VAD ÄR PALPA

Suomen Palautuspakkaus Oy eller Palpa administrerar återvinningssystemen för dryckesförpackningar. Det är administratorns uppgift att ordna tillvaratagandet av förpackningar som tillhör systemet samt att återvinna eller återanvända dessa. Dessutom tar Palpa hand om administrationen av panterna som hör till återvinningssystemen, utvecklingen av systemen samt informationen kring verksamheten.

Palpas ägare är handelns centralaffärer och bryggerierna. Verksamheten övervakas av NTM-centralen i Birkaland. I Finland finns det också andra administratörer av dryckesförpackningarnas återvinningssystem, men Palpa är störst.

Palpa administrerar tre återvinningssystem avsedda för tre olika återvinningsmaterial: det finns ett eget system för aluminiumburkar, PET-plastflaskor och glasflaskor.

Den finländska dryckesförpackningsåtervinningens historia

  • 1950 – Finlands flaskretursystem uppstår Först återvann man glasflaskor via systemet, flaskorna tvättades och fylldes på nytt.
  • 1996 – Suomen Palautuspakkaus Oy grundas för att administrera aluminiumburkarnas återvinningssystem.
  • 2008 – Palpas återvinningssystem för PET-plastflaskor som återvinns som material grundas.
  • 2011 – Palpa inleder administreringen av återvinningssystemet för glasflaskor som utnyttjas som material, för detta ändamål grundas bolaget Palpa Lasi Oy. Tidigare ansvarade Alko för återvinningen av glasflaskor som utnyttjas som material.

PALPA ARBETAR I ETT NÄTVERK

Palpa är ett administrationsbolag vars strategi är att köpa de tjänster som behövs för återvinningen. Palpa äger alltså inga av återvinningssystemets operativa delar, så som returautomaterna, återvinningsanläggningarna eller transportmaterialen. Däremot är det Palpas uppgift att administrera och utveckla återvinningssystemens verksamhet.

Fördelen med att arbeta i nätverk är att det är flexibelt. Återvinningen av dryckesförpackningarna förutsätter ett smidigt samarbete mellan många olika aktörer. En stor del av utvecklingen av återvinningssystemen består av gemensamma överenskommelser och förhandlingar.

PALPAS EKONOMI

Palpa har en omsättning på cirka 80 miljoner euro och Palpa hanterar årligen pantavgifter till ett värde av cirka 340 miljoner euro.

Palpa är ett ideellt företag. Intäkterna som fås genom avgifterna som samlats in av medlemmarna och från försäljningen av återvinningsmaterialet används för att täcka återvinningssystemens kostnader.

DELÄGARE OCH SAMARBETSPARTNERS

Palpa ägs av butikerna och bryggerierna. Dessutom har Palpa ett stort antal samarbetspartners som genomför återvinningsprocessens olika faser.

SUOMEN PALAUTUSPAKKAUS OY ÄGS AV

Alko Oy
Inex Partners Oy
Ruokakesko Oy
Oy Hartwall Ab
Olvi Oyj
Sinebrychoff Supply Company Oy

SAMARBETSPARTNERS

Myndigheter

Behandlingsanläggningar

Industrins och handelns organisationer

  • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry

Tillverkare av returautomater

  • Oy Tomra Ab
  • RVM Systems Oy
  • Scanding Oy
  • Pure Recycle (horeca)

Övriga nordiska dryckesförpackningsföretag

PERSONAL

Palpa har 14 anställda.

Kontaktinformation