Uppdateringar till retursystemens regler

29.01.2016

Palpa har under 2015 förberett uppdateringar till retursystemens regler. De olika retursystemen har startat under olika årtionden, och därför ansågs det vara nödvändigt att modernisera och harmonisera reglerna.

De uppdaterade reglerna gäller från och med 1.2.2016.

I och med uppdateringarna motsvarar reglerna bättre retursystemens verksamhet i dag. Uppdateringarna medför inga större förändringar i den normala verksamheten och inga ändringar görs i de operativa anvisningarna när uppdateringarna träder i kraft.

Ärenden i regler har grupperats om, och de presenteras nu i enlighet med verksamhetens kronologiska ordning. Likadana drag i systemen har även harmoniserats i texterna. Många definitioner har preciserats, nya definitioner har lagts till och vissa termer har fått nya namn. Till exempel är ”Pantbetalare” nu ”Medlem”.

Frågor som omfattas av retursystemets operativa anvisningar eller myndighetsbestämmelser har tagits bort från reglerna. I dessa fall finns en hänvisning till instruktionerna på vår webbplats eller till myndighetsbestämmelserna.

Vi uppmanar dig att bekanta dig med de nya reglerna på Materialbanken på vår webbsida.

Mer information: VD Pasi Nurminen,  +358-9-8689 8665.

Palpas Nyhetsbrev - Detaljhandeln December

10.12.2015

Palpa har kontrollerat nivån på hanteringsersättningarna som betalas till detaljhandeln. Kontroller på ersättningsnivån har utförts i samarbete med Palpa, Palpas samarbetsparter och utomstående konsultant.

Palpas styrelse har fastställt de nya hanteringsersättningarna den 28 oktober 2015 och de träder i kraft 1 januari 2016.

Här nedanför visas ändringarna på hanteringsersättningarna.

HANTERINGSERSÄTTNINGAR             2015                   2016              
  alv 0 %    alv 24 %   alv 0 % alv 24 %
DRYCKESBURK (€/BURK)        
Automatretur, automat med kompaktor 0,02377 0,02947 0,0228 0,02827
Automatretur, automat utan kompaktor 0,01967 0,02439 0,0191 0,02368
Manuell retur 0,01967 0,02439 0,0191 0,02368
RETURPLASTFLASKA (€/FLASKA)        
Automatretur, automat med kompaktor 0,0270 0,03348 0,0283 0,03509
Automatretur, automat utan kompaktor 0,0193 0,02393 0,0191 0,02368
Manuell retur 0,0193 0,02393 0,0191 0,02368
RETURGLASFLASKA (€/FLASKA)        
Automatretur 0,01626 0,02016 0,01626 0,02016
Manuell retur 0,01626 0,02016 0,01626 0,02016

 

 

Palpas Nyhetsbrev - Detaljhandeln Oktober 2015

08.10.2015

Om PALPAs glasbehållare

Nu när sommarsäsongen är över ber vi igen att ta en titt på hurudana glasbehållare ni har på lager.

Om ni har överlopps eller söndriga oanvändbara glasbehållare skall de returneras märkta med PALPA etikett med dryckesleverantören.

När ni returnerar en tom glasbehållare, lönar det sig att skilt nämna om den till chauffören. Behållarens pant krediteras även vid detta tillfälle.

Returförpackningarna och användning av PALPA etiketter

Returer av alla tre olika återvinningssystem (burkar, plastflaskor, glasflaskor) skall sorteras och packas i separata returenheter. Alla returenheter skall vara märkta med en PALPA identifikations-etikett. Etiketterna kan beställas på Extranet eller per email till [email protected]

Se till att ni har en tillräcklig mängd med etiketter och att sorterings- och returinstruktionerna finns till förfogande. Med rätt sortering säkerställer man återvinningsbarheten. Det senaste retur- och sorteringsinstruktionerna finns på PALPAs nätsida i Materialbanken.

PALPA kreditnotorna som e-faktura

PALPA har möjligheten att skicka ut kreditnotorna för pantersättningar som e-fakturor.

Om ni har möjligheten att ta emot fakturor som e-fakturor, meddela er e-fakturerings adress samt e-fakturerings operatör per email till asiakaspalvelu@palpa.

 

Panttiparkki nu testas också i Åbo

12.06.2015

 

Pantrör uppmuntrar till återvinning i Åbo

I sommar testas pantrör vid Auraåstranden och i Puolalaparken i Åbo. Pantröret är en ställning där man kan lämna tomma pantflaskor och -burkar. Likaså kan man plocka med sig flaskor och burkar för att panta dem. Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA) som ansvarar för återvinning av dryckesförpackningar samt Åbo stad ligger bakom försöket. Åbo är den andra staden i Finland som får testa pantrör.

Finland är ett av toppländerna i fråga om återvinning av pantflaskor och -burkar: nio av tio sålda flaskor eller burkar pantas. Trots detta återvinns inte alla förpackningar. När man har tömt en burk till exempel på en picknick i parken eller på väg till en hobby eller en restaurang, ids man inte alltid föra den ända till affären.

Emellertid finns det många som flitigt samlar pantflaskor och -burkar i staden på sommaren. Stadsbor som köper drycker när de är ute på staden lämnar gärna flaskor och burkar invid sopkärl samt på elskåp och olika räcken i väntan på att någon som gärna pantar flaskor och burkar ska plocka med sig dem.

