Palpa Nyhetsbrev - Detaljhandeln November 2014

17.11.2014

Återvinning av plastflaskor

PALPAs nyheter presenterar i år kort hur återvinningen fungerar för olika förpackningar och återvinningens väsentliga skeden. Denna gång presenterar vi returplastflaskornas återvinning.

Nuförtiden kompakteras över 80 % av alla returplastflaskor redan på returstället innan de är packade i transportförpackningar. Returnerade flaskor transporteras via chaufförernas terminaler till hanteringscentralerna. Automatreturerna pressas åter och balas, manuella returerna räknas före pressningen. Det är viktigt att se till att packa endast PALPAs pantbelagda returplastflaskor i returenheten, för t.ex. fel packade aluminiumburkar hamnar i fel återvinningsmaterial och försämrar kvaliteten av återvinningsmaterialet.

Från hanteringscentralerna vidareforslas PET-balarna till återvinningsanläggningar i Finland, Sverige och Latvien. Flaskorna sorteras, krossas och varmtvättas. Kapsylerna, etiketterna och orenheter avlägsnas. Efter detta är materiaalet rena och färgsorterade PET-flingor (s.k. flake). Återstod av själva drycken förorsakar nedsmutsning i automater, returstället, vid transport, räkning och balning men är inte lika skadligt för återvinningen som med aluminiumburkar.

PET-flingorna rengörs än en gång vid granuleringsprocessen, så att den fyller standarden för livsmedelsmaterial. Av granulat tillverkas t.ex. nya plastflaskor. Återvinnigs PET-material används också i andra förpacknings- och textil tillverkning.

Panterna cirkulerar smidigt

PALPA hanterar och krediterar ca två miljoner elektroniska returkvitton årligen. Processen omsätter ca. 300 miljoner euro i panter.

Kreditnotorna dateras två gånger i månaden, den 15:nde och den sista. Betalningstiden är alltid 21 dagar och PALPA krediterar summorna alltid automatiskt till det konto som returstället har angett.

Krediteringsprocessen omsätter stora data- och penningsflöden, så det är mycket viktigt att processen är tillförlitlig och att den inte kräver för mycket manuella åtgärder både på PALPA och returställena.

Under år 2014 hittills i medeltal 99,8 % av returkvittona kommer på kreditnotorna automatiskt utan manuellt arbete. Endast 0,2 % kräver åtgärder. Det betyder att alla returkvitton kan åtgärdas och krediteras under samma krediteringsperiod.

Sortering av returer

Returer av alla tre olika återvinningssystem skall sorteras och packas i separata returenheter.

Alla returenheter skall vara märkta med en PALPA identifikations-etikett. Etiketterna kan beställas på Extranet eller per e-post: [email protected]

Se till att ni har en tillräcklig mängd med etiketter och att sorterings- och returinstruktionerna finns till förfogande.

Med rätt sortering säkerställer man återvinningsbarheten.

Palpa Nyhetsbrev - Detaljhandeln Juni 2015

09.06.2014

Återvinning av burkar

PALPAs nyheter presenterar i år kort hur återvinningen fungerar för olika förpackningar och återvinningens väsentliga skeden. Denna gång presenterar vi aluminiumburkarnas återvinning.

Returnerade burkar transporteras via chaufförernas terminaler till hanteringscentralerna. Automatreturerna pressas och balas, manuella returerna räknas före pressningen. Det är viktigt att se till att packa endast burkar i returenheten, för t.ex. fel packade PET-flaskor hamnar i fel återvinningsmaterial och försämrar kvaliteten av återvinningsmaterialet.

Från hanteringscentralerna vidareforslas aluminiumbalarna till England och Frankrike för smälting. Balarna smälts i stora masugnar och det är viktigt för arbetssäkerheten är att balarna inte innehåller för mycket fukt. Dryckesrester i burkarna förorsakar smutsning i hanteringen, transporten, räkning och balning. Dessutom kan fukten öka olycksrisken i smältningsprocessen. Därför är det viktigt att alltid returnera tomma dryckesförpackningar.

Den smultna aluminiummassan gjuts till stora block som sedan valsas till plattor för burkfabrikerna. Av alla returnerade burkar i PALPAs system blir nya dryckesburkar.

Pantmärken på läskedrycksburkar förändras

Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA) standardiserar pantmärket på dryckesförpackningarna.

Pantbelagda aluminiumburkar går i framtiden att identifiera på det ovala pantmärke som sedan tidigare används på pantbelagda plast- och glasflaskor. Under övergångstiden förekommer det burkar med både de nya och gamla pantmärkena i butikerna.