PANTERSÄTTNINGAR

Palpa betalar pantersättningar för registrerade returställen som returnerar pantförsedda dryckesförpackningar för återvinning enligt instruktionerna. Hanteringsersättningen betalas till returställen i detaljhandeln som tar emot tomma dryckesförpackningar från konsumenterna och betalar panter om dem.

Returersättningarna skapas och bokförs den 15 och den sista dagen varje månad. Betaltiden är alltid 21 dagar netto från returersättningens valuteringsdag. Palpa betalar ersättningen på bankkontot som returstället meddelat på förfallodagen utan separat begäran. 

Palpa skickar returersättningarna som papperfakturor per post, som e-fakturor eller via e-post. 

AUTOMATRETURER

Palpa ersätter automatreturerna enligt kvittonumret, inte enligt etikettnumret på transportförpackningen. Individualiseringsuppgiften består av kvittots nummer, datum och maskinens nummer. Ersättningen baserar sig på de olika pantkodernas antal som returautomaten räknat.

Returautomaten genererar automatiskt ett behållarekvitto. Maskintillverkaren hämtar returuppgiften från automaten och levererar den till Palpa i elektronisk form. Samma praxis gäller för alla återvinningsfraktioner (burk, plastflaska och glasflaska).

VEM ANSVARAR FÖR VAD?

Returstället

 • Ansvarar för att automaten fungerar och genomgår regelbunden service.
 • Ansvarar för att förbindelsen mellan returautomaten och tillverkaren fungerar (se nedan).
 • När returautomaten tas ur bruk ser returstället till att de returuppgifter som samlats in har kvitterats på behållarrapporterna och att maskintillverkaren har hämtat returuppgifterna för maskinen innan den tas ur bruk. Ifall returautomaten tas ur bruk utan att dessa åtgärder utförts fås inte ersättningen för den sista returen. 

När returautomaten tas ur bruk kan man meddela detta direkt på förhand åt maskintillverkaren eller Palpa på adress [email protected]. Palpa förmedlar informationen vidare till maskintillverkaren.

Maskintillverkaren

 • Ansvarar för att maskin- och returuppgifterna är korrekta i Palpas system.
 • Levererar returautomaternas returuppgifter elektroniskt till Palpa.
 • Ansvarar för returautomaternas service och returställets tekniska stöd enligt servicebegäran.

Palpa

 • Ansvarar för administrationen av returautomatuppgifterna i sitt system enligt meddelanden från maskintillverkarna eller returställena.
 • Ansvarar för att ersättningarna skapas och utbetalas enligt reglerna.

NÄTVERKSFÖRBINDELSE

Automatreturernas ersättningar förutsätter en fungerande automat och en LAN nätverksförbindelse mellan returautomaten och maskintillverkaren. Om förbindelsen mellan returautomaten och maskintillverkaren inte fungerar kommer programuppdateringarna inte fram. Då identifierar automaten inte att de nya förpackningar som anslutits till återvinningssystemet är pantförsedda.

En förbindelse som inte fungerar innebär även att returinformationen inte kan hämtas från automaten. Detta orsakar dröjsmål i utbetalningen av pant- och behandlingsersättningarna.

RETURER UTAN AUTOMAT

Palpa ersätter burk- coh plastflaskareturer utifrån beräkningsuppgifterna som behandlingsanläggningarna levererar. Glasflaskor ersätts enligt en konversion av transporterade behållare som förarna rapporterar. Kvittonumret är samma som etikettens nummer och kvittodatumet är räkningsdagen eller dagen då glasbehållaren avhämtats.

Vi rekommenderar att en blankett skrivs ut för uppföljning av returer. På blanketten limmas talongerna till etiketterna som limmats på transportförpackningarna, på talongen antecknas returens innehåll (burk, plastflaska eller glasflaska) samt datumet då den avhämtats. Detta gör att returerna enkelt kan uppföljas och vid behov redas ut i efterhand.

Denna uppföljningsblankett kan skickas till fakturagranskningen och ersättningarna kan uppföljas på Extranet med ett dröjsmål på cirka 4 veckor från den angivna avhämtningsdagen.

Blankett för uppföljning av manuella returer Horeca

Beräkningsraderna utför alltid en kontrollberäkning i början av skiftet för att säkerställa noggrannhet, vilket rapporteras till Palpa. Om noggrannheten inte uppfyller det krav som ställts av Palpa, beräknas returställenas returer inte på den linjen.

VEM ANSVARAR FÖR VAD?

Returstället

 • Ansvarar för en korrekt sortering av dryckesförpackningarna och för att rätt transportförpackning används.
 • Ansvarar för att transportförpackningen förses med PALPAs etikett.

Förarna och behandlingsanläggningarna

 • För transporten, räkningen och rapporteringen av returerna till Palpa.
 • För övervakningen av att returerna är rena.

Palpa

 • Ansvarar för att ersättningarna skapas och utbetalas enligt reglerna.

UPPFÖLJNING OM RETURER

Returerna kan enkelt följas upp på Palpas Extranet. Extranet är det primära sättet att reda ut också reklamationer som gäller Palpas ersättningar.

Mera information finns i Extranet-instruktionen