Hurdana förpackningar kan returneras?

I Finland hanteras fyra olika dryckförpackningstyper: aluminiumburkar, PET plastflaskor, returglasflaskor och återfyllbara glasflaskor i de pantförsedda förpackningarnas retursystem.

 

PANTFÖRSEDDA DRYCKFÖRPACKNINGAR

Aluminiumburkar

Burken är ett omtyckt förpackningsmaterial, då den är lätt och inte går sönder. Burkaluminium är dessutom ett utmärkt återvinningsmaterial. Burken går att använda en gång, men aluminiumet som burken tillverkas av kan användas på nytt nästan i all oändlighet. Återvinning av aluminiumburkar förbrukar cirka 95 % mindre energi än burktillverkning från jungfruliga råvaror.

När du returnerar...  

  • Returnera burken hel och tom. För en tillknycklad burk får man ingen pant i returautomaterna.
  • Pantvärdet för alla aluminiumburkar är 15 cent.

Returplastflaska

Återvinningsplastflaskorna tillverkas av PET-plast. PET-plast är ett effektivt återvinningsmaterial som kan tas tillvara på många sätt. Av återvinningsplasten tillverkas bl.a. nya flaskor och andra förpackningsartiklar.

När du returnerar...

  • Returnera den etikettförsedda flaskan hel och tom.
  • Tomma plastflaskor returneras med tillhörande kork: på så sätt återvinns även korkarna.
  • Pantvärdet är 10, 20 eller 40 cent beroende på flaskans storlek. 

Returglasflaskor

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst. I returglasflaskor cirkulerar en råvara som mångsidigt kan tas till vara för olika ändamål. Återvinning av returglas är energieffektiv: varje ton nytillverkat glas av returglas förbrukar cirka 30 % mindre energi än glastillverkning från jungfruliga råvaror.

När du returnerar...

  • Pant fås för hela och tomma pantförsedda flaskor. Tänk på att även hålla etiketten hel.
  • Pantvärdet är 0,10 € för flaskor av alla storlekar.

Återfyllbara glasflaskor

Återfyllbara glasflaskor har ett eget retursystem. Närmare upplysningar om systemet finns på
webbplatsen för Ekoflaskor.

HUR KÄNNER JAG IGEN EN PANTFÖRSEDD FÖRPACKNING?

pantillinen pakkaus

Pantförsedda burkar och plastflaskor känns lätt igen på den ovala pantsymbolen på förpackningen. Den visar även pantvärdet. Glasflaskor är inte alltid försedda med pantsymbol. Då kan man kontrollera panten på köpkvittot eller markeringen på butikshyllan. Panten för dryckförpackningar kan även kontrolleras med ett verktyg från Palpa.

 

VAR KAN JAG RETURNERA EN PANTFÖRSEDD FÖRPACKNING?

Dryckförpackningar som omfattas av Palpas retursystem kan i Finland returneras i alla returautomater inom detaljhandeln. Butiker, kiosker och servicestationer som säljer pantförsedda förpackningar till konsumenter är likaså skyldiga att ta emot förpackningarna. Skyldigheten att ta emot förpackningar gäller oavsett om förpackningsmottagningen har en returautomat eller ej.

 

TESTA HURDAN ÅTERVINNARE DU ÄR!

Vad återvinner du?

Hurdana pantförsedda förpackningar returnerar du?

Vad får dig att returnera pantförsedda dryckförpackningar?

Skulle du returnera en dryckförpackning, även om du inte fick någon pant för den?

Visste du att korken ska returneras tillsammans med flaskan och att även korkarna återvinns?

Hur ofta returnerar du flaskor och burkar?

Visste du att Alkos glasflaskor kan lämnas i vilken returautomat som helst?

Du är en exemplarisk återvinnare!

En välmående miljö är viktig för dig och du orkar samvetsgrant sortera avfallet. Du skulle föra burkarna och flaskorna till returautomaten, även om du inte fick någon pant för dem, eller hur?

 

De flesta finländare (91 %) uppger att de returnerar alla eller nästan alla pantförsedda dryckförpackningar. Miljöskälen är viktiga, även om panten är den effektivaste motiverande faktorn för returnering av flaskor och burkar. Likväl skulle sju av tio finländare returnera förpackningarna, även om man inte fick någon pant för dem. Finländarna återvinner synnerligen effektivt även andra material såsom papper, batterier, metaller, plast och kartong.

 

Om du vill veta mer om retur av pantförsedda dryckförpackningar och återvinningssystemet, kan du ta del av palpa.fi. Vi ses vid Returautomaten!

 

Informationen baserar sig på en av Suomen Palautuspakkaus Oy beställd enkät som genomfördes av TNS Kantar i juni 2020. Enkäten besvarades av 2157 personer i åldern 15–74 år.

Tee testi uudelleen

Miljöfrågorna är inte främmande för dig. Du är ju en duktig återvinnare som har vanan inne.

Kanske är det panten som får dig att gå till returautomaten, möjligen miljöskälen. Huvudsaken äratt återvinningen av förpackningar är en del av din vardag! 

De flesta finländare (91 %) uppger att de returnerar alla eller nästan alla pantförsedda dryckförpackningar. Miljöskälen är viktiga, även om panten är den effektivaste motiverande faktorn för returnering av flaskor och burkar. Likväl skulle sju av tio finländare returnera förpackningarna, även om man inte fick någon pant för dem. Finländarna återvinner synnerligen effektivt även andra material såsom papper, batterier, metaller, plast och kartong.

Om du vill veta mer om retur av pantförsedda dryckförpackningar och återvinningssystemet, kan du ta del av palpa.fi. Vi ses vid Returautomaten! 

Informationen baserar sig på en av Suomen Palautuspakkaus Oy beställd enkät som genomfördes av TNS Kantar i juni 2020. Enkäten besvarades av 2157 personer i åldern 15–74 år.

Tee testi uudelleen

Flaskretur och avfallssortering hör visst inte till dina favoritsysslor?

Återvinning är egentligen en ganska enkel sysselsättning. Det går bra att börja med att returnera dryckförpackningar, – något som också belönas med en pant! 

De flesta finländare (91 %) uppger att de returnerar alla eller nästan alla pantförsedda dryckförpackningar. Miljöskälen är viktiga, även om panten är den effektivaste motiverande faktorn för returnering av flaskor och burkar. Likväl skulle sju av tio finländare returnera förpackningarna, även om man inte fick någon pant för dem. Finländarna återvinner synnerligen effektivt även andra material såsom papper, batterier, metaller, plast och kartong.

Om du vill veta mer om retur av pantförsedda dryckförpackningar och återvinningssystemet, kan du ta del av palpa.fi. Vi ses vid Returautomaten!

Informationen baserar sig på en av Suomen Palautuspakkaus Oy beställd enkät som genomfördes av TNS Kantar i juni 2020. Enkäten besvarades av 2157 personer i åldern 15–74 år.

Tee testi uudelleen