REKISTERÖIDY PALAUTUSPISTEEKSI

Palautuspisteen liittyminen Palpan palautusjärjestelmiin edellyttää rekisteröitymistä Palpalle pantti- ja käsittelykorvausten maksamista varten. Rekisteröityminen tehdään sähköisellä rekisteröintilomakkeella. Rekisteröityminen edellyttää Y-tunnusta.

Palautusjärjestelmien säännöt löytyvät materiaalipankista.

Täytä rekisteröintilomake

Palautuspisteelle lähetetään sähköpostiviesti, kun rekisteröintihakemus on hyväksytty. Kaikille rekisteröinnin yhteydessä määritellyille Extranet-käyttäjille lähetetään sekä käyttäjätunnus että salasana sähköpostilla. Palautuspisteelle lähetetään myös ensimmäinen erä tunnistetarroja 1. luokan postilla.

PALPAN EXTRANET

Palpan Extranetissä palautuspiste voi helposti hoitaa mm. tunnistetarrojen lisätilaukset ja yhteystietopäivitykset, tarkistaa palautus- ja hyvitystiedot, reklamoida puuttuvista palautuksista, perustaa uusia Extranet-käyttäjiä sekä ilmoittaa toiminnan lopettamisesta.

Lisätietoa löytyy Extranet-ohjeesta.

Extranet-käyttäjien oikeudet on määritelty käyttäjärooleittain seuraavasti:

PÄÄKÄYTTÄJÄ:

 • Yhteystietojen päivittäminen
 • Palautuspisteen toiminnan lopettamisesta ilmoittaminen
 • Uusien Extranet-käyttäjien perustaminen ja käyttäjäoikeuksien hallinta
 • Palautusautomaattien tietojen tarkistaminen
 • Palautustietojen ja vuositasoisten palautusmäärien tarkistaminen
 • Reklamaatiot puuttuvasta manuaali- tai automaattipalautuksesta ja palautteen antaminen
 • Tunnistetarrojen tilaaminen ja aiempien tarratilausten tarkistaminen

TILITYSTEN TARKASTAJA:

 • Reklamaatiot puuttuvasta manuaali- tai automaattipalautuksesta ja palautteen antaminen
 • Palautustietojen (kuittitasoinen palautustieto sekä kuittien tila) tarkistaminen
 • Vuositasoisten palautusmäärien tarkistaminen

TUNNISTETARROJEN TILAAJA:

 •  Tarrojen tilaaminen ja toimitusosoitteen muuttaminen sekä aiempien tarratilausten tarkistaminen
 •  Vuositasoisten palautusmäärien tarkistaminen

KATSELIJA:

 • Palautuspisteen tietojen tarkastelu (hyvitetyt palautukset, tarratilaukset, palautusautomaattitiedot, vuositasoiset palautusmäärät)

Kirjaudu Extranettiin