PANTTIKORVAUKSET

Palpa maksaa panttikorvaukset rekisteröityneille palautuspisteille, jotka palauttavat Palpan ohjeiden mukaisesti pantillisia juomapakkauksia kierrätykseen. Käsittelykorvausta maksetaan vähittäiskaupan palautuspisteille, jotka vastaanottavat kuluttajilta tyhjiä juomapakkauksia ja maksavat niistä pantit.

Palautustilitykset luodaan ja kirjataan joka kuukauden 15. ja viimeinen päivä. Maksuaika on aina 21 päivää netto palautustilityksen arvopäivästä. Palpa maksaa tilitykset eräpäivänä palautuspisteen ilmoittamalle pankkitilille.

Palpa lähettää palautustilitykset kirjanpitotositteiksi paperilaskuina, verkkolaskuina tai palautuspisteen sähköpostiin.

AUTOMAATTIPALAUTUSTEN HYVITTÄMINEN

Automaattipalautukset hyvitetään säiliöraportin (kuittinumeron) perusteella, ei kuljetusyksikössä olevan tarranumeron perusteella. Yksilöintitietona toimivat yhdessä kuitin numero, kuitin päivämäärä ja laitenumero. Hyvitysperusteena ovat palautusautomaatin laskemat panttikoodikohtaiset kappalemäärät.

Palautustieto säiliöraportille muodostuu, kun automaatti kuitataan säiliönvaihdon yhteydessä. Palautusautomaattivalmistaja noutaa palautustiedot automaatilta ja toimittaa ne Palpalle sähköisessä muodossa. Sama käytäntö koskee kaikkia kierrätysjakeita (tölkki, muovipullo, lasipullo).

Suosittelemme säilyttämään säiliöraportin ja toimittamaan sen laskuntarkastajalle. Epäselvässä tilanteessa säiliöraportilla on kaikki hyvittämiseen tarvittava tieto, jolloin Palpan on helppo tarkistaa, onko kuittia hyvitetty asianmukaisesti. Jos kuittia ei ole hyvitetty eikä sitä ole Palpan järjestelmässä, vastaa palautusautomaattivalmistaja palautustiedon tuottamisesta Palpalle seuraavassa mahdollisessa laskutuskatkossa. 

KUKA VASTAA MISTÄKIN?

Palautuspiste

 • Palautusautomaatin toimivuudesta ja sen säännöllisestä huoltamisesta.
 • Automaatin ja palautusautomaattivalmistajan välisen linjayhteyden toimivuudesta.
 • Automaatin kuittaamisesta säiliönvaihdon yhteydessä.
 • Siitä, että kertyneet palautustiedot on kuitattu säiliöraportille ja että palautustiedot on haettu palautusautomaattivalmistajan toimesta laitteelle ennen automaatin poistamista. Mikäli automaatti poistetaan käytöstä ilman näitä toimenpiteitä, jäävät hyvitykset viimeisistä palautuksista saamatta.

Automaatin poistamisesta voi ilmoittaa suoraan palautusautomaattivalmistajalle tai Palpalle osoitteeseen asiakaspalvelu@palpa.fi. Palpa välittää tiedon eteenpäin palautusautomaattivalmistajalle. 

Palautusautomaattivalmistaja

 • Automaatti- ja palautustietojen oikeellisuudesta Palpan järjestelmässä.
 • Automaattikohtaisten palautustietojen sähköisestä toimittamisesta Palpalle.
 • Automaattien huollosta ja teknisestä tuesta palautuspisteen huoltopyyntöjen mukaan.

Palpa

 • Automaattitietojen hallinnasta järjestelmässään palautusautomaattivalmistajien ilmoitusten perusteella.
 • Tilitysten luomisesta ja maksamisesta sääntöjen mukaisesti.

PALAUTUSAUTOMAATIN LINJAYHTEYS

Automaattipalautusten hyvittäminen edellyttää toimivaa automaattia sekä linjayhteyttä automaatin ja palautusautomaattivalmistajan välillä.

Ohjelmistopäivitykset eivät mene perille, jos linjayhteys ei toimi. Tällöin automaatti ei tunnista uusia palautusjärjestelmään liitettyjä juomapakkauksia pantillisiksi.

Toimimaton linjayhteys estää myös palautustiedon saamisen automaatista. Tämä aiheuttaa viivästyksiä pantti- ja käsittelykorvausten maksamisessa.

MANUAALIPALAUTUSTEN HYVITTÄMINEN

Suosittelemme käyttämään manuaalipalautusten seurantalomaketta. Lomakkeeseen liimataan tunnistetarrojen tarrakannat, joihin on merkitty palautuksen sisältö (tölkki, muovipullo tai lasipullo) sekä noutopäivä. Näin manuaalipalautusten hyvityksiä on helppo seurata ja selvittää tarvittaessa jälkikäteen. 

Täytetyn seurantalomakkeen voi toimittaa laskuntarkastukseen ja hyvityksiä voi seurata Extranetissä noin 4 viikon viiveellä annetusta noutopäivästä.

Manuaalipalautusten seurantalomake HoReCa

Manuaalipalautusten seurantalomake VK

Palpa hyvittää tölkkien ja muovipullojen manuaalipalautukset käsittelylaitosten toimittamien laskentatietojen perusteella. Lasipullot hyvitetään kuljettajien raportoimien noutojen mukaan astiakonversiolla. Kuittinumero on sama kuin tarranumero ja kuitin päivämäärä on laskentapäivä tai lasiastian noutopäivä.

Laskentalinjoilla suoritetaan tarkkuudenvarmistamista varten vuoron alussa aina tarkistuslaskenta, joka raportoidaan Palpalle. Mikäli tarkkuus ei vastaa Palpan asettamaa vaatimusta, ei kyseisellä linjalla lasketa palautuspisteiden palautuksia.

KUKA VASTAA MISTÄKIN?

Palautuspiste

 •  Juomapakkausten oikeanlaisesta lajittelusta ja oikean kuljetusyksikön käyttämisestä.
 •  Kuljetusyksiköiden varustamisesta Palpan tunnistetarralla.

Kuljettajat ja käsittelylaitokset

 •  Palautusten kuljettamisesta, laskemisesta ja raportoinnista Palpalle.
 •  Palautusten puhtauden valvonnasta.

Palpa

 •  Tilitysten luomisesta ja maksamisesta sääntöjen mukaisesti.

Lisätietoa hyvityksistä löytyy Palautusten hyvittäminen -ohjeesta

PALAUTUSTEN SEURANTA JA REKLAMAATIOT

Juomapakkausten palautuksia voi helposti seurata Palpan Extranetissä. Manuaali- ja automaattipalautusten reklamaatiot tulee hoitaa ensisijaisesti Extranetin kautta. 

Extranet-ohje