Palpa Nyhetsbrev - Detaljhandeln Juni 2015

09.06.2014

Återvinning av burkar

PALPAs nyheter presenterar i år kort hur återvinningen fungerar för olika förpackningar och återvinningens väsentliga skeden. Denna gång presenterar vi aluminiumburkarnas återvinning.

Returnerade burkar transporteras via chaufförernas terminaler till hanteringscentralerna. Automatreturerna pressas och balas, manuella returerna räknas före pressningen. Det är viktigt att se till att packa endast burkar i returenheten, för t.ex. fel packade PET-flaskor hamnar i fel återvinningsmaterial och försämrar kvaliteten av återvinningsmaterialet.

Från hanteringscentralerna vidareforslas aluminiumbalarna till England och Frankrike för smälting. Balarna smälts i stora masugnar och det är viktigt för arbetssäkerheten är att balarna inte innehåller för mycket fukt. Dryckesrester i burkarna förorsakar smutsning i hanteringen, transporten, räkning och balning. Dessutom kan fukten öka olycksrisken i smältningsprocessen. Därför är det viktigt att alltid returnera tomma dryckesförpackningar.

Den smultna aluminiummassan gjuts till stora block som sedan valsas till plattor för burkfabrikerna. Av alla returnerade burkar i PALPAs system blir nya dryckesburkar.

Pantmärken på läskedrycksburkar förändras

Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA) standardiserar pantmärket på dryckesförpackningarna.

Pantbelagda aluminiumburkar går i framtiden att identifiera på det ovala pantmärke som sedan tidigare används på pantbelagda plast- och glasflaskor. Under övergångstiden förekommer det burkar med både de nya och gamla pantmärkena i butikerna.

Palpa Nyhetsbrev - Horeca Juni 2014

09.06.2014

Lataa tiedosto: Horeca_kesakuu_2014.pdf