Dryckförpackningens eviga liv

I Finland returneras drygt 2 miljarder tomma, pantförsedda dryckförpackningar. Efter returen går förpackningens resa vidare, via behandling tillbaka till butiker och restauranger som nya dryckförpackningar eller som annat material för industrins behov.

När du returnerar en pantförsedd dryckförpackning, får du en pant för den. Men vet du hur förpackningens resa går vidare från automaten? Retursystemet har finslipats in i minsta detalj för att återvinningen av förpackningarna ska vara så effektiv som möjligt.

1. Planering och produktutveckling

Förpackningarna planeras för att återvinnas till etthundra procent. Förpackningar som omfattas av retursystemet identifieras specifikt och kan därför sorteras utifrån material. De tillvaratagna förpackningarna är tillverkade av rent och livsmedelsdugligt material. Returförpackningar blandas inte med andra material i någon fas av återvinningsprocessen.

2. Retur

Konsumenten returnerar den tomma dryckförpackningen till returstället och återfår sin pant som betalats i priset för förpackningen. Restaurangen säljer drycker i pantförsedda förpackningar och tar vara på tomförpackningarna. Restaurangen lämnar tomförpackningarna till retursystemet för återvinning.

3. Packning

I butikens flaskrum bakom returautomaten sorteras förpackningarna utifrån sitt material med hjälp av en automat. Tomma burkar och flaskor packas i retursäckar, lådor och glaskärl för fortsatt behandling.

Finland är ett glest bebott land och därför har logistiken för tomma returnerade dryckförpackningar planerats för att vara tillräckligt effektiv. Ju fortare förpackningarna pressas ihop och sorteras, desto effektivare blir transporten av dem. Exempelvis behövs för hoppressade flaskor och burkar endast en sjättedel av det utrymme som skulle behövas, om de inte pressades ihop. På så sätt ryms det betydligt mer i en transportbil.

4. Transport

Tomma förpackningar förs bort på samma gång som nya hämtas till försäljning. Dessutom hämtas en del förpackningar direkt för vidare behandling. Behandlingscentraler finns på olika håll i Finland, för att transportavstånden ska vara så korta som möjligt.

5. Behandlingscentral

På behandlingscentralerna pressas burkar och plastförpackningar ihop till väldiga balar. Balarna skickas vidare till återvinningscentraler för olika material. Behandlingscentralerna tar emot och sorterar även förpackningar som returneras utan att ha gått genom returautomaten. Sådana är till exempel flaskor och burkar från restauranger, bensinstationer och kiosker.

6. Vidarebehandling

Varje förpackning sorteras och vidarebehandlas enligt specifika krav. Läs mer om återvinning av olika förpackningar här.

RETURSYSTEM

Konsumenterna, handeln, logistiken och återvinningsoperatörerna, drycktillverkarna och importörerna – i Finland fungerar återvinningen av dryckförpackningar i form av ett samspel.

Så fungerar ett retursystem

Retursystemet bygger på panten som följer samma takt som återvinningen av dryckförpackningen. Tillverkaren eller importören av drycker levererar produkten för försäljning till en detaljaffär som betalar panten åt dryckestillverkaren eller -importören i produktens pris. Tillverkaren eller importören av drycker betalar pant till Suomen Palautuspakkaus Oy, Palpa. Konsumenten betalar panten vid köp av produkten och får tillbaka panten då den tomma förpackningen returneras till ett returställe.

 

Tomförpackningarna skickas från returstället till behandlingscentralen som befordrar materialet till återvinnaren. Returstället och behandlingscentralen rapporterar de returnerade förpackningarna till Palpa och transportören rapporterar sina transportenheter. Till sist är pantens cirkel sluten i och med att Palpa betalar panten till returstället.

 

Största delen av drycktillverkarna och importörerna har anslutit sig till det retursystem som förvaltas av Palpa. Det lönar sig att ansluta sig till systemet, emedan det garanterar befrielse från dryckförpackningsskatt.

