Palpas Nyhetsbrev - Detaljhandeln December

10.12.2015

Palpa har kontrollerat nivån på hanteringsersättningarna som betalas till detaljhandeln. Kontroller på ersättningsnivån har utförts i samarbete med Palpa, Palpas samarbetsparter och utomstående konsultant.

Palpas styrelse har fastställt de nya hanteringsersättningarna den 28 oktober 2015 och de träder i kraft 1 januari 2016.

Här nedanför visas ändringarna på hanteringsersättningarna.

HANTERINGSERSÄTTNINGAR             2015                   2016              
  alv 0 %    alv 24 %   alv 0 % alv 24 %
DRYCKESBURK (€/BURK)        
Automatretur, automat med kompaktor 0,02377 0,02947 0,0228 0,02827
Automatretur, automat utan kompaktor 0,01967 0,02439 0,0191 0,02368
Manuell retur 0,01967 0,02439 0,0191 0,02368
RETURPLASTFLASKA (€/FLASKA)        
Automatretur, automat med kompaktor 0,0270 0,03348 0,0283 0,03509
Automatretur, automat utan kompaktor 0,0193 0,02393 0,0191 0,02368
Manuell retur 0,0193 0,02393 0,0191 0,02368
RETURGLASFLASKA (€/FLASKA)        
Automatretur 0,01626 0,02016 0,01626 0,02016
Manuell retur 0,01626 0,02016 0,01626 0,02016

 

 

Palpas Nyhetsbrev - Detaljhandeln Oktober 2015

08.10.2015

Om PALPAs glasbehållare

Nu när sommarsäsongen är över ber vi igen att ta en titt på hurudana glasbehållare ni har på lager.

Om ni har överlopps eller söndriga oanvändbara glasbehållare skall de returneras märkta med PALPA etikett med dryckesleverantören.

När ni returnerar en tom glasbehållare, lönar det sig att skilt nämna om den till chauffören. Behållarens pant krediteras även vid detta tillfälle.

Returförpackningarna och användning av PALPA etiketter

Returer av alla tre olika återvinningssystem (burkar, plastflaskor, glasflaskor) skall sorteras och packas i separata returenheter. Alla returenheter skall vara märkta med en PALPA identifikations-etikett. Etiketterna kan beställas på Extranet eller per email till asiakaspalvelu@palpa.fi

Se till att ni har en tillräcklig mängd med etiketter och att sorterings- och returinstruktionerna finns till förfogande. Med rätt sortering säkerställer man återvinningsbarheten. Det senaste retur- och sorteringsinstruktionerna finns på PALPAs nätsida i Materialbanken.

PALPA kreditnotorna som e-faktura

PALPA har möjligheten att skicka ut kreditnotorna för pantersättningar som e-fakturor.

Om ni har möjligheten att ta emot fakturor som e-fakturor, meddela er e-fakturerings adress samt e-fakturerings operatör per email till asiakaspalvelu@palpa.

 

Palpa Nyhetsbrev - Detaljhandeln Juni 2015

09.06.2015

Ny palpa.fi nätsida

Vi publicerade vår förnyade hemsida 3.6.2015. Utseendet på sidorna har fräschats upp och mängden av information har ökat. Nya grupperingen av informationen gör den lättare att komma åt.

första sidan har vi sammansatt snabblänkar till information eller service enligt åskodargrupp.

Sidorna om återvinning av dryckesförpackningar innehåller all väsentlig information om PALPAs retursystem och kommunikationsmaterial

Sidorna för returställen är till förfogande för alla detaljhandelns och HoReCa sektorns aktörer som returnerar pant-belagda dryckesförpackningar till PALPA.

 

Nya infomaterial till returautomaternas omnejd

Konsument info- och pantprislistorna till returautomaternas omnejd har förnyats under maj 2015. Pantprislistan och sorteringsinstruktionens färger är lugnare och vi har ersatt mestadelen av texterna med informationsbilder. Pantvärden eller sorteringskraven har inte ändrats.

