ERI JUOMAPAKKAUSTYYPIT

ALUMIINITÖLKIT

Tölkkialumiini on erinomainen kierrätysmateriaali. Kerätystä materiaalista käytännössä 100 % voidaan käyttää suoraan uusien tölkkien valmistukseen, ja kierrätystä voidaan toistaa lähes loputtomiin. Uusien tölkkien valmistus kierrätetystä alumiinista vaatii vain n. 5 % ensivalmistusprosessin energiasta.

Tyhjät tölkit kuljetetaan palautuspisteestä käsittelylaitokselle, jossa ne puristetaan suuriksi paaleiksi.

Paalit viedään alumiinisulattamolle, jossa alumiini sulatetaan harkoiksi.

Alumiiniharkoista puristetaan ohutta levyä, jota käytetään uusien tölkkien valmistamiseen.

Tiesitkö?

Tölkkejä palautetaan keskimäärin 40 kappaletta joka sekunti.

Vuodessa se tekee noin 1,2 miljardia palautettua tölkkiä.

Tölkkien palautusaste on 96%.

MUOVIPULLOT

Palautusautomaattien kautta kerätyt muovipullot ovat PET-muovia ja ne voidaan kierrättää tehokkaasti. Uusioraaka-aineesta valmistetaan mm. uusia pulloja ja muita pakkaustarvikkeita.

Tyhjät pullot kuljetetaan palautuspisteestä käsittelylaitokselle, jossa ne puristetaan suuriksi paaleiksi.

Seuraavaksi pullot rouhitaan ja värilajitellaan uusiokäyttöä varten.

Uusiomuovista valmistetaan mm. uusia pulloja, pakkaustarvikkeita ja tekstiilejä.

Tiesitkö?

Muovipulloja palautetaan keskimäärin 12 kappaletta joka sekunti.

Vuodessa se tekee noin 380 miljoonaa palautettua pulloa.

Muovipullojen palautusaste on 92 %.

KIERRÄTYSLASIPULLOT

Lasia voidaan kierrättää lähes loputtomasti. Jokainen kierrätyslasista valmistettu tonni lasia kuluttaa n. 30 % vähemmän energiaa kuin sen valmistaminen neitseellisestä raaka-aineesta. Pantillisista pulloista saatava kierrätyslasi on erittäin puhdasta – yleisiin lasinkeräysastioihin päätyy lasin lisäksi usein myös posliinia, mikä heikentää lasimurskeen laatua.

Tyhjät pullot kuljetetaan palautuspisteestä käsittelylaitokselle, jossa ne murskataan, puhdistetaan ja lajitellaan kierrätykseen värin mukaan.

Kierrätyslasista valmistetaan uusia lasipulloja, muita lasipakkauksia, purkkeja, lasivillaa ja vaahtolasia.

Tiesitkö?

Kierrätyslasipulloja palautetaan keskimäärin 3 kappaletta joka sekunti.

Vuodessa se tekee yli 110 miljoonaa palautettua pulloa.

Lasipullojen palautusaste on 88 %.

UUDELLEENTÄYTETTÄVÄT LASIPULLOT

Uudelleentäytettävien lasipullojen palautusjärjestelmä luotiin jo 1950-luvulla. Uudelleentäytettäviä pulloja ovat lähinnä perinteiset ruskeat olutpullot. Jokainen pullo käytetään uudelleen keskimäärin 33 kertaa, ja tämän jälkeen materiaali hyödynnetään kierrätyslasina. Uudelleentäytettävien lasipullojen palautusjärjestelmästä vastaa Ekopulloyhdistys ry (Tapani Sievänen, puh. 040 5446899).

Tyhjät pullot kuljetetaan palautuspisteestä juomien valmistajalle, jossa ne pestään ja huuhdotaan.

Seuraavaksi pullot täytetään uudelleen ja niihin liimataan etiketit.

Tiesitkö?

Uudellentäytettäviä lasipulloja palautetaan keskimäärin 2 kappaletta joka sekunti.

Vuodessa se tekee noin 66 miljoonaa palautettua pulloa.

Uudelleen täytettävien lasipullojen palautusaste on 97 %.