Usein kysytyt kysymykset

Mikä Palpa on?

Palpa, Suomen Palautuspakkaus Oy, hallinnoi ja kehittää pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmiä. Palpan tavoitteena on tehdä juomapakkausten palauttaminen helpoksi ja siten kannustaa suomalaisia palauttamaan ja kierrättämään materiaali. Siten ympäristö ja luonto pysyvät puhtaina.

Mihin voi palauttaa pantittomat juomapakkaukset?

Pantittomat tölkit voi palauttaa vähittäiskaupan palautusautomaatteihin tai metallinkeräyspisteeseen. Pantittomat muovipullot voi kierrättää palauttamalla ne ensisijaisesti muovinkeräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa energiajakeena tai sekajätteenä. Pantittomat lasipullot toimitetaan lasinkeräyspisteeseen. Voit tarkistaa oman paikkakuntasi kierrätyspisteiden tarjonnan täältä.

Mistä tunnistaa pantillisen juomapakkauksen?

Tölkeissä, muovipulloissa ja osassa lasipulloista on pantillisuuden osoittava panttimerkintä. Lasipullojen pantillisuuden voi panttimerkinnän puuttuessa tarkastaa ostokuitista, hyllymerkinnästä ja pantillisuuden tarkistus -työkalulla. Panttijärjestelmä on erittäin kattava.

Millaisina pantilliset juomapakkaukset pitää palauttaa?

Juomapakkaukset on palautettava tyhjinä ja ehjinä, alkuperäisen muotoisena ja etiketti ehjänä, että pakkaus voidaan tunnistaa oikein.

Mihin voi palauttaa pantilliset juomapakkaukset?

Palpan ylläpitämiin palautusjärjestelmiin liitetyt juomapakkaukset voi palauttaa Suomessa kaikkiin vähittäiskaupan palautusautomaatteihin. Myymälät, kioskit ja huoltamot, jotka myyvät kuluttajille pantillisia pakkauksia, ovat myös velvollisia ottamaan niitä vastaan. Vastaanottovelvollisuus on voimassa huolimatta siitä, onko vastaanottopisteessä palautusautomaattia tai ei.

Voiko kauppa velvoittaa kuluttajaa ostamaan tuotteita myymälästään palautuskuittia vastaan?

Palautusjärjestelmien sääntöjen mukaan palautuspiste on velvollinen maksamaan pantin kuluttajalle. Pantin takaisinmaksu ei velvoita ostamaan mitään. Kuluttaja on oikeutettu saamaan pantin takaisin sellaisesta pantillisesta pakkauksesta, joka on ehjä, puhdas ja jonka tunnistaminen järjestelmään kuuluvaksi on vaivatta suoritettavissa. Epäselvässä tai kohtuuttomassa tilanteessa reklamaatio kannattaa tehdä kyseisen myymälän tai ketjun kuluttajapalveluun.

Joutuuko juomien myyjä ottamaan vastaan kaikkia pantillisia juomapakkauksia? Entä maksamaan niistä pantit?

Pantillisten juomapakkausten vastaanottovelvollisuus määritellään jätelaissa. Myydessään kuluttajille pantilliseen järjestelmään kuuluvia pakkauksia, joutuu myyjä myös ottamaan niitä vastaan ja maksamaan niistä pantit. Velvollisuus on järjestelmäkohtainen (tölkki, muovipullo, lasipullo) - esim. pantillisia lasipulloja myyvä vähittäiskauppa joutuu ottamaan vastaan pantillisia lasipulloja ja maksamaan niistä pantit. Pakkauksen sisällöllä myyntivaiheessa (esim. virvoitusjuoma / olut) ei ole merkitystä.

Voiko kauppa kieltäytyä ottamasta vastaan palautuksia, jos pullonpalautusautomaatti on rikki?

Mikäli palautusautomaatti on rikki, myymälä on silti velvollinen ottamaan vastaan tyhjät pantilliset juomapakkaukset ja maksamaan niistä pantit.

Kuka vastaa palautusautomaattien toimivuudesta?

Myymälät omistavat palautusautomaatit ja vastaavat niiden toimintakunnosta ja huollosta.

Miksi panttia ei saa ulkomailla ostetuista pulloista/tölkeistä?

Pantin saa vain niistä juomapakkauksista, jotka on liitetty Palpan palautusjärjestelmiin. Pantti maksetaan niistä juomapakkauksista, joista on maksettu pantti palautusjärjestelmän ylläpitäjälle Suomessa.

Mikä nykyisistä juomapakkauksista on ympäristöystävällisin?

Kaikki pantilliset pakkausvaihtoehdot on kehitetty ympäristö huomioon ottaen ja ne ovat kaikki ympäristöystävällisiä. Tärkeintä on, että juomapakkaukset palautetaan kierrätykseen.

Mitä automaattiin palautetuille juomapakkauksille tapahtuu palautuksen jälkeen?

Voit tutustua palautettujen juomapakkausten jatkokäsittelyyn ja uudelleen hyödyntämiseen tarkemmin täällä.

Miksi kaikista mehupulloista ei saa panttia?

Kaikkia tuotteita ei ole liitetty pantillisiin juomapakkausten palautusjärjestelmiin. Juomien valmistajat ja maahantuojat voivat liittää pantillisiin kierrätysjärjestelmiin tullitariffin ryhmään 22 kuuluvia tuotteita ja lisäksi tiiviste- ja täysmehuja. Kaikki edellä mainitut eivät välttämättä ole pantillisia, koska niiden liittäminen palautusjärjestelmään on vapaaehtoista.

Miksi myytävänä on pantillisia juomapakkauksia, joita ei voi palauttaa kaikkiin palautusautomaatteihin?

Markkinoilla on myynnissä pantillisia juomapakkauksia, joita ei ole liitetty Palpan kierrätysjärjestelmiin. Lidl-kauppaketjulla on oma palautusjärjestelmänsä kierrätysmuovipulloille.

Miksi lastenruoka-/silli-/kurkkupurkkeja ei voi palauttaa palautusautomaattiin?

Ne eivät kuulu pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmään. Erilaiset lasipakkaukset voi kierrättää tehokkaasti toimittamalla ne lähimpään lasinkeräysastiaan.

Onko muille elintarvikepakkauksille pantillisia kierrätysjärjestelmiä?

Muille vähittäiskaupan elintarvikepakkauksille ei toistaiseksi ole pantillisia kierrätysjärjestelmiä.

Voiko palautusjärjestelmää väärinkäyttää? Mitä siitä seuraa?

Väärinkäytön mahdollisuus on valitettavasti olemassa ja tällöin kyseessä on aina rikos, joka käsitellään poliisiasiana.

Mihin asti tölkin vanhalla nuolimerkinnällä varustettuja tölkkejä voi palauttaa?

Pantin lunastamiseen tölkeistä, joissa on nuolikuvio-panttimerkintä, ei ole takarajaa.

Kuka maksaa juomapakkausten kierrätyksen?

Juomapakkauksien valmistajat ja maahantuojat maksavat palautusjärjestelmään kuulumisesta jäsenmaksun sekä pakkauskohtaisia kierrätysmaksuja. Jäseniltä saadut maksut käytetään palautusjärjestelmien kustannusten kattamiseen. Juomapakkausten kierrätyksen kustannukset syntyvät mm. logistiikasta eli pakkausten kuljettamisesta kierrätysketjun eri vaiheissa, palautuspisteille maksettavista korvauksista ja materiaalin käsittelystä. Järjestelmää ylläpitävä Palpa on voittoa tavoittelematon organisaatio.