PANTILLINEN JÄRJESTELMÄ

Erilaisten pakkausten kierrätyksestä on säädetty EU-tasolla asti. Suomessa on juomapakkausten osalta käytössä panttiin perustuva palautusjärjestelmä, jonka avulla pakkaukset saadaan kerättyä kiertoon tehokkaasti.

pulloja ja tölkki

JUOMAPAKKAUSVERO OHJAA

Tiettyjen alkoholi- ja virvoitusjuomien pakkauksista kannetaan juomapakkausveroa 0,51 € / litra, mutta veroa ei tarvitse maksaa, jos juomien valmistaja tai maahantuoja liittyy hyväksyttyyn ja toimivaan palautusjärjestelmään tai järjestää sellaisen itse (Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta 1037/2004 ja Juomapakkausvero).

Palautusjärjestelmien kierrätystavoitteista ja erilaisten juomapakkausten panttien vähimmäisarvoista on määrätty Valtioneuvoston asetuksessa juomapakkausten palautusjärjestelmistä. Käytännössä valtaosa juomien valmistajista ja maahantuojista on liittynyt Suomen Palautuspakkaus Oy:n eli Palpan hallinnoimiin palautusjärjestelmiin.

PANTILLISEN PALAUTUSJÄRJESTELMÄN HYÖTYJÄ

Liittymällä Palpan palautusjärjestelmiin juomien valmistajat ja maahantuojat saavat vapautuksen juomapakkausverosta.

Pakkausten pantillisuus kannustaa kuluttajia palauttamaan tyhjät juomapakkaukset takaisin kiertoon. Silloin ne eivät jää ympäristöön tai päädy sekajätteeseen.

Pantti on hyvä kannustin kierrätykseen. Kierrätyshalukkuuteen vaikuttavat muutkin asiat, esimerkiksi lähimmän palautuspisteen sijainti ja kuinka hyvin sen palautusautomaatit toimivat. Myös tottumukset ja asenteet vaikuttavat: Suomessa pullojen palauttamiseen opitaan lapsesta asti, ja sitä pidetään tärkeänä. Suomessa juomapakkausten palautusasteet ovatkin maailman huippuluokkaa.

Kun juomapakkausten materiaalit päätyvät tehokkaasti takaisin kiertoon, luonnonvaroja säästyy ja elinympäristö pysyy siistimpänä. Kun esimerkiksi alumiinitölkki valmistetaan kierrätetyistä alumiinitölkeistä, valmistuksessa tarvitaan vain 5 % siitä energiamäärästä, joka kuluu tölkin valmistamiseen uudesta raaka-aineesta. PET-muovipulloista ja lasipulloista saatavaa kierrätysmateriaalia käytetään uusien pullojen ja muiden tuotteiden valmistamiseen useilla eri teollisuuden aloilla.

PALAUTUSASTEET

 

  2023 2022 2021
Tölkki  98 %  99 % 97 %
Muovipullo  90 %  90 % 90 %
Lasipullo  99 %   98 %  98 %
Kokonaispalautusaste  97 %  96 % 96 %

 

Jätelaki ja Juomapakkausasetus

Jätelaissa ja Juomapakkausasetuksessa määrätään esimerkiksi järjestelmien kierrätystavoitteista, juomapakkausten pantin minimimääristä ja pantillisten pakkausten vastaanottovelvollisuudesta.

Jätelaki 17.6.2011/646 Asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä 27.6.2013/526

KIERRÄTYS ON YHTEISTYÖTÄ

Juomapakkausten kierrätykseen osallistuvat monet tahot aina juomapakkausten suunnittelusta, valmistuksesta valmiiden juomien myyntiin, tyhjien pakkausten kuljettamiseen, kierrätykseen ja materiaalin uusiokäyttöön asti:

  • PALPA hallinnoi ja kehittää palautusjärjestelmiä.
  • Juomien valmistajat ja maahantuojat rahoittavat palautusjärjestelmiä erilaisten maksujen kautta.
  • Kuluttajat palauttavat pantilliset pakkaukset kauppoihin ja kioskeihin.
  • Hotellit, ravintolat, toimistot, koulut ja erilaiset tapahtumajärjestäjät palauttavat pantilliset pakkaukset juomatoimittajien kautta.
  • Kauppa vastaanottaa pantilliset pakkaukset ja maksaa pantin kuluttajalle.
  • Kuljetusyritykset toimittavat tyhjät juomapakkaukset käsittelylaitoksille.
  • Käsittelylaitokset laskevat ei-automaattien kautta palautuneet muovipullot ja tölkit sekä paalaavat materiaalin kuljetusta varten. Palautuspisteistä palautuneet lasipullot tyhjennetään lasinkeräysastioista edelleen kuljetettavaksi.
  • Materiaalin hyödyntäjät lajittelevat ja käsittelevät materiaalin uudelleenkäyttöä varten. Suuri osa materiaalista päätyy takaisin juomateollisuuden käyttöön uusina juomapakkauksina.

