Mitä Palpa tekee?

Palpa ylläpitää ja kehittää pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmiä. Jäsenyys pantillisessa palautusjärjestelmässä on juomien valmistajille tai maahantuojille vaihtoehto juomapakkausverolle. Palpan ylläpitämissä palautusjärjestelmissä toteutuu myös tehokas juomapakkausmateriaalien kierrätys. Palpa on voittoa tavoittelematon yritys.

Kuka omistaa Palpan?

Suomen Palautuspakkaus Oy:n omistavat kaupan keskusliikkeet ja juomateollisuus puoliksi. Omistajayritykset ovat Oy Sinebrychoff Supply Company Ab, Oy Hartwall Ab, Olvi Oyj, Alko Oy, Kesko Oyj ja Inex Partners Oy. Palpa Lasi Oy:n omistajia ovat Suomen Palautuspakkaus Oy, Anora Oyj, Cisa Oy, Fondberg Oy, Oy Gust. Ranin ja Pienpanimoliitto ry.

Kenen kannattaa liittyä Palpan palautusjärjestelmän jäseneksi?

Asiaa voi ajatella sekä taloudellisesta että ympäristönäkökulmasta. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna palautusjärjestelmään liittämisen kannattavuus riippuu pakkausmateriaalista, pakkauksen myyntimäärästä, tilavuudesta sekä väristä. Ympäristönäkökulmasta kaikki kierrätykseen päätyvät pakkaukset ovat poissa luonnosta ja niistä saadaan arvokasta raaka-ainetta uudelleenkäyttöä varten.

Onko palautusjärjestelmään liittyminen pakollista?

Juomapakkauksen liittäminen palautusjärjestelmään on vapaaehtoista. Päätöksen tekee juomien valmistaja tai maahantuoja.

Paljonko palautusjärjestelmässä mukana oleminen maksaa?

Liittyessään palautusjärjestelmän jäseneksi yrityksen pitää maksaa jäsenmaksu. Jokaisesta palautusjärjestelmään liitettävästä tuotteesta peritään tuoterekisteröintimaksu. Pantti- ja kierrätysmaksut veloitetaan myyntiin laskettujen pakkausten mukaan.

Voiko mitkä tahansa tuotteet liittää palautusjärjestelmään?

Palpan ylläpitämään pantilliseen palautusjärjestelmään voi liittää tullitariffiin 22 kuuluvia tuotteita jotka ovat juomapakkausveron alaisia ja lisäksi muita juomia kuten täysmehuja ja mehutiivisteitä. Päätöksen tuotteen tullitariffista tekee Tulli. Tarkempaa tietoa hyväksyttävistä tuoteryhmistä löytyy Materiaalipankin Juomateollisuudelle-osiosta.

Miksi Palpa perii kierrätysmaksua?

Kierrätysmaksulla katetaan palautuneiden pakkausten käsittelystä Palpalle aiheutuneita kuluja. Merkittävä osa kuluista syntyy pakkausten kuljettamisesta.

Minkälaisia vaatimuksia palautusjärjestelmään liittäminen asettaa pakkauksille?

Pakkauksen pitää olla valmistettu lasista, PET-muovista tai alumiinista ja se pitää merkitä pantti- ja materiaalimerkein. Viivakoodin pitää olla kooltaan, laadultaan ja sijainniltaan palautusautomaattien luettavissa.

Miten pantti kiertää?

Juomapakkauksen valmistaja tai maahantuoja maksaa pantin Palpalle ja saa sen kaupalta juomapakkauksen hinnassa. Kuluttaja maksaa juomapakkauksesta pantin kaupalle ja saa sen takaisin palauttaessaan tyhjän pakkauksen. Palpa maksaa kuluttajalle palautetun pantin kaupalle. Panttiraha siis vain kiertää osapuolelta toiselle.

Tuote on ollut aiemmin toisella maahantuojalla, kuinka saan siirrettyä sen itselle?

Jos tuotteen maahantuoja vaihtuu, pitää siitä ilmoittaa Palpalle. Palpa pyytää luvan siirrolle tuotteen sen hetkiseltä maahantuojalta.

Pitääkö tuote rekisteröidä uudelleen pullomallin muuttuessa?

Jos kyseessä  on lasipullo, tuotetta ei tarvitse rekisteröidä uudelleen. Juomien valmistajan tai maahantuojan pitää kuitenkin toimittaa näytteet uusista pulloista sekä Palpalle palautusautomaattitoimittajille. Jos muovipullo tai tölkki muuttuu, pitää tuote yleensä rekisteröidä uudelleen uudella koodilla. 

Vaatiiko uusi viinin vuosikerta tuotteen uudelleen rekisteröimisen?

Jos pullossa oleva viivakoodi vaihtuu vuosikerran vaihtuessa, pitää tuote rekisteröidä palautusjärjestelmään uutena tuotteena. Pelkkä viinin vuosikerran vaihtuminen ei edellytä tuotteen uudelleen rekisteröintiä.

Kuinka nopeasti saan liitettyä tuotteen palautusjärjestelmään?

Tuotteita voi rekisteröidä vain palautusjärjestelmään kuuluvat yritykset. Palautusjärjestelmän jäsen täyttää tuoterekisteröintihakemuksen extranetissä ja toimittaa mallipakkaukset Palpalle ja palautusautomaattitoimittajille hyväksyttäväksi. Palautusautomaatteihin päivitetään uudet tuotteet 2 kertaa kuukaudessa. Yleensä tuotteen rekisteröintiprosessi kestää 1-2 viikkoa.

Miksi mallipulloja tai -tölkkejä pitää lähettää?

Mallipullojen ja -tölkkien testaamisella varmistetaan, että kaikkien palautusautomaattitoimittajien kaikki automaattimallit pystyvät käsittelemään ongelmitta kuluttajien palauttamat pantilliset pakkaukset.

Miksi pakkauksessa olevalle viivakoodille on tarkat vaatimukset?

Jotta palautusautomaatit pystyvät lukemaan pakkauksessa olevan viivakoodin, pitää sen olla riittävän suuri ja hyvälaatuinen. Viivakoodin ja pakkauksen muodon perusteella automaatit erottavat pantilliset pakkaukset muista juomapakkauksista, maksavat kuluttajalle pantin sekä lajittelevat pakkaukset oikeaan säiliöön.

Mitä pitää tehdä, kun tuotteen myynti loppuu?

Juomien valmistaja tai maahantuoja merkitsee tuotteelle myynninlopetuspäivämäärän extranetissä. Tuote säilyy kuitenkin tämänkin jälkeen palautusautomaattien tunnistetiedostossa eli kuluttaja saa siitä palauttaessaan edelleen pantin.