Palautukset vuoden alusta

tölkki

1393779756

Alumiinitölkit
muovipullo

634852269

Muovipullot
kierrätyspullo

133500574

Kierrätyslasipullot
kaikki pullot

2162132599

Palautukset vuoden alusta

2162132599

I Finland returneras varje år över två miljarder pantförsedda dryckförpackningar

Att returnera en flaska eller en burk när man gör sina uppköp är egentligen en ganska liten gärning. Men när alla små gärningar som utförs av varje konsument räknas ihop, leder det till att antalet returnerade förpackningar uppgår till hela 2 miljarder per år – en mängd som redan har stor betydelse.
 
Dryckförpackningarnas resa från returautomaten går vidare till återvinningsanläggningarna där materialet – glas, plast eller aluminium – behandlas för återanvändning. Materialet används bland annat för tillverkning av nya flaskor och burkar.
 
Återvinning av pantförsedda dryckförpackningar är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi. Redan vid planeringen av en produkt övervägs vilka möjligheter det finns för återanvändning och hur hela återvinningskedjan förverkligas så miljövänligt som möjligt. Återvinning av dryckförpackningar utgörs av ett samarbete mellan tillverkare av drycker, butiker och konsumenter, i vilket konsumenternas förpackningsretur spelar en central roll.
 
Vad händer med flaskor och burkar efter returen? Häng med de pantförsedda förpackningarna, så får du höra hur deras resa går vidare.
 
Ladda ner