Panttiparkki nu testas också i Åbo

12.06.2015

 

Pantrör uppmuntrar till återvinning i Åbo

I sommar testas pantrör vid Auraåstranden och i Puolalaparken i Åbo. Pantröret är en ställning där man kan lämna tomma pantflaskor och -burkar. Likaså kan man plocka med sig flaskor och burkar för att panta dem. Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA) som ansvarar för återvinning av dryckesförpackningar samt Åbo stad ligger bakom försöket. Åbo är den andra staden i Finland som får testa pantrör.

Finland är ett av toppländerna i fråga om återvinning av pantflaskor och -burkar: nio av tio sålda flaskor eller burkar pantas. Trots detta återvinns inte alla förpackningar. När man har tömt en burk till exempel på en picknick i parken eller på väg till en hobby eller en restaurang, ids man inte alltid föra den ända till affären.

Emellertid finns det många som flitigt samlar pantflaskor och -burkar i staden på sommaren. Stadsbor som köper drycker när de är ute på staden lämnar gärna flaskor och burkar invid sopkärl samt på elskåp och olika räcken i väntan på att någon som gärna pantar flaskor och burkar ska plocka med sig dem.

– Tanken att lämna dryckesförpackningarna åt någon som vill återvinna dem är förstås bra, men ofta är vinden snabbare än den som samlar flaskor. Då rullar tomma flaskor och burkar runt på marken och kan hamna till exempel i Aura å, och därifrån vidare till Östersjön, säger underhållschef Mari Helin vid Åbo fastighetsaffärsverk.

Å andra sidan kan förpackningar som kastats i sopkärl bli en orsak till ytterligare nedskräpning, då många letar efter flaskor och burkar bland det övriga avfallet i sopkärlen för att få pengar av dem. Samtidigt kan själva sopkärlet gå sönder och förpackningarna skrynklas ihop så att de inte kan pantas. Det är synd, eftersom det är slöseri när återvinningsbart material blandas med blandavfall.

– Att panta dryckesförpackningar är mycket smart återvinning, eftersom materialet har ett högt återanvändningsvärde. Detta beror på att det material som tas emot via pantåtervinningssystemet är mycket rent och håller en viss kvalitet. Att panta dryckesförpackningar är alltid en miljögärning, säger Tommi Vihavainen, förvaltningschef på PALPA.

 

Pantrör: en lämnar, en annan tar

Pantröret består av ett rör som fästs vid ett sopkärl på sidan eller en annan lämplig plats. Vem som helst kan lämna en tom burk eller flaska i ställningen när han eller hon går förbi, och likaså kan vem som helst plocka med sig de förpackningar som finns i pantröret.

– I pantröret väntar hela flaskor och burkar på att någon ska ta med sig dem – utan att skräpa ner. Ställningen har en botten som vrids åt sidan och som gör det lätt att ta de flaskor och burkar som finns i röret. Idén är att stödja den redan bland stadsborna etablerade återvinningspraxisen, där en lämnar och en annan tar, säger Mari Helin.

Den här veckan har det monterats pantrör i Puolalaparken samt vid Auraåstranden på området mellan Aurabron och Biblioteksbron, på båda sidorna om ån. Försöket utgör en del av det större Rena Åbo-temat, genom vilket Åbo stad vill påminna om att alla kan bidra till en ren och trivsam stad.

– Det finns pantrör också i Hesperiaparken i Helsingfors. Där har det konstaterats att pantrören tål både väder och användning mycket bra. Det är viktigt att pantrören placeras så att de är lätt tillgängliga för förbipasserande. Rörena får inte förhindra normalt underhåll av sopkärl eller elledningsstolpar, berättar Tommi Vihavainen.

Motsvarande försök har gjorts även i andra länder i Europa, till exempel i Stockholm, Umeå, Luleå och Lund i Sverige samt i Bamberg i Tyskland.

 

Mer information:

Förvaltningschef Tommi Vihavainen, Suomen Palautuspakkaus Oy
tfn 050 533 1903, [email protected]

Underhållschef Mari Helin, Åbo fastighetsaffärsverk
tfn 050 324 2506, [email protected]

 

Ett rent och trivsamt Åbo

Åbo stad med samarbetspartner vill göra Åbo ännu renare och trivsammare. Alla kan bidra med egna gärningar och idéer samt dela dem i sociala medier med taggen #siistiturku. Utvecklingsidéer kan också skickas via stadens Påplats-feedbacktjänst www.turku.fi/paplats.

 

PALPA – 1,7 miljarder miljögärningar om året

Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA) har till uppgift att ta hand om och främja återvinningen av pantbelagda dryckesförpackningar i Finland. PALPAs återvinningssystem omfattar i stort sett alla läskedrycks-, vatten-, öl-, cider-, longdrink- och sportdrycksflaskor och -burkar samt i stort sett alla de flaskor som säljs av Alko. Återvinningsgraden för dryckesförpackningar är i världsklass i Finland. PALPA är ett icke-vinstdrivande företag, vars verksamhet övervakas av NTM-centralen i Birkaland och som ägs av handelns centralaffärer och bryggerier.

Mer information om PALPA och återvinningen av pantbelagda dryckesförpackningar:
www.palpa.fi
www.pantilliset.fi