Sortering av dryckesförpackningar

15.02.2021

Korrekt sortering av dryckesförpackningar säkerställer att det återvinningsbara materialet förblir så rent att nya livsmedelsförpackningar kan tillverkas av det.

Burkar och plastflaskor

Sortera burkar och plastflaskor separat.

Returnera burkar, också pantlösa intakta, tomma och rena i Palpa manualsäck (rött tryck).

Returnera plastflaskor med Palpas pantmärke intakta, tomma och rena i Palpa manualsäck.

NOTERA! Pantlösa plastflaskor får inte sorteras i pantsatt material, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats, som en energifraktion eller som blandat avfall.

Glasflaskor får inte returneras i manualsäck. Skäror av glas är en säkerhetsrisk till föraren och personalen på bearbetningsanläggningen.


Glasflaskor

Sortera endast dryckesflaskor av glas i en glasbehållare.

Returnera glasflaskorna intakta, tomma och rena.

NOTERA!
Burkar, plastflaskor, keramik, porslin och skräp eller annat glasmaterial (t.ex.dricksglas) får inte placeras i behållaren.
 

Föroreningar förhindrar återvinning

Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning. Om returen inte överensstämmer med Palpas instruktioner är det möjligt att returstället inte får pantersättning för returen.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Returinstruktioner

Hanteringsersättningar från 1.1.2021

06.11.2020

Palpas regeringen har fattat beslut om nya hanteringsersättningar för detaljhandeln gällande 1.1.2021.

  moms 0% moms 24 %
DRYCKESBURK (€/burk)    
Automatretur, automat med kompaktor 0,02317 0,02873
Automatretur, automat utan kompaktor 0,01944 0,02410
Manuell retur 0,01944 0,02410
RETURPLASTFLASKOR (€/flaska)    
Automatretur, med kompaktor 0,02871 0,03559
Automatretur, utan kompaktor 0,01944 0,02410
Manuell retur 0,01944 0,02410
RETURGLASFLASKOR (€/flaska)    
Automatretur 0,01944 0,02410
Manuell retur 0,01944 0,02410

Detaljhandeln: Hanteringsersättningar från 1.1.2020

10.01.2020

Palpas regeringen har fattat beslut om nya hanteringsersättningar för detaljhandeln gällande 1.1.2020.

De nya hanteringsersättningarna kan finnas i Materialbanken.

Detaljhandeln och Horeca: Utvidgning av retursystemen

20.12.2018

Palpa utvidgar retursystemen från att bara gälla för tulltariffartikel 22 som lyder under dryckesförpackningsskatten till att även gälla för frukt- och grönsakssafter samt saft- och dryckeskoncentrat och glöggkoncentrat.

De förpackningar som godkänns är de nuvarande förpackningstyperna för Palpas retursystem, dvs. aluminiumburkar, PET-plastflaskor och glasflaskor. Att de nya produktgruppernas förpackningar är pantbelagda kan konstateras på samma sätt som för de pantförsedda dryckesförpackningar som säljs idag.

Produkterna i de nya produktgrupperna kan börja registreras i retursystemen den 20 december 2018. Palpa godkänner produkterna i retursystemen alltid den 15:e eller den sista dagen i månaden (eller den vardag som infaller före dessa datum). Produkterna kan säljas som pantförsedda efter att produkten har godkänts i retursystemet.

Pantförsedda produkter i de nya produktgrupperna kommer till försäljning i sakta mak, enligt varje dryckestillverkares eller importörs tidtabeller.

 

Identifiering av pantförsedda förpackningar

Att burkar eller plastflaskor är pantförsedda kan konstateras med hjälp av pantbeteckningen på etiketten.

På glasförpackningar som registreras med den nationella streckkoden (produkten säljs med streckkoden i fråga endast i Finland) finns en pantbeteckning på etiketten.

På glasförpackningar som registreras med den nationella streckkoden (produkten säljs med streckkoden i fråga internationellt) finns ingen pantbeteckning på etiketten. Då kan konsumenten konstatera panten med hjälp av hyllkantsmarkeringen eller på kassakvittot.

Det går även att konstatera om en förpackning är pantförsedd med kontrollverktyget för pant som finns på Palpas webbplats. 

 

Förpackningarnas sortering i transportenheterna

De nya produktgruppernas pantförsedda flaskor och burkar sorteras i transportenheterna på samma sätt som de pantförsedda förpackningar som redan omfattas av systemet.

Detaljhandeln: Hanteringsersättningar från 1.9.2018

11.09.2018

Palpas regeringen har fattat beslut om nya hanteringsersättningar för detaljhandeln gällande 1.9.2018.

De nya hanteringsersättningarna kan finnas i Materialbanken.