– Tanken att lämna dryckesförpackningarna åt någon som vill återvinna dem är förstås bra, men ofta är vinden snabbare än den som samlar flaskor. Då rullar tomma flaskor och burkar runt på marken och kan hamna till exempel i Aura å, och därifrån vidare till Östersjön, säger underhållschef Mari Helin vid Åbo fastighetsaffärsverk.

Å andra sidan kan förpackningar som kastats i sopkärl bli en orsak till ytterligare nedskräpning, då många letar efter flaskor och burkar bland det övriga avfallet i sopkärlen för att få pengar av dem. Samtidigt kan själva sopkärlet gå sönder och förpackningarna skrynklas ihop så att de inte kan pantas. Det är synd, eftersom det är slöseri när återvinningsbart material blandas med blandavfall.

– Att panta dryckesförpackningar är mycket smart återvinning, eftersom materialet har ett högt återanvändningsvärde. Detta beror på att det material som tas emot via pantåtervinningssystemet är mycket rent och håller en viss kvalitet. Att panta dryckesförpackningar är alltid en miljögärning, säger Tommi Vihavainen, förvaltningschef på PALPA.

 

Pantrör: en lämnar, en annan tar

Pantröret består av ett rör som fästs vid ett sopkärl på sidan eller en annan lämplig plats. Vem som helst kan lämna en tom burk eller flaska i ställningen när han eller hon går förbi, och likaså kan vem som helst plocka med sig de förpackningar som finns i pantröret.

– I pantröret väntar hela flaskor och burkar på att någon ska ta med sig dem – utan att skräpa ner. Ställningen har en botten som vrids åt sidan och som gör det lätt att ta de flaskor och burkar som finns i röret. Idén är att stödja den redan bland stadsborna etablerade återvinningspraxisen, där en lämnar och en annan tar, säger Mari Helin.

Den här veckan har det monterats pantrör i Puolalaparken samt vid Auraåstranden på området mellan Aurabron och Biblioteksbron, på båda sidorna om ån. Försöket utgör en del av det större Rena Åbo-temat, genom vilket Åbo stad vill påminna om att alla kan bidra till en ren och trivsam stad.

– Det finns pantrör också i Hesperiaparken i Helsingfors. Där har det konstaterats att pantrören tål både väder och användning mycket bra. Det är viktigt att pantrören placeras så att de är lätt tillgängliga för förbipasserande. Rörena får inte förhindra normalt underhåll av sopkärl eller elledningsstolpar, berättar Tommi Vihavainen.

Motsvarande försök har gjorts även i andra länder i Europa, till exempel i Stockholm, Umeå, Luleå och Lund i Sverige samt i Bamberg i Tyskland.

 

Mer information:

Förvaltningschef Tommi Vihavainen, Suomen Palautuspakkaus Oy
tfn 050 533 1903, [email protected]

Underhållschef Mari Helin, Åbo fastighetsaffärsverk
tfn 050 324 2506, [email protected]

 

Ett rent och trivsamt Åbo

Åbo stad med samarbetspartner vill göra Åbo ännu renare och trivsammare. Alla kan bidra med egna gärningar och idéer samt dela dem i sociala medier med taggen #siistiturku. Utvecklingsidéer kan också skickas via stadens Påplats-feedbacktjänst www.turku.fi/paplats.

 

PALPA – 1,7 miljarder miljögärningar om året

Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA) har till uppgift att ta hand om och främja återvinningen av pantbelagda dryckesförpackningar i Finland. PALPAs återvinningssystem omfattar i stort sett alla läskedrycks-, vatten-, öl-, cider-, longdrink- och sportdrycksflaskor och -burkar samt i stort sett alla de flaskor som säljs av Alko. Återvinningsgraden för dryckesförpackningar är i världsklass i Finland. PALPA är ett icke-vinstdrivande företag, vars verksamhet övervakas av NTM-centralen i Birkaland och som ägs av handelns centralaffärer och bryggerier.

Mer information om PALPA och återvinningen av pantbelagda dryckesförpackningar:
www.palpa.fi
www.pantilliset.fi

Palpa Nyhetsbrev - Horeca Juni 2015

09.06.2015

Ny palpa.fi nätsida

Vi publicerade vår förnyade hemsida 3.6.2015. Utseendet på sidorna har fräschats upp och mängden av information har ökat. Nya grupperingen av informationen gör den lättare att komma åt.

På första sidan har vi sammansatt snabblänkar till information eller service enligt åskodargrupp.

Sidorna om återvinning av dryckesförpackningar innehåller all väsentlig information om PALPAs retursystem och kommunikationsmaterial

Sidorna för returställen är till förfogande för alla detaljhandelns och HoReCa sektorns aktörer som returnerar pant-belagda dryckesförpackningar till PALPA.

 

Pantrörenas användning utvidgas under sommaren 2015

PALPA har tillsammans med Helsingfors stad testat användning av pantrör sen slutet av sommaren 2014. Erfarenheterna har varit goda och användningen av pantrör kommer att tas i bruk i andra städer i Finland under sommaren 2015.

Pantröret fästs i sidan på soptunnan och där kan man lägga tomma burkar och flaskor för att någon annan kan plocka upp dem och returnera dem. Förpackningen behöver då inte slängas i blandavfallet eller bli lämnad i omgivningen och skräpa ner miljön. Pantrörets botten viker till sidan så att det är lätt att plocka till sig förpackningarna i röret. Motsvarande lösningar finns i övriga Europa.