Mallipakkausten lähetys / Tomran uusi osoite

02.10.2023

Mallipakkaukset pitää 9.10.2023 alkaen lähettää osoitteeseen 

Oy Tomra Ab
Pakkaustestaus
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

Mallipakkaukset jätetään G-talon infotiskille.

Uusi päivitetty mallipakkausten lähetysohje löytyy Palpan verkkosivuilta.

Muovipullojen kierrätysmaksut alkaen 1.9.2023

21.06.2023

Muovipullojen kierrätysmaksut nousevat kaikissa kierrätysmaksuluokissa. Korotus johtuu voimakkaasta laskusta kierrätettävän PET-muovin markkinahinnassa, joka aiheuttaa materiaalin myyntituottojen merkittävää alenemista.
Tölkin ja lasipullojen kierrätysmaksut eivät muutu.
Palpa pidättää oikeuden muutoksiin.

Hinnastot ovat saatavilla Palpan verkkosivuilla.

Hinnastot

Myynnin raportointi, arviolaskutus, tuotteiden hävittäminen

06.02.2023

Myynnin raportointi

Olemme Palpalla havainneet, että pantillisten tuotteiden raportoinnissa ilmenee lisääntyvässä määrin epäselvyyksiä. Käymme tässä muistutuksena läpi raportointiin liittyvät yleiset ohjeet.

  • Jäsenyrityksen on raportoitava kaikki tuotteet, jotka voivat päätyä palautusautomaatteihin tai Palpan lasiastioihin. Raportointivelvoite koskee myös tuotenäytteitä, lahjoituksia tai omaan käyttöön otettuja tuotteita.
  • Jäsenyrityksen pitää varmistaa, että tuotteen myynti raportoidaan Palpalle, vaikka toimitusketjussa on useampia yrityksiä. Raportointivastuusta on sovittava selkeästi osapuolten kesken.
  • Kaupan keskusliikkeiden ja tukkujen on varmistuttava siitä, että valikoimaan tulevien uusien pantillisten tuotteiden myynti raportoidaan Palpalle.
  • Jäsenyrityksen on varmistettava, että myynti raportoidaan oikealle viivakoodille koodin vaihtuessa (esim. vuosikertatuotteet).

Arviolaskutus

  • Jos jäsenyritys ei huolehdi raportoinnista määräaikaan mennessä, Palpa lähettää yritykselle arviolaskun. Arviolaskuun lisätään laskutuslisä. Arviolasku pitää oikaista vastaamaan kyseisen kuukauden todellista myyntiä seuraavan kuukauden alussa.

Tuotteiden hävittäminen

  • Hävitys tarkoittaa sekä pakkauksen sisällön että pakkauksen hävittämistä siten, että pakkausta ei voi enää palauttaa automaattiin ja saada siitä panttia. Hävitettyjä lasipulloja ei saa palauttaa Palpan lasiastioissa.
  • Pullojen ja tölkkien etiketit pitää hävittää siten, että ne eivät päädy väärinkäyttöön.
  • Jäsenyrityksen pitää toimittaa Palpalle hävittämisen tehneen toimijan antama hävitystodistus. Hävitystodistuksesta pitää käydä ilmi tuotteen viivakoodi, tuotenimi ja hävitettyjen pakkausten lukumäärä.
  • Tuotannossa syntynyt hävikki (pakkaukset ja etikettimateriaali) on ennen hävittämistä säilytettävä lukitussa valvotussa tilassa väärinkäytösten estämiseksi.
  • Jos hävitykseen päätyneiden tuotteiden pakkauksia kuitenkin palautuu automaatteihin tai Palpan lasiastioihin, tuotteiden määrä pitää raportoida Palpalle. Palpa maksaa palauttajalle pantin automaattiin palautetusta pantillisesta pakkauksesta.

Kierrätysmaksut vuodelle 2023

15.11.2022

Tölkin kierrätysmaksu nousee 0,00140 € -> 0,00525 €. Korotus johtuu alumiinin maailmanmarkkinahinnan laskusta, joka aiheuttaa materiaalin myyntituottojen merkittävää alenemista.
Muovi- ja lasipullojen kierrätysmaksut eivät muutu.
Palpa pidättää oikeuden muutoksiin.

Kierrätysmaksut vuodelle 2022

03.11.2021

Tölkin kierrätysmaksu laskee 85 % (0,00933 € -> 0,00140 €). Laskun aiheuttaa alumiinin maailmanmarkkinahinnan poikkeuksellisen korkea taso, mikä vaikuttaa materiaalista saataviin tuottoihin.
Muovi- ja lasipullojen kierrätysmaksut eivät muutu.