Hanteringsersättningar från 1.1.2023

08.11.2022

Hanteringsersättningarna kan finnas i Materialbanken på Palpas webbsida.

 

Pantlösa plastflaskor

02.06.2022

Pantlösa plastflaskor får inte sorteras till Palpas returenheter, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. 

På grund av återvinning av plast får olika typer av plast inte blandas. Dessutom kan fel material i förpackningen förhindra återvinningen.

Palpa betalar ingen pant för plastflaskor som inte ingår i retursystemet.

Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats eller som en energifraktion.

Föroreningar förhindrar återvinning

Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Sorteringsinstruktion

Hanteringsersättningar från 1.1.2022

20.12.2021

Palpas regeringen har fattat beslut om nya hanteringsersättningar för detaljhandeln gällande 1.1.2022.

Tömningsservice av glasflaskor

28.04.2021

Instruktionerna för tömningsservice

Instruktionerna för tömningsservice har uppdaterats i början av 2021 och finns här:

Alla returinstruktioner finns i materialbanken på vår webbplats.

Tömningsrytmen för glasbehållare

I tömningsservicen töms glasbehållarna på returstället i den överenskomna tömningsrytmen. Den aktuella tömningsrytmen och kördatumet kan kontrolleras i tömningsserviceavdelningen i Palpa Extranet-servicen.

Användarnamn för Extranet kan beställas via Palpas kundservice: [email protected]

Om det finns ett behov att ändra kördagar eller tömningsrytmen kan du kontakta din tjänsteleverantör direkt. Kontaktinformation finns i tömningsserviceavdelningen i Extranet-servicen. 

Sortering av dryckesförpackningar

Korrekt sortering av dryckesförpackningar säkerställer att materialet är återvinningsbart som nya livsmedelsförpackningar.

Sortera enbart dryckesflaskor av glas i behållaren. Returnera glasflaskona hela och tomma. Speciellt rester av vätska i flaskorna bidrar till att behållaren blir smutsig och kan orsaka t.ex. insektproblem på sommaren.

OBS! Burkar, plastflaskor, keramik, porslin, skräp eller annan glasvara (t.ex. dryckesglas) får inte sättas i behållaren.


Föroreningar förhindrar återvinning av glasmaterial

Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen inte följer Palpas instruktioner har föraren rätt att inte tömma containern. Returställen ansvarar för att tömma en behållare som inte har tömts på grund av föroreningar i blandat avfall på egen bekostnad om det inte är möjligt att ta bort föroreningarna från glasbehållaren.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.
Sorteringsinstruktion

Kundnöjdhetsundersökning 2020 för tömningsservice av glasflaskor

Kundnöjdhetsundersökningen genomfördes under september-oktober 2020 för detaljhandels- och Horeca-returställen som är involverade i tömningsservicen. Frågeformuläret skickades till totalt 1999 returställen och 296 svar mottogs. Vi tackar alla respondenter för god feedback.

Rekommendationsprocenten för Palpas tömningsservice av glasflaskor var 74%.

Hanteringsersättningar från 1.1.2021

06.11.2020

Palpas regeringen har fattat beslut om nya hanteringsersättningar för detaljhandeln gällande 1.1.2021.

  moms 0% moms 24 %
DRYCKESBURK (€/burk)    
Automatretur, automat med kompaktor 0,02317 0,02873
Automatretur, automat utan kompaktor 0,01944 0,02410
Manuell retur 0,01944 0,02410
RETURPLASTFLASKOR (€/flaska)    
Automatretur, med kompaktor 0,02871 0,03559
Automatretur, utan kompaktor 0,01944 0,02410
Manuell retur 0,01944 0,02410
RETURGLASFLASKOR (€/flaska)    
Automatretur 0,01944 0,02410
Manuell retur 0,01944 0,02410