selvästi suurin.

Palpa hallinnoi kolmea eri pakkaustyypeille tarkoitettua palautusjärjestelmää: alumiinitölkeille, PET-muovipulloille ja materiaalina kierrätettäville lasipulloille on kullekin oma järjestelmänsä.

Suomalaisen juomapakkausten kierrätyksen historiaa

  • 1950 – Suomalainen pullonpalautusjärjestelmä saa alkunsa. Ensi vaiheessa järjestelmän kautta kierrätetään lasipulloja, jotka pestään ja täytetään uudelleen.
  • 1996 – Suomen Palautuspakkaus Oy perustetaan alumiinitölkkien palautusjärjestelmän hallinnointiin.
  • 2008 – Palpan hallinnoima, materiaalina kierrätettävien PET-muovipullojen palautusjärjestelmä perustetaan.
  • 2011 – Palpa aloittaa materiaalina hyödynnettävien lasipullojen palautusjärjestelmän hallinnoinnin ja sitä varten perustetaan erillinen yhtiö Palpa Lasi Oy. Materiaalina hyödynnettävien lasipullojen kierrätyksestä vastasi aiemmin Alko.

PALPAN VERKOSTOMAINEN TOIMINTATAPA

Palpa on hallinnointiyhtiö, jonka strategiana on ostaa kierrätystoiminnassa tarvittavat palvelut. Palpa ei siis omista mitään palautusjärjestelmien operatiivisia osia, kuten palautusautomaatteja, kierrätyslaitoksia tai kuljetuskalustoa. Sen sijaan Palpan tehtävänä on hallinnoida ja kehittää palautusjärjestelmien toimintaa. Verkostomaisen toimintatavan etuna on sen joustavuus. Juomapakkausten kierrättäminen edellyttää monen eri toimijan saumatonta yhteistyötä. Iso osa palautusjärjestelmien kehittämisestä onkin yhteistä sopimista ja neuvottelua.alpa

PALPAN TALOUS

Palpan liikevaihto on noin 80 miljoona euroa, ja sen kautta kulkee vuosittain noin 360 miljoonan euron arvosta panttimaksuja.

Palpa on voittoa tavoittelematon yritys. Jäseniltä kerätyistä maksuista ja kierrätysmateriaalin myynnistä saadut tulot käytetään palautusjärjestelmien kustannusten kattamiseen.

OMISTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Palpan omistavat puoliksi kauppa ja panimot. Lisäksi Palpalla on lukuisa määrä yhteistyökumppaneita, jotka toteuttavat kierrätysprosessin eri vaiheita.

SUOMEN PALAUTUSPAKKAUS OY:N OMISTAJAT

Alko Oy
Inex Partners Oy
Kesko Oyj
Oy Hartwall Ab
Olvi Oyj 
Sinebrychoff Supply Company Oy

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Viranomaiset

Käsittelylaitokset

Teollisuuden ja kaupan järjestöt

Palautusautomaattivalmistajat

Muut pohjoismaiset palautuspakkausyritykset

HENKILÖSTÖ

Palpalla on 14 työntekijää.

Yhteystiedot