Vanliga frågor

Vad är Palpa?

Palpa, Suomen Palautuspakkaus Oy förvaltar och utvecklar retursystemet för pantförsedda
dryckförpackningar i Finland. Palpas syfte är att underlätta retur av dryckförpackningar och på så
sätt sporra finländarna att returnera och återvinna materialet. Så hålls miljön och naturen ren.

Var kan icke-pantförsedda dryckförpackningar återlämnas?

Icke-pantförsedda burkar kan returneras till returautomaterna eller till metallinsamlingen. Icke-
pantförsedda plastflaskor kan återvinnas genom att i första hand returneras till ett
plastinsamlingsställe eller vid avsaknad av ett sådant som energiavfall eller som blandavfall. Icke-
pantförsedda glasflaskor kan återvinnas genom att lämnas till ett glasinsamlingsställe. Du kan
kontrollera tillgången till återvinningsställen på din egen ort här.

Hur känner jag igen en pantförsedd förpackning?

Burkar, plastflaskor och en del glasflaskor är försedda med ett pantmärke. Pant för glasflaskor kan
vid avsaknad av pantmärke kontrolleraspå köpkvittot, hylletiketten och ett verktyg för
pantkontroll. Pantsystemet är synnerligen omfattande.

I hurdant skick ska pantförsedda dryckförpackningar returneras?

Dryckförpackningar ska returneras tomma och hela, i ursprunglig form med hel etikett så att
förpackningen kan identifieras.

Var kan icke-pantförsedda dryckförpackningar återlämnas?

Dryckförpackningar som omfattas av Palpas retursystem kan i Finland returneras i alla
returautomater inom detaljhandeln. Butiker, kiosker och servicestationer som säljer pantförsedda
förpackningar till konsumenter är likaså skyldiga att ta emot förpackningarna. Skyldigheten att ta
emot förpackningar gäller oavsett om förpackningsmottagningen har en returautomat eller ej.

Kan butiken kräva att konsumenten köper varor mot returkvittot?

Enligt reglerna för retursystemen måste returstället betala panten till konsumenten.
Återbetalningen av panten förpliktar inte till något inköp. Konsumenten har rätt att återfå panten
för en pantförsedd förpackning som är hel och ren samt utan svårighet identifierbar som en
förpackning som omfattas av systemet. I ett oklart eller oskäligt fall lönar det sig att lämna en
reklamation till konsumenttjänsten hos butiken eller detaljhandelskedjan.

Måste en säljare av drycker ta emot alla pantförsedda dryckförpackningar? Och betala panten för förpackningarna?

Skyldigheten att ta emot dryckförpackningar regleras i avfallslagen. Försäljning av pantförsedda
dryckförpackningar till konsumenterna medför att säljaren även måste ta emot förpackningarna
och betala panten för dem. Skyldigheten är systemrelaterad (burk, plastflaska, glasflaska) - till
exempel måste en detaljaffär som säljer pantförsedda glasflaskor ta emot pantförsedda glasflaskor
och betala panten för dem. Vad förpackningen innehåller då den säljs (exempelvis läsk / öl) har
ingen betydelse.

Kan en butik vägra ta emot returförpackningar om flaskreturautomaten är ur funktion?

Även om flaskreturautomaten är ur funktion, är butiken skyldig att ta emot pantförsedda
dryckförpackningar och betala panten för dem.

Vem ansvarar för att returautomaterna fungerar?

Butikerna äger returautomaterna och svarar för deras funktion och underhåll.

Varför får man ingen pant för flaskor/burkar köpta utomlands?

Pant kan man få enbart för dryckförpackningar som omfattas av Palpas retursystem. Pant betalas
för de förpackningar för vilka pant har betalats till den instans som upprätthåller retursystemet i
Finland.

Vilken av de nuvarande dryckförpackningarna är den mest miljövänliga?

Alla pantförsedda förpackningsalternativ har tagits fram med hänsyn till miljön och samtliga
alternativ är miljövänliga. Det viktigaste är att dryckförpackningarna returneras till återvinningen.

Vad händer med dryckförpackningarna efter att de har returnerats i automaten?

Du kan få närmare upplysningar om vidare behandling och återanvändning av dryckförpackningar

Varför får man inte pant för alla saftflaskor?

Alla produkter omfattas inte av retursystemen för dryckförpackningar. Tillverkare och importörer
av drycker kan till de pantförsedda återvinningssystemen tillägga produkter som ingår i grupp 22 i
tulltariffen samt därtill juicekoncentrat och fruktjuice. Alla ovannämnda produkter är
nödvändigtvis inte pantförsedda, då det är frivilligt att tillägga dem till retursystemet.

Varför saluförs pantförsedda dryckförpackningar som inte kan returneras i alla returautomater?

På marknaden saluförs pantförsedda dryckförpackningar som inte har fogats till Palpas
återvinningssystem. Affärskedjan Lidl har ett eget retursystem för returplastflaskor.

Varför kan barnmats-/sill-gurkburkar inte returneras i returautomaterna?

De omfattas inte av retursystemet för pantförsedda dryckförpackningar. Olika slags
glasförpackningar kan effektivt återvinnas genom att lämnas i närmaste glasinsamlingscontainer.

Finns det pantförsedda återvinningssystem för andra livsmedelsförpackningar?

För andra livsmedelsförpackningar inom detaljhandeln finns det tills vidare inga pantförsedda
återvinningssystem.

Kan ett retursystem missbrukas? Vad blir påföljden för det?

Tyvärr fins det en möjlighet till missbruk och då är det alltid fråga om ett brott som handläggs som
ett polisärende.

Var kan en burk med ett gammalt pilmärke returneras?

Inlösningen av panten för burkar försedda med en pil som pantmärke är inte tidsbegränsad.

Vem betalar återvinningen av dryckförpackningar?

Tillverkare och importörer av dryckförpackningar betalar en medlemsavgift för att omfattas av
retursystemet samt förpackningsspecifika återvinningsavgifter. Avgifterna från medlemmarna
används för att täcka kostnaderna för retursystemen. Kostnader för återvinning av
dryckförpackningar uppkommer bland annat på grund av logistiken, dvs. transporter av
förpackningarna i olika faser av cirkulationskedjan, ersättningar till returställen och
materialhantering. Palpa som upprätthåller systemet är en ideell organisation.