Palpas läromaterial

LÄRÖMATERIALSPAKETET VI FÖLJER DE PANTFÖRSEDDA FÖRPACKNINGARNA

Arbetsboken Returnera tillframtiden gör skoleleverna förtrogna med återvinning av dryckförpackningar och vardagens miljögärningar. Arbetsboken innehåller information om återvinning av dryckförpackningar samt frågor att reflektera över, övningsuppgifter och en frågetävling.

Läromaterialspaketet omfattar:

● Bakgrundsmaterial för läraren
● Arbetsbok för eleverna
● PowerPoint-presentation
● Frågetävling 

ANVISNINGAR OCH BAKGRUNDSMATERIAL FÖR LÄRAREN

Lärarens anvisningar ger råd om hur materialet används tillsammans och separat. Bakgrundsmaterialet ger läraren en bakgrund av fakta om hur dryckförpackningarna  återvinns. Paketet erbjuder kunskap för behandling av frågor att fundera över. Frågorna finns i det övriga materialet och hjälper till med att utveckla följduppgifter.

 

ARBETSBOKEN

Arbetsboken innehåller information om återvinningen av dryckförpackningar samt frågor att fundera på, uppgifter och en frågetävling i ämnet. Du kan utan kostnad beställa den mängd arbetsböcker du önskar via Subject Aid-undervisningsmaterialbanken eller ladda ner arbetsboken i PDF-format.
 

 

POWERPOINT PRESENTATION

Presentationen innehåller nästan precis samma saker som arbetsboken men i ett format som passar för vita duken. Presentationen fungerar bra då läraren leder en diskussion men kan även printas ut åt eleverna för behandling individuellt eller i grupp.

 

FRÅGETÄVLING

Frågetävlingen om återvinningen av dryckförpackningarna upprepar de saker som behandlats i det övriga materialet och uppmuntrar till självständig informationssökning. Dessutom finns frågorna i slutet av arbetsboken.

Ladda ner frågetävlingen jämte svaren (pdf) 

 

PALPAS ALLMÄNNA BROSCHYR: ALLT CIRKULERAR

Palpas allmänna broschyr Allt Cirkulerar beskriver hur dryckförpackningar återvinns i Finland och annanstans i världen. Broschyren kan beställas avgiftsfritt hos Subjectaid.