Detaljhandeln: Hanteringsersättningar från 1.9.2018

11.09.2018

Palpas regeringen har fattat beslut om nya hanteringsersättningar för detaljhandeln gällande 1.9.2018.

De nya hanteringsersättningarna kan finnas i Materialbanken.

Palpa informerar - Detaljhandeln Juni 2018

07.06.2018

Palpa etiketternas leveranstidtabell

Palpa skickar etiketter för returerna på måndag, onsdag och fredag. Vi vill påminna alla returställen att beställa etiketter i tid.

Mera etiketter kan beställas på Extranet (extra.palpa.fi) eller från [email protected]. Kom ihåg att använda bara returställens egna etiketter i returerna.

Korrekt sortering

Korrekt sortering av dryckesförpackningarna är nödvändigt både med tanke på återanvändningen av materialet och på utbetalningen av ersättningar.

BURKAR
Returnera burkar i automatsäck eller Palpa-låda. Plastflaskor, glasflaskor eller skräp får inte sättas i burklådan eller –säcken.

Bara burkar som inte är returnerade via automaten får returneras i manualsäck.

PLASTFLASKOR
Returnera endast plastflaskor med Palpas pantmärke i automatsäck eller Palpa-låda.  Burkar, glasflaskor eller skräp får inte sättas i plastflaskalådan eller –säcken.

Bara plastflaskor med Palpas pantmärke som inte är returnerade via automaten får returneras i manualsäck.

GLASFLASKOR
Returnera glasflaskor i glasbehållare. I behållaren får inte sättas annan glasvara, porslin, keramik eller skräp.

OBS! Glasflaskor får aldrig sättas i säckar. Glasskärvorna är en stor säkerhetsrisk både för föraren och för personalen i behandlingsanläggningen. Om returen inte motsvarar Palpas anvisningar kan pantersättningen utebli för returneringen. Kom ihåg att följa Palpas retur- och sorteringsanvisningar i alla returer.

Mer information om returneringen

Användning av Palpa-lådan

Sammanställa och tejpa lådan enligt anvisningen som finns på lådan. Lådan skall fyllas helt av returautomatens sorterare. Tejpa locket och klistra en Palpa etikett fast på avsett ställe på ena långsidan vid byte. Använd EUR-pall under lådan.

OBS! Överfyll inte lådan. Överfulla lådor förlorar sin form lätt, vilket gör det svårt att hantera dem.

Detaljhandel: Korrekt sortering, användning av etiketter och returglasflaskornas pantkrediteringsgrunder i manuell retur

01.12.2016

Korrekt sortering

Burkar
Returnera i PALPA manualsäck. Inga andra dryckesförpackningar eller skräp får sättas i säcken.

Plastflaskor
Returnera endast plastflaskor med PALPAs pantmärke i PALPA manualsäck. Inga andra dryckesförpackningar eller skräp får sättas i säcken.

Returglasflaskor
Returnera glasflaskor i glasbehållare. I behållaren får inte sättas annan glasvara, porslin, keramik eller skräp.

OBS! Glasflaskor får aldrig sättas i säckar. Glasskärvor är en stor säkerhetsrisk både för föraren och för personalen i behandlingsanläggningen. Om returen inte motsvarar PALPAs anvisningar kan pantersättningen utebli för returneringen.

Kom ihåg att följa PALPAs retur- och sorteringsanvisningar i alla returneringar.

Mer information om returneringen

Användning av etiketter

Vid manuell retur identifieras ersättningsmottagaren endast genom etiketten.
Om returställen använder till exempel föregående handlares etiketter, betalningen av pantersättningar blir försenad.

Kom ihåg att använda bara returställens egna etiketter i returerna.

Returglasflaskornas pantkrediteringsgrunder i manuell retur

Palpa har fått feedback om krediteringsgrunderna för pantförsedda glasflaskor som baserar sig på konversion av behållarens storlek när mängden av små pantförsedda glasflaskor ökat. Konversionen är nuvarande 400 flaskor i en stor behållare och 150 i den mindre behållaren.

Palpa granskade konversionen i oktober baserat på 12 månaders automatreturkvitton jämfört med returnerade glasbehållare. Ca. 80 % av glasflaskorna returneras via returautomaterna.

I beräkningen fanns med ca. 2 400 retursällen och drygt 230 000 transporterade glasbehållare. Mängden av glasflaskor i den stora behållaren är 394 stycken och 156 stycken i den mindre behållaren. Baserat på dessa resultat kommer Palpa inte att ändra krediteringsgrunden av panterna och kommer i fortsättningen att följa upp detta regelbundet.

Detaljhandel: Palpas hanteringsersättningar 2017

01.12.2016

Palpa och Palpa Glas har bekräftat detaljhandels hanteringsersättningar för 2017.
Ersättningar för burkar och plastflaskor förblir oförändrade men hanteringsersättningnar för glasflaskor har höjts.

Hanteringsersättningar

Palpas Nyhetsbrev - Detaljhandeln Mars 2016

31.03.2016

Returanvisningarna på nätet i fortsättningen

PALPA slutar skicka retur- och sorteringsanvisningarna som bilagor med etikettbeställningar från 1.4.2016.

Returanvisningar

Korrekt sortering

Korrekt sortering av returförpackningarna är nödvändigt både med tanke på återanvändningen av materialet och på utbetalningen av ersättningar.

Burkar

Returnera burkar i automatsäck eller PALPA-låda. Sätt bara förpackningar som automaten inte räknat i manualsäcken. Inga andra dryckesförpackningar eller skräp får sättas i returenheten.

Plastflaskor

Returnera plastflaskor med PALPAs pantmärke i automatsäck eller PALPA-låda. Sätt bara förpackningar som automaten inte räknat i manualsäcken. Inga andra dryckesförpackningar eller skräp får sättas i returenheten.

Returglasflaskor

Returnera glasflaskor i glasbehållare. I behållaren får inte sättas annan glasvara, porslin, keramik eller skräp.

Kom ihåg att följa PALPAs retur- och sorteringsanvisningar i alla returneringar.

Mera information om returneringen

Returgraderna för 2015

Returgraden för pant-belagda dryckesburkar var 95 %, plastflaskornas returgrad var 92 % och returgraden för returglasflaskorna var 89 %. Returgraden för återpåfyllbara glasflaskor, som administreras av Ekopullo Ry., var cirka 98 %.

Returgraderna i Finland är mycket höga och en av de bästa i internationell jämförelse. Vi på PALPA vill tacka alla finländare för ansvarsfullt och miljövänligt beteende.