Automatisk kvittering av returautomaten

17.01.2023

I returautomaterna införs en automatisk kvittering, så att automaten inte längre behöver kvitteras vid byte av kärlet och kvittot behöver inte skrivas ut. Automaten genererar automatiskt kvittot som Palpa behöver i elektronisk form.

Detta minskar arbetet i returstället och gör det lättare att kontrollera redovisningar när materialet finns tillgängligt elektroniskt. Redovisningar för alla typer av dryckesförpackningar är också alltid uppdaterad tack vare automatisk kvittering.

Den automatiska kvitteringen påverkar inte de redovisningar som ska betalas.

Ändringar av returautomater kommer att göras av tillverkarna av returautomater i januari mellan 16 och 31 januari 2023. Den nya praxisen gäller för automater senast den 1 februari 2023. Returställena vars automater är inte lämpliga för den nya funktionen kommer att kontaktas separat.

Bruksanvisning från 1 februari 2023:

  • Kärlet byts normalt när automaten meddelar att det är fullt.
  • Kvittot skrivs inte ut vid kärlbytet. I vissa automater kan det skrivas ut, men det är inte nödvändigt.
  • Med förändringen vet automaten inte längre exakt när kärlet har bytts. Av denna anledning fungerar inte längre uppgifter om kärlfyllningsnivån som visas i vissa automater.
  • Identifieringsetiketter fästs normalt på fulla lådor/säckar.

Nya kvittouppgifter finns i Excel-format på Palpas Extranät efter redovisningsperiodens slut. Information kan sökas för olika tidsperioder och den finns redan tillgänglig på Extranätet i mer än två år.

Varje returställe har användar-ID för Extranätet. Kontakta vid behov Palpas kundtjänst, [email protected]

En allmän beskrivning av automatisk kvittering och instruktioner för att hämta elektroniska kvittouppgifter från Extranät finns i Palpas Materialbank.

Denna förändring har föregåtts tester i returautomater för att säkerställa funktionalitet. Kontakta vid behov automatens serviceorganisation.

Hanteringsersättningar från 1.1.2023

08.11.2022

Hanteringsersättningarna kan finnas i Materialbanken på Palpas webbsida.

 

Pantlösa plastflaskor

02.06.2022

Pantlösa plastflaskor får inte sorteras till Palpas returenheter, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. 

På grund av återvinning av plast får olika typer av plast inte blandas. Dessutom kan fel material i förpackningen förhindra återvinningen.

Palpa betalar ingen pant för plastflaskor som inte ingår i retursystemet.

Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats eller som en energifraktion.

Föroreningar förhindrar återvinning

Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Sorteringsinstruktion

Hanteringsersättningar från 1.1.2022

20.12.2021

Palpas regeringen har fattat beslut om nya hanteringsersättningar för detaljhandeln gällande 1.1.2022.

Tömningsservice av glasflaskor

28.04.2021

Instruktionerna för tömningsservice

Instruktionerna för tömningsservice har uppdaterats i början av 2021 och finns här:

Alla returinstruktioner finns i materialbanken på vår webbplats.

Tömningsrytmen för glasbehållare

I tömningsservicen töms glasbehållarna på returstället i den överenskomna tömningsrytmen. Den aktuella tömningsrytmen och kördatumet kan kontrolleras i tömningsserviceavdelningen i Palpa Extranet-servicen.

Användarnamn för Extranet kan beställas via Palpas kundservice: [email protected]

Om det finns ett behov att ändra kördagar eller tömningsrytmen kan du kontakta din tjänsteleverantör direkt. Kontaktinformation finns i tömningsserviceavdelningen i Extranet-servicen. 

Sortering av dryckesförpackningar

Korrekt sortering av dryckesförpackningar säkerställer att materialet är återvinningsbart som nya livsmedelsförpackningar.

Sortera enbart dryckesflaskor av glas i behållaren. Returnera glasflaskona hela och tomma. Speciellt rester av vätska i flaskorna bidrar till att behållaren blir smutsig och kan orsaka t.ex. insektproblem på sommaren.

OBS! Burkar, plastflaskor, keramik, porslin, skräp eller annan glasvara (t.ex. dryckesglas) får inte sättas i behållaren.


Föroreningar förhindrar återvinning av glasmaterial

Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen inte följer Palpas instruktioner har föraren rätt att inte tömma containern. Returställen ansvarar för att tömma en behållare som inte har tömts på grund av föroreningar i blandat avfall på egen bekostnad om det inte är möjligt att ta bort föroreningarna från glasbehållaren.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.
Sorteringsinstruktion

Kundnöjdhetsundersökning 2020 för tömningsservice av glasflaskor

Kundnöjdhetsundersökningen genomfördes under september-oktober 2020 för detaljhandels- och Horeca-returställen som är involverade i tömningsservicen. Frågeformuläret skickades till totalt 1999 returställen och 296 svar mottogs. Vi tackar alla respondenter för god feedback.

Rekommendationsprocenten för Palpas tömningsservice av glasflaskor var 74%.