REKISTERÖIDY PALAUTUSPISTEEKSI

Liittyminen Palpan palautusjärjestelmiin edellyttää rekisteröitymistä Palpalle pantti- ja käsittelykorvausten maksamista varten. Rekisteröityminen edellyttää Y-tunnusta. Rekisteröityminen tehdään sähköisellä rekisteröintilomakkeella.

Palautusjärjestelmien säännöt löytyvät materiaalipankista.

Täytä rekisteröintilomake

Palautuspisteelle lähetetään sähköpostiviesti, kun rekisteröintihakemus on hyväksytty. Kaikille rekisteröinnin yhteydessä määritellyille Extranet-käyttäjille lähetetään sekä käyttäjätunnus että salasana sähköpostilla. Palautuspisteelle lähetetään myös ensimmäinen erä tunnistetarroja 1. luokan postilla.

PALPAN EXTRANET

Palpan Extranetissä palautuspiste voi helposti hoitaa mm. tunnistetarrojen lisätilaukset ja yhteystietopäivitykset, tarkistaa palautus- ja hyvitystiedot, reklamoida puuttuvista palautuksista, perustaa uusia Extranet-käyttäjiä sekä ilmoittaa toiminnan lopettamisesta.

Lisätietoa löytyy Extranet-ohjeesta.

Extranet-käyttäjien oikeudet on määritelty käyttäjärooleittain seuraavasti:

PÄÄKÄYTTÄJÄ:

 • Yhteystietojen päivittäminen
 • Palautuspisteen toiminnan lopettamisesta ilmoittaminen
 • Uusien Extranet-käyttäjien perustaminen ja käyttäjäoikeuksien hallinta
 • Reklamaatiot puuttuvasta manuaali- tai automaattipalautuksesta ja palautteen antaminen
 • Tunnistetarrojen tilaaminen ja aiempien tarratilausten tarkistaminen
 • Palautuspisteen tietojen tarkastelu (palautustiedot, tarratilaukset, palautusautomaattitiedot)

TILITYSTEN TARKASTAJA:

 • Reklamaatiot puuttuvasta manuaali- tai automaattipalautuksesta ja palautteen antaminen
 • Palautustietojen tarkistaminen

TUNNISTETARROJEN TILAAJA:

 •  Tarrojen tilaaminen ja toimitusosoitteen muuttaminen sekä aiempien tarratilausten tarkistaminen
 •  Palautustietojen ja tarratilausten tarkistaminen

KATSELIJA:

 • Palautuspisteen tietojen tarkastelu (palautustiedot, tarratilaukset, palautusautomaattitiedot)

Kirjaudu Extranettiin