RETURER UTAN AUTOMAT

Palpas pantförsedda dryckesförpackningar kan returneras antingen som automatretur eller utan automat. HoReCa returställen såväl andra företag och föreningar returnerar dryckesförpackningar huvudsakligen utan automat.

SORTERING AV DRYCKESFÖRPACKNINGAR

BURKAR OCH PLASTFLASKOR

Sortera burkar och plastflaskor separat.

Returnera alla burkar (också pantlösa) eller plastflaskor med Palpas pantmärke i manualsäck (rött tryck). Stäng säcken fast med ett spännband och klistra en Palpa etikett på spännbandet.

NOTERA! Returnera burkar och plastflaskor alltid hela, tomma och rena. Säcken som innehåller burkar eller plastflaskor får inte fyllas med andra
dryckesförpackningar eller skräp.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som
inte är packad enligt Palpas instruktion.

GLASFLASKOR

Sortera endast dryckesflaskor av glas i glasbehållare (240 L). Klistra Palpa-etiketten på spännbandet som är fast vid bakdelens handtag.

Se till att behållaren inte har en läsbar identifieringsetikett från den tidigare användaren. Ta bort extra etiketter eller gör dem oläsliga genom att dra snedstreck över streckkoder.

NOTERA! Lägg inte burkar, plastflaskor, keramiska flaskor, porslin, skräp eller annat glasmaterial (t.ex. dricksglas) i behållaren.

Om returen har gjorts i strid med instruktionerna har Palpa rätt att sanktionera returstället för bristande efterlevnad av instruktionerna. Dryckeleverantören har rätt att vägra att acceptera en behållare som innehåller mer än glasflaskor.

ÅTERFYLLBARA GLASFLASKOR

Returnera återfyllbara glasflaskor i korgen eller på cellplattan till Hartwall.

NOTERA! Återfyllbara glasflaskor får inte placeras i en Palpa-glasbehållare.

Instruktioner för retur av återfyllbara glasflaskor


LOGISTIK

Returerna transporteras i huvudsak som dryckesleverantörernas tur-retur-transporter. Dryckesleverantören avhämtar returenheterna i samband med dryckesleveransen. Leverantören avläser PALPA etiketten och levererar dem vidare till efterbehandling.

Innehållet i burk- och plastflaskasäckar beräknas med en beräkningsapparat före pressning och glasbehållarna töms på flak för att vänta på transport till återvinning. 

FÖRPACKNINGSMATERIAL

PALPA ETIKETTER

Palpa skickar de första etiketterna till returstället efter registreringsansökan har godkänts. Etiketter kan beställas via Extranet eller via e-post på [email protected].

NOTERA! Palpa skickar etiketter på måndagar, onsdagar och fredagar.

ANDRA FÖRPACKNINGSMATERIAL

Andra förpackningsmaterial (manualsäckar, spännband och glasbehållare) kan beställas från dryckesleverantörerna, centralaffärerna eller andra företag som säljer dem.

Beställningsinstruktioner för förpackningsmaterial