TÖMNINGSSERVICE AV GLASFLASKOR

DRIFTSMODELL

 • I tömningsservicen töms glasbehållarna på returstället i den överenskomna tömningsrytmen.
 • Serviceleverantörens förare tömmer glasflaskbehållarna i en glasuppsamlingsbil och returnerar dem till returstället efter tömning.
 • Servicen byts till med de befintliga glasbehållarna på returstället. Det är bra att se till att returstället har tillräckligt med glasbehållare. Lämplig mängd är ungefär det aktuella veckobehovet för glasbehållare.
 • Sköljning av glasbehållare
  • Automatreturer: behållarna sköljs ungefär fem gånger om året med hänsyn till säsonger och säsongsvariationer.
  • Returer utan automat: behållarna sköljs regelbundet ungefär var 4-8 veckor, med hänsyn till säsonger och säsongsvariationer.
 • Servicen påverkar inte de depositioner som Palpa betalar.
 • NOTERA! Palpa-identifieringsetiketten ska endast fästas på behållaren om returstället returnerar ytterligare eller trasiga behållare med dryckesleverantören.

FÖRDELARNA MED SERVICEN

 • Gratis service. Palpa ansvarar för alla kostnader för servicen. Kräver inget skriftligt avtal, Palpa kommer att informera dryckesleverantörerna om de serverade returställena.
 • Gör det dagliga livet enklare. Det finns inget behov av att beställa, skicka eller märka glasbehållare i servicen. Servicen kräver ett mindre antal glasbehållare. Tömningsrytmen är alltid skräddarsydd för returstället och kan ändras snabbt vid behov.
 • Flexibel service. Tömningsservicen används på cirka 2000 returställen i hela Finland och kunderna har varit mycket nöjda med den baserat på kundnöjdhetsundersökningar.

ANSLUTA SIG TILL SERVICEN

 • Kräver en kort (ca 15 min) undersökning för att säkerställa att returstället är lämpligt för servicen.
 • Palpa informerar serviceleverantören som utför kartläggningen och tidpunkten för kartläggningen av det nya returstället. Nya tömningsservicemål kommer att undersökas med dryckeleverantörens samtycke.
 • Returstället kan också kontakta Palpas kundtjänst om det vill ansluta sig till servicen.

START AV SERVICEN

 • Palpa kommer att informera returstället om starttid, tömningsrytm, tömningsdatum och kontaktuppgifter för serviceleverantören några veckor före start.
 • Palpa informerar dryckesleverantören när returstället överförs till servicen.