Instruktioner för returställen

01.06.2023

Returinstruktioner för returer utan automat


Burkar / plastflaskor

Sortera burkar och plastflaskor separat.

Returnera alla burkar, också pantlösa.

Returnera endast plastflaskor med Palpas pantmärke.

Notera! Pantlösa plastflaskor får inte sorteras i pantsatt material, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. På grund av återvinning av plast får olika typer av plast inte blandas. Dessutom kan fel material i förpackningen förhindra återvinningen.

Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats eller som en energifraktion.

Returnera i manualsäck

Returnera burkar och plastflaskor endast i manualsäck.

Stäng säcken fast med ett spännband och klistra en Palpa etikett spännbandet.

Notera! Säcken får inte packas för full.

Glasflaskor

Sortera dryckesflaskor av glas som intakta och tomma till en glasbehållare.

Notera! Återfyllbara glasflaskor får inte sättas till Palpas glasbehållare. Returnera i bryggeriets korg eller på cellplatta till Hartwall.
 

Föroreningar förhindrar återvinning

Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Returinstruktioner


Meddelande om ändringar i kontaktuppgifter

Kom ihåg att informera Palpa om kontaktuppgifterna till ditt verksamhetsställe ändras. Ändringar kan anmälas till adressen [email protected] eller till numret (09) 868 9860.

Sortering av dryckesförpackningar

26.01.2023

Sorteringsinstruktioner


Burkar

Sortera burkar, också pantlösa som intakta och tomma till Palpa manualsäck (rött tryck).


Plastflaskor

Sortera plastflaskor med Palpas pantmärke som intakta och tomma till Palpa manualsäck (rött tryck).

Notera! Pantlösa plastflaskor får inte sorteras i pantsatt material, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. På grund av återvinning av plast får olika typer av plast inte blandas. Dessutom kan fel material i förpackningen förhindra återvinningen.

Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats eller som en energifraktion.


Glasflaskor

Sortera dryckesflaskor av glas som intakta och tomma till en glasbehållare.

Notera! Återfyllbara glasflaskor får inte sättas till Palpas glasbehållare. Returnera i bryggeriets korg eller på cellplatta till Hartwall.
 

Föroreningar förhindrar återvinning


Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Returinstruktioner

Sortering av dryckesförpackningar

20.09.2022

Dryckesförpackningar bör sorteras efter material i rätt transportenhet. Rätt sortering är viktigt för att materialet i dryckesförpackningarna ska kunna återvinnas.


Burkar

Sortera burkar, också pantlösa som intakta och tomma till Palpa manualsäck (rött tryck).


Plastflaskor

Returnera plastflaskor med Palpas pantmärke som intakta och tomma till Palpa manualsäck.

Notera! Pantlösa plastflaskor får inte sorteras i pantsatt material, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. På grund av återvinning av plast får olika typer av plast inte blandas. Dessutom kan fel material i förpackningen förhindra återvinningen.

Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats eller som en energifraktion.


Glasflaskor

Sortera dryckesflaskor av glas som intakta och tomma till en glasbehållare.

Notera! Återfyllbara glasflaskor får inte sättas till Palpas glasbehållare. Returnera i bryggeriets korg eller på cellplatta till Hartwall.
 

Föroreningar förhindrar återvinning


Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Returinstruktioner

Horeca / Sortering av dryckesförpackningar

14.06.2022

Dryckesförpackningar bör sorteras efter material i rätt transportenhet. Rätt sortering är viktigt för att materialet i dryckesförpackningarna ska kunna återvinnas.


Burkar

Sortera burkar, också pantlösa som intakta och tomma till Palpa manualsäck (rött tryck).


Plastflaskor

Returnera plastflaskor med Palpas pantmärke som intakta och tomma till Palpa manualsäck.

Notera! Pantlösa plastflaskor får inte sorteras i pantsatt material, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. På grund av återvinning av plast får olika typer av plast inte blandas. Dessutom kan fel material i förpackningen förhindra återvinningen.

Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats eller som en energifraktion.


Glasflaskor

Sortera dryckesflaskor av glas som intakta och tomma till en glasbehållare.

Notera! Återfyllbara glasflaskor får inte sättas till Palpas glasbehållare. Returnera i bryggeriets korg eller på cellplatta till Hartwall.
 

Föroreningar förhindrar återvinning


Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Returinstruktioner

Sortering av dryckesförpackningar

31.03.2022

Korrekt sortering av dryckesförpackningar säkerställer att det återvinningsbara materialet förblir så rent att nya livsmedelsförpackningar kan tillverkas av det.


Burkar

Returnera burkar, också pantlösa intakta och tomma i Palpa manualsäck (rött tryck).


Plastflaskor

Returnera plastflaskor med Palpas pantmärke intakta och tomma i Palpa manualsäck.

Pantlösa plastflaskor får inte sorteras i pantsatt material, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras.
Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats, som en energifraktion eller som blandat avfall.

Notera! Manualsäcken måste stängas fast med ett spännband. Mellan spännbandet och säckens kant bör lämnas ca. 30 cm. En överpackad säck kan öppna eller gå sönder under transport.


Glasflaskor

Sortera endast dryckesflaskor av glas i en glasbehållare.

Returnera glasflaskorna intakta och tomma.

Notera! Återfyllbara glasflaskor får inte sättas till Palpas glasbehållare. Returnera i bryggeriets korg eller på cellplatta till bryggerier.
 

Föroreningar förhindrar återvinning

Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Returinstruktioner