Hanteringsersättningar 1.1.2024

07.11.2023

Palpa har genomfört en omfattande utredning av arbetskostnader och investeringar relaterade till ordningen av flaskretur i olika typer av butiker. Baserad på utredningen har grunderna för hanteringsersättningen för modern mottagning av dryckesförpackningar definierats.

I framtiden kommer ersättningen att betalas i tre olika former:

- Hanteringsersättning betalas per förpackning till detaljhandelsaktörer för att organisera  konsumentreturer.

- Maskinersättning betalas per förpackning för pantförsedda dryckesförpackningar som tas emot med returautomat.

- Ersättning för automatisk hantering  betalas som en fast ersättning till mottagaren, om minst en returautomat som används inte är äldre än 6 år.

 

Vanliga frågor

Prislist

Instruktioner för returställen

01.06.2023

Returinstruktioner för returer utan automat


Burkar / plastflaskor

Sortera burkar och plastflaskor separat.

Returnera alla burkar, också pantlösa.

Returnera endast plastflaskor med Palpas pantmärke.

Notera! Pantlösa plastflaskor får inte sorteras i pantsatt material, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. På grund av återvinning av plast får olika typer av plast inte blandas. Dessutom kan fel material i förpackningen förhindra återvinningen.

Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats eller som en energifraktion.

Returnera i manualsäck

Returnera burkar och plastflaskor endast i manualsäck.

Stäng säcken fast med ett spännband och klistra en Palpa etikett spännbandet.

Notera! Säcken får inte packas för full.

Glasflaskor

Sortera dryckesflaskor av glas som intakta och tomma till en glasbehållare.

Notera! Återfyllbara glasflaskor får inte sättas till Palpas glasbehållare. Returnera i bryggeriets korg eller på cellplatta till Hartwall.
 

Föroreningar förhindrar återvinning

Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Returinstruktioner


Meddelande om ändringar i kontaktuppgifter

Kom ihåg att informera Palpa om kontaktuppgifterna till ditt verksamhetsställe ändras. Ändringar kan anmälas till adressen [email protected] eller till numret (09) 868 9860.

Sortering av dryckesförpackningar

26.01.2023

Sorteringsinstruktioner


Burkar

Sortera burkar, också pantlösa som intakta och tomma till Palpa manualsäck (rött tryck).


Plastflaskor

Sortera plastflaskor med Palpas pantmärke som intakta och tomma till Palpa manualsäck (rött tryck).

Notera! Pantlösa plastflaskor får inte sorteras i pantsatt material, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. På grund av återvinning av plast får olika typer av plast inte blandas. Dessutom kan fel material i förpackningen förhindra återvinningen.

Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats eller som en energifraktion.


Glasflaskor

Sortera dryckesflaskor av glas som intakta och tomma till en glasbehållare.

Notera! Återfyllbara glasflaskor får inte sättas till Palpas glasbehållare. Returnera i bryggeriets korg eller på cellplatta till Hartwall.
 

Föroreningar förhindrar återvinning


Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Returinstruktioner

Automatisk kvittering av returautomaten

17.01.2023

I returautomaterna införs en automatisk kvittering, så att automaten inte längre behöver kvitteras vid byte av kärlet och kvittot behöver inte skrivas ut. Automaten genererar automatiskt kvittot som Palpa behöver i elektronisk form.

Detta minskar arbetet i returstället och gör det lättare att kontrollera redovisningar när materialet finns tillgängligt elektroniskt. Redovisningar för alla typer av dryckesförpackningar är också alltid uppdaterad tack vare automatisk kvittering.

Den automatiska kvitteringen påverkar inte de redovisningar som ska betalas.

Ändringar av returautomater kommer att göras av tillverkarna av returautomater i januari mellan 16 och 31 januari 2023. Den nya praxisen gäller för automater senast den 1 februari 2023. Returställena vars automater är inte lämpliga för den nya funktionen kommer att kontaktas separat.

Bruksanvisning från 1 februari 2023:

  • Kärlet byts normalt när automaten meddelar att det är fullt.
  • Kvittot skrivs inte ut vid kärlbytet. I vissa automater kan det skrivas ut, men det är inte nödvändigt.
  • Med förändringen vet automaten inte längre exakt när kärlet har bytts. Av denna anledning fungerar inte längre uppgifter om kärlfyllningsnivån som visas i vissa automater.
  • Identifieringsetiketter fästs normalt på fulla lådor/säckar.

Nya kvittouppgifter finns i Excel-format på Palpas Extranät efter redovisningsperiodens slut. Information kan sökas för olika tidsperioder och den finns redan tillgänglig på Extranätet i mer än två år.

Varje returställe har användar-ID för Extranätet. Kontakta vid behov Palpas kundtjänst, [email protected].

En allmän beskrivning av automatisk kvittering och instruktioner för att hämta elektroniska kvittouppgifter från Extranät finns i Palpas Materialbank.

Denna förändring har föregåtts tester i returautomater för att säkerställa funktionalitet. Kontakta vid behov automatens serviceorganisation.

Hanteringsersättningar från 1.1.2023

08.11.2022

Hanteringsersättningarna kan finnas i Materialbanken på Palpas webbsida.