OLIKA TYPER AV DRYCKESFÖRPACKNINGAR

ALUMINIUMBURKAR

Burkaluminium är ett utmärkt återvinningsmaterial. Av det återvunna materialet kan i praktiken 100 % direkt användas för att tillverka nya burkar och återvinningen kan upprepas nästan i det oändliga. Att tillverka nya burkar av återvunnet aluminium kräver endast ca 5 % av energin som krävs i den första tillverkningsprocessen.

Återvinning av burkaluminium

De tomma burkarna transporteras från returstället till behandlingscentralen där de pressas till stora balar.
Balarna förs till aluminiumsmälteriet där aluminiet smälts till tackor.
Av aluminiumtackorna pressas ut en tunn skiva som används för att tillverka nya burkar.

Visste du?

I genomsnitt 44 burkar återlämnas varje sekund.

Varje finländare returnerar 251 burkar om året.

Det innebär 1,4 miljarder returnerade burkar per år.

Burkarnas returgrad är 94 % (beräknat från förpackningen).

PLASTFLASKOR

Plastflaskorna som samlas in med returautomaterna är av PET-plast och de kan effektivt återvinnas. Av den återvunna råvaran tillverkas bl.a. nya flaskor och annat förpackningsmaterial.

Återvinning av plastflaskor

De tomma flaskorna transporteras från returstället till behandlingsanläggningen där de pressas till stora balar.
Hos återvinnaren av materialet krossas flaskorna och färgsorteras för återanvändning.
Av den återanvända plasten tillverkas bl.a. nya flaskor, förpackningsmaterial och textiler.

Visste du?

I genomsnitt 17 plastflaskor återlämnas varje sekund.

Varje finländare returnerar 98 plastflaskor om året.

Det innebär 540 miljoner returnerade flaskor per år.

Plastflaskornas returgrad är 92 % (beräknat från förpackningen).

RETURGLASFLASKOR

Glas kan återvinnas nästan i det oändliga. Varje ton glas som tillverkas av returglas förbrukar ca 30 % mindre energi än att tillverka motsvarande mängd av nya råvaror. Returglaset som fås från pantförsedda flaskor är mycket rent – i allmänna glasinsamlingskärl slängs ofta även porslin bland glaset, och det försämrar glaskrossets kvalitet.

Återvinning av glasflaskor

Tomma flaskor transporteras till återvinnaren, där de krossas, rengörs och sorteras till återvinning efter färg.
Returglas används till att tillverka nya glasflaskor, andra glasförpackningar, burkar, glasull och skumglas.

Visste du?

I genomsnitt 4 glasflaskor återlämnas varje sekund.

Varje finländare returnerar 24 glasflaskor om året.

Det innebär cirka 130 miljoner returnerade flaskor per år.

Glasflaskornas returgrad är 87 % (beräknat från förpackningen).

ÅTERFYLLBARA GLASFLASKOR

Retursystemet för återfyllbara glasflaskor skapades redan på 1950-talet. Främst de traditionella bruna ölflaskorna representerar de återfyllbara flaskorna. Varje flaska återanvänds i genomsnitt 33 gånger och efter det utnyttjas materialet som returglas.

Rotation av återfyllbara glasflaskor

De tomma flaskorna transporteras från returstället till bryggeriet där de tvättas och sköljs ur.
Därefter fylls flaskorna på nytt och etiketter limmas på flaskorna.

Visste du?

De återfyllbara glasflaskornas returgrad är ungefär 97 % (beräknat från förpackningen).