Retur från början av året:

2162132599

suomen palautuspakkaus oy (Palpa)

Palpa är ett ideellt företag vars uppgift är att administrera och utveckla återvinningssystemen för dryckesförpackningar i Finland. Finländarna lämnar tillbaka de mest dryckesförpackningarna per person i världen - och Palpa gör det enkelt att återvända.

suomen palautuspakkaus oy (Palpa)

Palpa är ett ideellt företag vars uppgift är att administrera och utveckla återvinningssystemen för dryckesförpackningar i Finland. Finländarna lämnar tillbaka de mest dryckesförpackningarna per person i världen - och Palpa gör det enkelt att återvända.

Retur från början av året:

2162132599

Se på videoklipp hur Palpa retursystem fungerar

Videoklipp kan också hittas på Suomen Palautuspakkaus Oy Youtube-kanal.

 

07.11.2023

Hanteringsersättningar 1.1.2024

Grunderna för hanteringsersättningen har uppdaterats.

Läs mer
01.06.2023

Instruktioner för returställen

Läs mer
26.01.2023

Sortering av dryckesförpackningar

Burkar, plastflaskor och glasflaskor ska sorteras separat och returneras i egna transportenheter. Rätt sortering är viktigt för att materialet i dryckesförpackningen ska kunna återvinnas.

Läs mer
17.01.2023

Automatisk kvittering av returautomaten

Automaten inte längre behöver kvitteras vid byte av kärlet och kvittot behöver inte skrivas ut. Kvittouppgifter finns i Excel-format på Palpas Extranät.

Läs mer

PANTBELAGD ELLER INTE?

Ibland saknas pantmärket på förpackningen även om den är pantbelagd. Med hjälp av flaskans eller burkens streckkod kan du kontrollera om dryckesförpackningen är pantbelagd. (på Finska)

Link

FÖR FLASKRETURNERARE

I avsnittet Konsumenter på vår webbplats hittar du konsumentinformation om återvinning av dryckesförpackningar och svar på vanliga frågor.

Läs mer

LÄRARE, LADDA NER UNDERVISNINGSMATERIAL!

Låt återvinningsinformationen cirkulera! Med hjälp av undervisningsmaterialet Pantillisten matkassa kan du själv leda en undervisningsstund om återvinning, eller så kan du sätta eleverna själva i arbete. Materialet är riktat till elever i grundskolan och passar bra för behandling av återvinningstemat inom många läroämnen.

Ladda