AUTOMATRETURER

Palpas pantförsedda dryckesförpackningar kan returneras antingen som automat- eller manualretur. Detaljhandel returnerar dryckesförpackningar främst via en returautomat. 

Vid mottagandet av en dryckesförpackning sparar returautomaten samtidigt uppgifter för utbetalningar till affären. Huruvida automaten sorterar förpackningen till ett bord eller en behållare påverkar inte utbetalningarna. Samma praxis gäller för burkar, plastflaskor och glasflaskor.


SORTERING AV DRYCKESFÖRPACKNINGAR

BURKAR OCH PLASTFLASKOR

Returnera alla burkar eller plastflaskor med Palpas pantmärke antingen i en Palpa-låda eller i en automatsäck (blått tryck). Returnera både komprimerade och okomprimerade burkar eller plastflaskor i samma transportenhet. Fäst en Palpa-identifikationsetikett på varje transportenhet.

NOTERA! Ingen annan dryckesförpackning eller skräp får placeras i retur av burkar eller plastflaskor.

Om returen har gjorts i strid med instruktionerna har Palpa rätt att sanktionera returstället för bristande efterlevnad av instruktionerna. Dryckeleverantören har rätt att vägra att acceptera transportenheter förpackade i strid med instruktionerna.

GLASFLASKOR

Sortera glasflaskorna i en glasbehållare (600 L / 240 L). Klistra Palpa-etiketten på metallkragen i den stora behållaren (600 L) eller på spännbandet som är fast vid bakdelens handtag i den mindre behållaren (240 L).

Se till att behållaren inte har en läsbar identifieringsetikett från den tidigare användaren. Ta bort extra etiketter eller gör dem oläsliga genom att dra snedstreck över streckkoder.

NOTERA! Lägg inte burkar, plastflaskor, keramiska flaskor, porslin, skräp eller annat glasmaterial (t.ex. dricksglas) i behållaren.

Om returen har gjorts i strid med instruktionerna har Palpa rätt att sanktionera returstället för bristande efterlevnad av instruktionerna. Dryckeleverantören har rätt att vägra att acceptera en behållare som innehåller mer än glasflaskor.

ÅTERFYLLBARA GLASFLASKOR

Returnera återfyllbara glasflaskor i korgen eller på cellplattan till Hartwall.

NOTERA! Återfyllbara glasflaskor får inte placeras i en Palpa-glasbehållare.

Instruktioner för retur av återfyllbara glasflaskor


LOGISTIK

Returerna transporteras i huvudsak som dryckesleverantörernas tur-retur-transporter. Dryckesleverantören avhämtar returenheterna i samband med dryckesleveransen. Leverantören avläser PALPA etiketten och levererar dem vidare till efterbehandling.

Automatreturerna av burkar och plastflaskor balas och glasbehållarna töms på flak för att vänta på transport till återvinning.

FÖRPACKNINGSMATERIAL

PALPA ETIKETTER

Palpa skickar de första etiketterna till returstället efter registreringsansökan har godkänts. Etiketter kan beställas via Extranet eller via e-post på [email protected].

OBS! Palpa skickar etiketter på måndagar, onsdagar och fredagar.

ANDRA FÖRPACKNINGSMATERIAL

Andra förpackningsmaterial (Palpa-lådor, automatsäckar, spännband och glasbehållare) kan beställas från dryckesleverantörerna, centralaffärerna eller andra företag som säljer dem.

Detaljhandels förpackningsmaterial