KUKA MAKSAA JUOMAPAKKAUSTEN KIERRÄTYKSEN?

Juomapakkauksien valmistajat ja maahantuojat maksavat palautusjärjestelmään kuulumisesta jäsenmaksun sekä pakkauskohtaisia kierrätysmaksuja. Jäseniltä saadut maksut käytetään palautusjärjestelmien kustannusten kattamiseen.

Juomapakkausten kierrätyksen kustannukset syntyvät mm. logistiikasta eli pakkausten kuljettamisesta kierrätysketjun eri vaiheissa, palautuspisteille maksettavista korvauksista ja materiaalin käsittelystä.

Järjestelmää ylläpitävä PALPA on voittoa tavoittelematon organisaatio.

PANTILLISTEN PAKKAUSTEN TUNNISTAMINEN KAUPASSA JA PALAUTUSAUTOMAATILLA

Kuluttaja tunnistaa PALPAN pantilliseen palautusjärjestelmään kuuluvan tölkin tai muovipullon pakkauksen panttimerkinnästä. Siitä selviää myös panttiarvo. Kaikissa pantillisissa lasipulloissa merkintää ei ole. Silloin pantillisuuden voi tarkistaa ostokuitista, kaupan hyllymerkinnästä tai PALPAn verkkosivuilta löytyvällä pantillisuuden tarkistus -työkalulla.

Palautusautomaatti tunnistaa pantillisen pullon tai tölkin vertaamalla sen viivakoodia ja muotoa palautusautomaatin rekisterissä oleviin tietoihin. Jotta tunnistus onnistuu, pantillisen pakkauksen tulee olla ehjä ja viivakoodin luettavissa.

Pakkauksen tunnistaminen oikein on tärkeää siksi, että palauttajalle saadaan maksettua oikea pantti.

Palautusautomaatti lajittelee pakkaukset palautustapahtuman yhteydessä. Mitä tarkemmin kierrätettävät materiaalit saadaan lajiteltua heti kierrätysprosessin alkupäässä, sitä vähemmän materiaalien puhdistamiseen ja lajitteluun tarvitaan aikaa ja rahaa myöhemmin.

NÄIN PALAUTUSJÄRJESTELMÄ TOIMII

KIERTÄVÄ PANTTI

Pantin kiertokulku

1.  Juomien valmistaja tai maahantuoja raportoi PALPAlle myyntiin toimittamansa tuotteen ja maksaa pantin PALPAlle

2.  Juomien valmistaja tai maahantuoja toimittaa tuotteen myyntiin kauppaan, joka maksaa pantin juomavalmistajalle tai maahantuojalle tuotteen hinnassa

3.  Kuluttaja maksaa pantin ostaessaan tuotteen ja saa pantin takaisin palauttaessaan tyhjän pakkauksen palautuspisteeseen

4.  Palautuspiste ja käsittelylaitos raportoivat PALPAlle palautetut pakkaukset, kuljettaja raportoi kuljettamansa kuljetusyksiköt

5.  Palpa maksaa pantit palautuspisteille

TAVARAVIRTA

Materiaalin kiertokulku

1.  Juomavalmistaja tai maahantuoja toimittaa tuotteen myyntiin kauppaan

2.  Kuluttaja ostaa tuotteen ja palauttaa sen tyhjänä takaisin palautuspisteeseen

3.  Kuljettaja noutaa tyhjät palautetut pakkaukset palautuspisteestä

4.  Kuljettaja toimittaa pakkaukset käsittelylaitokselle

5.  Materiaali toimitetaan käsittelylaitokselta jälleenkäsittelijälle

6.  Suurin osa Juomapakkauksista saadusta kierrätysmateriaalista palaa käyttöön uusina juomapakkauksina ja muina tuotteina

MUUT MAKSUT JA KORVAUKSET

Muut maksut ja korvaukset

1.  PALPA maksaa käsittelykorvauksia kuluttajilta pakkauksia vastaanottaville palautuspisteille

2.  PALPA maksaa kuljetuskorvauksia kuljettajille

3.  PALPA maksaa kustannukset juomapakkausten käsittelystä käsittelylaitoksilla

4.  Jälleenkäsittelijä maksaa materiaalin hinnan PALPAlle

5.  Järjestelmän kustannukset katetaan juomavalmistajien tai maahantuojien maksamilla maksuilla

Miten juomapakkausten kierrätys toimii ulkomailla?

Muissa Pohjoismaissa juomapakkauksia kierrätetään Suomen tapaan valtakunnallisen ja yleisen pantillisen järjestelmän avulla. Kierrätysasteet eli palautuneiden pakkausten osuus suhteessa myytyjen pakkausten määrään ovat Pohjoismaissa erittäin korkeat.

Muita vaihtoehtoja juomapakkausten kierrättämiseen ovat esimerkiksi kauppaketjujen omat panttijärjestelmät, vapaaehtoinen lajittelu muun kotitalousjätteen tapaan ja lajittelu jätteenkäsittelylaitoksella.