Materialbank

Regler från 1.2.2016
Dryckesburk
Lataa
Ladda ner
Regler från 1.2.2016
Returplastflaska
Lataa
Ladda ner
Regler från 1.2.2016
Glasflaska
Lataa
Ladda ner
Instruktion för automatretur
Burkar och plastflaskor
Lataa
Ladda ner
Instruktion för automatretur
Glasflaskor
Lataa
Ladda ner
Instruktion för returer utan automat
Burkar och plastflaskor
Lataa
Ladda ner
Instruktion för returer utan automat
Glasflaskor
Lataa
Ladda ner
Sorteringsinstruktion
Burkar, plastflaskor och glasflaskor
Lataa
Ladda ner
Instruktion för tömningsservice av glasflaskor
Automatreturer
Lataa
Ladda ner
Instruktion för tömningsservice av glasflaskor
Returer utan automat
Lataa
Ladda ner
Kreditering av returer
Lataa
Ladda ner
Hanteringsersättningar
Hanteringsersättningar från 1.1.2021
Lataa
Ladda ner
Hanteringsersättningar
Hanteringsersättningar från 1.1.2022
Lataa
Ladda ner
Uppföljningsblankett för returer
Returer utan automat
Lataa
Ladda ner
Extranet-instruktioner
Lataa
Ladda ner
Pantmärke 0,10
PDF
Lataa
Ladda ner
Pantmärke 0,10
PS
Lataa
Ladda ner
Pantmärke 0,15
PDF
Lataa
Ladda ner
Pantmärke 0,20
PDF
Lataa
Ladda ner
Pantmärke 0,20
PS
Lataa
Ladda ner
Pantmärke 0,40
PDF
Lataa
Ladda ner
Pantmärke 0,40
PS
Lataa
Ladda ner
Förpackningsmaterial
Beställningsinstruktioner för förpackningsmaterial
Lataa
Ladda ner