PANTTIKORVAUKSET

Palpa maksaa panttikorvaukset rekisteröityneille palautuspisteille, jotka palauttavat Palpan ohjeiden mukaisesti pantillisia juomapakkauksia kierrätykseen. Käsittelykorvausta maksetaan vähittäiskaupan palautuspisteille, jotka vastaanottavat kuluttajilta tyhjiä juomapakkauksia ja maksavat niistä pantit.

Palautustilitykset luodaan ja kirjataan joka kuukauden 15. ja viimeinen päivä. Maksuaika on aina 21 päivää netto palautustilityksen arvopäivästä. Palpa maksaa tilitykset eräpäivänä palautuspisteen ilmoittamalle pankkitilille.

Palpa lähettää palautustilitykset kirjanpitotositteiksi paperilaskuina, verkkolaskuina tai palautuspisteen sähköpostiin.

AUTOMAATTIPALAUTUKSET

Palpa hyvittää automaattipalautukset kuittinumeron perusteella. Yksilöintitietona toimivat yhdessä kuitin numero, kuitin päivämäärä ja laitenumero. Hyvitysperusteena ovat palautusautomaatin laskemat panttikoodikohtaiset kappalemäärät.

Automaatti tuottaa säiliökuitin automaattisesti. Laitetoimittaja noutaa palautustiedot automaatilta ja toimittaa ne Palpalle sähköisessä muodossa. Sama käytäntö koskee kaikkia kierrätysjakeita (tölkki, muovipullo, lasipullo).


KUKA VASTAA MISTÄKIN?

Palautuspiste

 • Palautusautomaatin toimivuudesta ja sen säännöllisestä huoltamisesta.
 • Automaatin ja laitetoimittajan välisen linjayhteyden toimivuudesta.
 • Siitä, että palautustiedot on haettu laitetoimittajan toimesta automaatille ennen sen poistamista. Mikäli automaatti poistetaan käytöstä ilman näitä toimenpiteitä, jäävät hyvitykset viimeisistä palautuksista saamatta.

Automaatin poistamisesta voi ilmoittaa suoraan laitetoimittajalle tai Palpalle osoitteeseen [email protected]. Palpa välittää tiedon eteenpäin laitetoimittajalle. 

Laitetoimittaja

 • Automaatti- ja palautustietojen oikeellisuudesta Palpan järjestelmässä.
 • Automaattikohtaisten palautustietojen sähköisestä toimittamisesta Palpalle.
 • Automaattien huollosta ja teknisestä tuesta palautuspisteen huoltopyyntöjen mukaan.

Palpa

 • Automaattitietojen hallinnasta järjestelmässään laitetoimittajien ilmoitusten perusteella.
 • Tilitysten luomisesta ja maksamisesta sääntöjen mukaisesti.

PALAUTUSAUTOMAATIN LINJAYHTEYS

Automaattipalautusten hyvittäminen edellyttää toimivaa automaattia sekä linjayhteyttä automaatin ja laitetoimittajan välillä.

Ohjelmistopäivitykset eivät mene perille, jos linjayhteys ei toimi. Tällöin automaatti ei tunnista uusia palautusjärjestelmään liitettyjä juomapakkauksia pantillisiksi.

Toimimaton linjayhteys estää myös palautustiedon saamisen automaatista. Tämä aiheuttaa viivästyksiä pantti- ja käsittelykorvausten maksamisessa.

PALAUTUKSET ILMAN AUTOMAATTIA

Palpa hyvittää ilman automaattia palautetut tölkit ja muovipullot käsittelylaitosten toimittamien laskentatietojen perusteella ja lasipullot kuljettajien raportoimien noutojen mukaan astiakonversiolla: iso astia 420 pulloa, 42 € ja pieni astia 180 pulloa, 18 € (alv 24 %). Kuittinumero on sama kuin tarranumero ja kuitin päivämäärä on laskentapäivä tai lasiastian noutopäivä.

Suosittelemme käyttämään palautusten seurantalomaketta. Lomakkeeseen liimataan tunnistetarrojen tarrakannat, joihin merkitään palautuksen sisältö (tölkki, muovipullo tai lasipullo) sekä noutopäivä. Näin manuaalipalautusten hyvityksiä on helppo seurata ja selvittää tarvittaessa jälkikäteen. 

Täytetyn seurantalomakkeen voi toimittaa laskuntarkastukseen ja panttihyvityksiä voi seurata Extranetissä noin neljän viikon viiveellä annetusta noutopäivästä.

Palautusten seurantalomake

Laskentalinjoilla suoritetaan tarkkuudenvarmistamista varten vuoron alussa aina tarkistuslaskenta, joka raportoidaan Palpalle. Mikäli tarkkuus ei vastaa Palpan asettamaa vaatimusta, ei kyseisellä linjalla lasketa palautuspisteiden palautuksia.

KUKA VASTAA MISTÄKIN?

Palautuspiste

 •  Juomapakkausten oikeanlaisesta lajittelusta ja oikean kuljetusyksikön käyttämisestä.
 •  Kuljetusyksiköiden varustamisesta Palpan tunnistetarralla.

Kuljettajat ja käsittelylaitokset

 •  Palautusten kuljettamisesta, laskemisesta ja raportoinnista Palpalle.
 •  Palautusten puhtauden valvonnasta.

Palpa

 •  Tilitysten luomisesta ja maksamisesta sääntöjen mukaisesti.

Palautusten hyvittäminen -ohje

PALAUTUSTEN SEURANTA

Juomapakkausten palautuksia voi seurata Palpan Extranetissä. Palautusten reklamaatiot tulee ensisijaisesti hoitaa Extranetin kautta. 

Extranet-ohje