Sortering av dryckesförpackningar

15.02.2021

Korrekt sortering av dryckesförpackningar säkerställer att det återvinningsbara materialet förblir så rent att nya livsmedelsförpackningar kan tillverkas av det.

Burkar och plastflaskor

Sortera burkar och plastflaskor separat.

Returnera burkar, också pantlösa intakta, tomma och rena i Palpa manualsäck (rött tryck).

Returnera plastflaskor med Palpas pantmärke intakta, tomma och rena i Palpa manualsäck.

NOTERA! Pantlösa plastflaskor får inte sorteras i pantsatt material, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats, som en energifraktion eller som blandat avfall.

Glasflaskor får inte returneras i manualsäck. Skäror av glas är en säkerhetsrisk till föraren och personalen på bearbetningsanläggningen.


Glasflaskor

Sortera endast dryckesflaskor av glas i en glasbehållare.

Returnera glasflaskorna intakta, tomma och rena.

NOTERA!
Burkar, plastflaskor, keramik, porslin och skräp eller annat glasmaterial (t.ex.dricksglas) får inte placeras i behållaren.
 

Föroreningar förhindrar återvinning

Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning. Om returen inte överensstämmer med Palpas instruktioner är det möjligt att returstället inte får pantersättning för returen.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Returinstruktioner