OLIKA TYPER AV DRYCKESFÖRPACKNINGAR

ALUMINIUMBURKAR

Burkaluminium är ett utmärkt återvinningsmaterial. Av det återvunna materialet kan i praktiken 100 % direkt användas för att tillverka nya burkar och återvinningen kan upprepas nästan i det oändliga. Att tillverka nya burkar av återvunnet aluminium kräver endast ca 5 % av energin som krävs i den första tillverkningsprocessen.

Återvinning av burkaluminium

De tomma burkarna transporteras från returstället till behandlingscentralen där de pressas till stora balar.
Balarna förs till aluminiumsmälteriet där aluminiet smälts till tackor.
Av aluminiumtackorna pressas ut en tunn skiva som används för att tillverka nya burkar.

Visste du?

I genomsnitt 47 burkar återlämnas varje sekund.

Varje finländare returnerar 263 burkar om året.

Det innebär 1,4 miljarder returnerade burkar per år.

Burkarnas returgrad är 98 %.

PLASTFLASKOR

Plastflaskorna som samlas in med returautomaterna är av PET-plast och de kan effektivt återvinnas. Av den återvunna råvaran tillverkas bl.a. nya flaskor och annat förpackningsmaterial.

Återvinning av plastflaskor

De tomma flaskorna transporteras från returstället till behandlingsanläggningen där de pressas till stora balar.
Hos återvinnaren av materialet krossas flaskorna och färgsorteras för återanvändning.
Av den återanvända plasten tillverkas bl.a. nya flaskor, förpackningsmaterial och textiler.

Visste du?

I genomsnitt 21 plastflaskor återlämnas varje sekund.

Varje finländare returnerar 118 plastflaskor om året.

Det innebär 660 miljoner returnerade flaskor per år.

Plastflaskornas returgrad är 90 %.

RETURGLASFLASKOR

Glas kan återvinnas nästan i det oändliga. Varje ton glas som tillverkas av returglas förbrukar ca 30 % mindre energi än att tillverka motsvarande mängd av nya råvaror. Returglaset som fås från pantförsedda flaskor är mycket rent – i allmänna glasinsamlingskärl slängs ofta även porslin bland glaset, och det försämrar glaskrossets kvalitet.

Återvinning av glasflaskor

Tomma flaskor transporteras till återvinnaren, där de krossas, rengörs och sorteras till återvinning efter färg.
Returglas används till att tillverka nya glasflaskor, andra glasförpackningar, burkar, glasull och skumglas.

Visste du?

I genomsnitt 4 glasflaskor återlämnas varje sekund.

Varje finländare returnerar 24 glasflaskor om året.

Det innebär cirka 125 miljoner returnerade flaskor per år.

Glasflaskornas returgrad är 99 %.