 

Finlands återvinningssystem för dryckförpackningar är ett utmärkt exempel på cirkulationsekonomi. Största delen av det återvunna materialet som fås från dryckesförpackningarna tas i bruk på nytt som nya dryckesförpackningar och även i form av andra produkter. Det viktigaste arbetet utförs av de finländska konsumenterna som till omloppet returnerar drygt 90 procent av de dryckförpackningar de köpt.

 

Vad är Palpa?

Suomen Palautuspakkaus Oy (Palpa) är ett ideellt företag, vars syfte är att förvalta och utveckla retursystemet för pantförsedda dryckförpackningar i Finland. Företaget ägs av centralaffärerna i handelsbranschen och av dryckindustrin. Det effektiva retursystemet bygger på ett intensivt samarbete mellan Palpa, konsumenterna, drycktillverkarna, importörerna, detaljhandel och ett omfattande partnernätverk.

Återvinning hos oss och annanstans i världen

I Finland går det lätt att återvinna dryckförpackningar. Panten är det centrala initiativet till en effektiv verksamhet, men den räcker inte ensam till. Finländarna är miljömedvetna och återvinningen en naturlig företeelse – i förskolan, skolan och hemma lär man sig återvinning och att undvika onödig nedskräpning.
 
Att belägga förpackningar med pant är inte det enda återvinningskoncept som fungerar. I Schweiz återvinns exempelvis utöver dryckförpackningar många andra förpackningar effektivt och noggrant. I stället för att motiveras av en pant aktiveras man till återvinning av att undvika sanktioner, emedan osorterat avfall leder till böter.
 
Andra alternativ för att återvinna dryckesförpackningar är till exempel affärskedjornas egna pantsystem, frivillig sortering som för övrigt hushållsavfall och sortering på avfallshanteringsanläggningen.
 
Återvinningssystem med pant är inte likadana hos oss och i andra länder. Pantsystemen i olika länder skiljer sig från varandra till exempel i fråga om återvinningsmaterial och pantvärde.

MATERIALET KAN ÅTERVINNAS I DET OÄNDLIGA

kiertotalous

Återvinning av dryckförpackningar sparar effektivt naturresurser, emedan materialen återanvänds upprepade gånger. Vad som händer med dryckförpackningen efter returen beror på vilket material den är tillverkad av.

 

Burken föds alltid på nytt

Burkaluminumet kan återvinnas så gott som i evighet. De tomma burkarna transporteras från returstället till behandlingscentralen där de pressas till stora balar. Balarna transporteras från returstället till en behandlingscentral där de pressas till tackor. Aluminiumtackorna pressas till tunna skivor som används för att tillverka nya burkar.

Burkens nya liv börjar på burkfabriken, där den målas med dryckmärkets symboler streckkoder och pantmarkeringar. Innan den intar sin plats på butikshyllan besöker den bryggeriet för att fyllas på.

 

PET-plasten återvinns från flaska till flaska

Största delen av PET-plastflaskorna består av klar plast. Klar plast lämpar sig bäst som material för nya flaskor. 

De tomma flaskorna transporteras från returstället till en behandlingscentral där de pressas till stora balar. Balarna transporteras till återvinningscentraler där de sorteras enligt sin färg i klar och färgad plast. Flaskorna krossas och av den krossade plasten tillverkas granulat eller små runda pelletar. Av granulatet tillverkas nya flaskstommar. En flaskstomme är en plaststicka som har formen av en liten flaska med färdig korkmynning. Flaskstommarna blåses ut i sin slutliga form på  dryckfabriken där de slutligen fylls. Förutom nya flaskor tillverkas av klar PET-plast andra förpackningar för livsmedelsindustrins behov. Av färgad plast tillverkas andra plastförpackningar och till exempel textilier.

 

Glasflaskan har mångsidig användning

De returnerade återvinningsflaskorna sorteras enligt färg och krossas. Av återvunnet glas tillverkas förutom glasflaskor även andra glasförpackningar och glasburkar. Flaskor av återvunnet glas kan även hamna hos byggindustrin och användas som olika material, till exempel som isoleringsmateriel eller cellglas.

