RETURINSTRUKTIONER

Korrekt sortering av dryckesförpackningar säkerställer att det återvinningsbara materialet förblir så rent att nya livsmedelsförpackningar kan tillverkas av det. Bekanta dig med följande instruktioner och se till att alla som arbetar med returerna känner till dem.

SORTERING AV DRYCKESFÖRPACKNINGAR

Sorteringsinstruktion

AUTOMATRETURER

Returinstruktioner för burkar, plastflaskor coh glasflaskor

RETURER UTAN AUTOMAT

Returinstruktioner för burkar, plastflaskor och glasflaskor

TÖMNINGSSERVICE AV GLASFLASKOR

Returinstruktion för tomningsservice

FÖRPACKNINGSMATERIAL

Beställningsinstruktioner för förpackningsmaterial