Detaljhandel: Palpas hanteringsersättningar 2017

01.12.2016

Palpa och Palpa Glas har bekräftat detaljhandels hanteringsersättningar för 2017.
Ersättningar för burkar och plastflaskor förblir oförändrade men hanteringsersättningnar för glasflaskor har höjts.

Hanteringsersättningar

Palpas Nyhetsbrev - Horeca Mars 2016

31.03.2016

Returanvisningarna på nätet i fortsättningen 

PALPA slutar skicka retur- och sorteringsanvisningarna som bilagor med etikettbeställningar från 1.4.2016.

Returanvisningar

 

Korrekt sortering

Korrekt sortering av returförpackningarna är nödvändigt både med tanke på återanvändningen av materialet och på utbetalningen av ersättningar.

Burkar

Returnera i PALPA manualsäck. Inga andra dryckesförpackningar eller skräp får sättas i säcken.

Plastflaskor

Returnera endast plastflaskor med PALPAs pantmärke i PALPA manualsäck. Inga andra dryckesförpackningar eller skräp får sättas i säcken.

Returglasflaskor

Returnera glasflaskor i glasbehållare. I behållaren får inte sättas annan glasvara, porslin, keramik eller skräp.


OBS! Glasflaskor får aldrig sättas i säckar. Glasskärvor är en stor säkerhetsrisk både för föraren och för personalen i behandlingsanläggningen.

Om returen inte motsvarar PALPAs anvisningar kan pantersättningen utebli för returneringen.

Kom ihåg att följa PALPAs retur- och sorteringsanvisningar i alla returneringar.

Mera information om returneringen

 

Returgraderna för 2015

Returgraden för pant-belagda dryckesburkar var 95 %, plastflaskornas returgrad var 92 % och returgraden för returglasflaskorna var 89 %. Returgraden för återpåfyllbara glasflaskor, som administreras av Ekopullo Ry., var cirka 98 %.

Returgraderna i Finland är mycket höga och en av de bästa i internationell jämförelse. Vi på PALPA vill tacka alla finländare för ansvarsfullt och miljövänligt beteende.

Palpas Nyhetsbrev - Detaljhandeln Mars 2016

31.03.2016

Returanvisningarna på nätet i fortsättningen

PALPA slutar skicka retur- och sorteringsanvisningarna som bilagor med etikettbeställningar från 1.4.2016.

Returanvisningar

Korrekt sortering

Korrekt sortering av returförpackningarna är nödvändigt både med tanke på återanvändningen av materialet och på utbetalningen av ersättningar.

Burkar

Returnera burkar i automatsäck eller PALPA-låda. Sätt bara förpackningar som automaten inte räknat i manualsäcken. Inga andra dryckesförpackningar eller skräp får sättas i returenheten.

Plastflaskor

Returnera plastflaskor med PALPAs pantmärke i automatsäck eller PALPA-låda. Sätt bara förpackningar som automaten inte räknat i manualsäcken. Inga andra dryckesförpackningar eller skräp får sättas i returenheten.

Returglasflaskor

Returnera glasflaskor i glasbehållare. I behållaren får inte sättas annan glasvara, porslin, keramik eller skräp.

Kom ihåg att följa PALPAs retur- och sorteringsanvisningar i alla returneringar.

Mera information om returneringen

Returgraderna för 2015

Returgraden för pant-belagda dryckesburkar var 95 %, plastflaskornas returgrad var 92 % och returgraden för returglasflaskorna var 89 %. Returgraden för återpåfyllbara glasflaskor, som administreras av Ekopullo Ry., var cirka 98 %.

Returgraderna i Finland är mycket höga och en av de bästa i internationell jämförelse. Vi på PALPA vill tacka alla finländare för ansvarsfullt och miljövänligt beteende.

Uppdateringar till retursystemens regler

29.01.2016

Palpa har under 2015 förberett uppdateringar till retursystemens regler. De olika retursystemen har startat under olika årtionden, och därför ansågs det vara nödvändigt att modernisera och harmonisera reglerna.

De uppdaterade reglerna gäller från och med 1.2.2016.

I och med uppdateringarna motsvarar reglerna bättre retursystemens verksamhet i dag. Uppdateringarna medför inga större förändringar i den normala verksamheten och inga ändringar görs i de operativa anvisningarna när uppdateringarna träder i kraft.

Ärenden i regler har grupperats om, och de presenteras nu i enlighet med verksamhetens kronologiska ordning. Likadana drag i systemen har även harmoniserats i texterna. Många definitioner har preciserats, nya definitioner har lagts till och vissa termer har fått nya namn. Till exempel är ”Pantbetalare” nu ”Medlem”.

Frågor som omfattas av retursystemets operativa anvisningar eller myndighetsbestämmelser har tagits bort från reglerna. I dessa fall finns en hänvisning till instruktionerna på vår webbplats eller till myndighetsbestämmelserna.

Vi uppmanar dig att bekanta dig med de nya reglerna på Materialbanken på vår webbsida.

Mer information: VD Pasi Nurminen,  +358-9-8689 8665.

Palpas Nyhetsbrev - Detaljhandeln December

10.12.2015

Palpa har kontrollerat nivån på hanteringsersättningarna som betalas till detaljhandeln. Kontroller på ersättningsnivån har utförts i samarbete med Palpa, Palpas samarbetsparter och utomstående konsultant.

Palpas styrelse har fastställt de nya hanteringsersättningarna den 28 oktober 2015 och de träder i kraft 1 januari 2016.

Här nedanför visas ändringarna på hanteringsersättningarna.

HANTERINGSERSÄTTNINGAR             2015                   2016              
  alv 0 %    alv 24 %   alv 0 % alv 24 %
DRYCKESBURK (€/BURK)        
Automatretur, automat med kompaktor 0,02377 0,02947 0,0228 0,02827
Automatretur, automat utan kompaktor 0,01967 0,02439 0,0191 0,02368
Manuell retur 0,01967 0,02439 0,0191 0,02368
RETURPLASTFLASKA (€/FLASKA)        
Automatretur, automat med kompaktor 0,0270 0,03348 0,0283 0,03509
Automatretur, automat utan kompaktor 0,0193 0,02393 0,0191 0,02368
Manuell retur 0,0193 0,02393 0,0191 0,02368
RETURGLASFLASKA (€/FLASKA)        
Automatretur 0,01626 0,02016 0,01626 0,02016
Manuell retur 0,01626 0,02016 0,01626 0,02016