De tomma flaskorna transporteras från returstället till en behandlingscentral och därefter till en återvinningscentral. På återvinningscentralen krossas, rengörs och sorteras de till återvinning efter färg. Klart glas lämpar sig bäst för tillverkning av nya flaskor och även av färgat glas kan nya flaskor tillverkas. Dessutom används återvinningsglas för tillverkning av andra glasförpackningar.

 

Återfyllbar glasflaska återanvänds länge

Återfyllbara glasflaskor har ett eget retursystem. Närmare upplysningar om systemet finns på webbplatsen för Ekoflaskor

ÄR DU RETUREXPERT?

1. Vad händer med pantförsedda burkar och flaskor efter att de returnerats till butiken?

CorrectIncorrect Pantförsedda dryckesförpackningar går från returautomaterna till återvinning. Återvinningsmetoden beror på förpackningen. Burkar förs till aluminiumsmälterier och förvandlas till nya burkar. Plast- och glasflaskor malas eller krossas och av dem framställs nya flaskor, förpackningar samt andra varor och annat material. Återfyllbara glasflaskor tvättas och används på nytt.

2. Hur stor del av burkarna och flaskorna som säljs under ett år returneras till cirkulationen?

CorrectIncorrect Över 90 procent av burkarna och flaskorna som säljs under ett år returneras till cirkulationen. Andelen returnerade dryckesförpackningar i Finland är således bland de största i världen. Duktigt!

3. Hur vet returautomaten att flaskan eller burken är pantförsedd?

CorrectIncorrect Returautomaten identifierar flaskor och burkar utifrån streckkod, mått och form och betalar därefter rätt pant. I automaten finns det en kamera som identifierar formen och en läsare som skannar streckkoden. Pantmärket underrättar köparen om pantens belopp, men automaten kan inte läsa informationen.

4. Minkä juomapakkauksen valmistusmateriaalista syntyy kierrätyksen tuloksena muun muassa reppuja, paitoja ja kyniä?

CorrectIncorrect Muovisista pulloista saadusta muovirouheesta valmistetaan paitsi uusia pulloja, myös esimerkiksi reppuja, paitoja ja kyniä. Tölkkialumiinista tehdään uusia tölkkejä, ja lasipulloista saatavasta lasimurskeesta syntyy esimerkiksi rakennusteollisuuden tarvitsemia täyte- ja eristemateriaaleja.

5. Hur kan den som köper drycken veta om burken eller flaskan är pantförsedd?

CorrectIncorrect Alla alternativ är korrekta. En del av glasflaskorna saknar pantmärke. Då kan panten kontrolleras på prislappen på hyllan i butiken eller på kvittot.

6. Vilket är det rätta returstället för dryckesburkar som inte omfattas av pantsystemet i Finland?

CorrectIncorrect Rätt svar är returautomaten och metallinsamlingen. Till exempel icke-pantförsedda burkar som köpts utomlands kan alltså returneras till returautomater liksom andra burkar, det betalas bara inte någon pant för dem. Icke-pantförsedda glasflaskor kan föras till glasinsamlingen. Plastflaskorna återvinns som energiavfall eller sorteras som blandavfall.

7. Varför måste flaskorna returneras med hel etikett?

CorrectIncorrect Returautomaten identifierar flaskans pant utifrån flaskans streckkod, form och mått. Streckkoden finns på etiketten och om etiketten saknas kan automaten inte identifiera flaskan och betala rätt pant. Av samma skäl kan automaten inte identifiera tillknycklade burkar.

8. Var kan felet finnas, om returautomaten inte fungerar?

CorrectIncorrect Allt detta kan störa automatens funktion. Du vet väl att det lönar sig att returnera enbart tomma flaskor och burkar? Vätska som läcker från förpackningarna kan smutsa ner kameran, streckkodsläsaren eller rullbanden i automaten, vilket kan göra automaten långsammare eller på annat sätt störa automatens funktion.

9. Mitt i pantmärket står pantens värde. Vilka olika pantvärden finns det i Finland?

CorrectIncorrect I Finland används fyra pantvärden: 10, 15, 20 och 40 cent. Panternas minimivärden bestäms utifrån förordningen om retursystemet för dryckförpackningar.