Retur från början av året:

2060000000

suomen palautuspakkaus oy (Palpa)

Palpa är ett ideellt företag vars uppgift är att förvalta och utveckla återvinningssystem för pantförsedda dryckesförpackningar i Finland. Finländarna returnerar de flesta av de pantförsedda dryckesförpackningarna i världen per capita - och Palpa gör det enkelt att returnera dem.

suomen palautuspakkaus oy (Palpa)

Palpa är ett ideellt företag vars uppgift är att förvalta och utveckla återvinningssystem för pantförsedda dryckesförpackningar i Finland. Finländarna returnerar de flesta av de pantförsedda dryckesförpackningarna i världen per capita - och Palpa gör det enkelt att returnera dem.

Retur från början av året:

2060000000

Se på videoklipp hur Palpa retursystem fungerar

Videoklipp kan också hittas på Suomen Palautuspakkaus Oy Youtube-kanal.

 

17.11.2021

Horeca: Sortering av dryckesförpackningar

Läs mer
09.06.2021

Sortering av dryckesförpackningar

Läs mer
28.04.2021

Tömningsservice av glasflaskor

Läs mer
06.11.2020

Hanteringsersättningar från 1.1.2021

Läs mer

PANTBELAGD ELLER INTE?

Ibland saknas pantmärket på förpackningen även om den är pantbelagd. Med hjälp av flaskans eller burkens streckkod kan du kontrollera om dryckesförpackningen är pantbelagd. (på Finska)

Link

FÖR FLASKRETURNERARE

På adressen pantilliset.fi finns information om återvinningen av dryckesförpackningar åt konsumenter samt svar på ofta ställda frågor. (Bara på Finska)

www.pantilliset.fi

LÄRARE, LADDA NER UNDERVISNINGSMATERIAL!

Låt återvinningsinformationen cirkulera! Med hjälp av undervisningsmaterialet Pantillisten matkassa kan du själv leda en undervisningsstund om återvinning, eller så kan du sätta eleverna själva i arbete. Materialet är riktat till elever i grundskolan och passar bra för behandling av återvinningstemat inom många läroämnen.

Ladda