RETURINSTRUKTIONER

Korrekt sortering av dryckesförpackningar säkerställer att det återvinningsbara materialet förblir så rent att nya livsmedelsförpackningar kan tillverkas av det. Bekanta dig med följande instruktioner och se till att alla som arbetar med returerna känner till dem.

SORTERING AV DRYCKESFÖRPACKNINGAR

Sorteringsinstruktion

AUTOMATRETURER

Returinstruktioner för burkar och plastflaskor

Returinstruktioner för glasflaskor

RETURER UTAN AUTOMAT

Returinstruktioner för burkar och plastflaskor

Returinstruktioner för glasflaskor

TÖMNINGSSERVICE AV GLASFLASKOR

Instruktion för automatreturer

Instruktion för returer utan automat

FÖRPACKNINGSMATERIAL

Beställningsinstruktioner för förpackningsmaterial