 

Pantrörenas användning utvidgas under sommaren 2015

PALPA har tillsammans med Helsingfors stad testat användning av pantrör sen slutet av sommaren 2014. Erfarenheterna har varit goda och användningen av pantrör kommer att tas i bruk i andra städer i Finland under sommaren 2015.

Pantröret fästs i sidan på soptunnan och där kan man lägga tomma burkar och flaskor för att någon annan kan plocka upp dem och returnera dem. Förpackningen behöver då inte slängas i blandavfallet eller bli lämnad i omgivningen och skräpa ner miljön. Pantrörets botten viker till sidan så att det är lätt att plocka till sig förpackningarna i röret. Motsvarande lösningar finns i övriga Europa.

Palpa Nyhetsbrev - Detaljhandeln Mars 2015

11.03.2015

Returgraderna för 2014

Returgraderna i Finland är mycket höga och en av de bästa i internationell jämförelse. Vi på PALPA vill tacka alla finländare för ansvarsfullt och miljövänligt beteende.
Returgraden för pant-belagda dryckesburkar var 97 %, plastflaskornas returgrad var 92 % och returgraden för returglasflaskorna var 89 %. Returgraden för återpåfyllbara glasflaskor, som administreras av Ekopullo Ry., var 97 %.

PALPAs förnyade sorterings- och retur instruktioner

Sorterings- och returinstruktionerna har förnyats nu i början av mars. Instruktionerna är nu mera detaljerade och spänner mer uppmärksamhet till rätt sortering av dryckesförpackningarna. Vi har samtidigt förnyat också informationspaketet om PALPA returer och kreditering.

Här hittar du nya materialen:

- Sorteringsinstruktion
- Automatreturinstruktion för burkar och plastflaskor
- Automatreturinstruktion för returglas
- Manualreturinstruktion för burkar och plastflaskor
- Manualreturinstruktion för returglas
- Beställningsinstruktion för förpackningsmaterial
- Informationspaketet om PALPA returer och kreditering

Återvinning av glasflaskor 

PALPAs nyheter har presenterat hur återvinningen fungerar för olika förpackningar och återvinningens väsentliga skeden. Denna gång presenterar vi returglasflaskornas återvinning.

Glasflaskor samlas från returställena både med direkt tömning av behållarna och med dryckesgrossisternas återtransport. De behållare som transporteras av dryckesgrossisterna åker via deras terminaler till hanteringcentraler för tömning, inspektion och behållarna sköljs eller tvättas. Vid tömning på returstället åker de samlade flaskorna direkt till återanvändaren.

Det är viktigt att glasbehållarna innehåller endast dryckesflaskor av glas. Även små mängder av porslin eller keramik kan förstöra återvinningen av hela glasmaterialet. Utom detta är också största delen av dryckesglasen och kannorna inte återvinningsbara.

Glasflaskorna på hanteringscentralerna åker vidare till återanvändaren i Forssa. Allt glas som PALPA samlar återvinns i Finland. På återanvändarens anläggning krossas glaset och krosset rengörs. Efter detta färgsorteras glaset så att det kan återanvändas. Spännband, etiketter och andra orenheter sorteras bort från materialet. Glaset som återvinningsmaterial används till t.ex. nya glasflaskor, glasull och skumglas.

Palpa Nyhetsbrev - Detaljhandeln November 2014

17.11.2014

Återvinning av plastflaskor

PALPAs nyheter presenterar i år kort hur återvinningen fungerar för olika förpackningar och återvinningens väsentliga skeden. Denna gång presenterar vi returplastflaskornas återvinning.

Nuförtiden kompakteras över 80 % av alla returplastflaskor redan på returstället innan de är packade i transportförpackningar. Returnerade flaskor transporteras via chaufförernas terminaler till hanteringscentralerna. Automatreturerna pressas åter och balas, manuella returerna räknas före pressningen. Det är viktigt att se till att packa endast PALPAs pantbelagda returplastflaskor i returenheten, för t.ex. fel packade aluminiumburkar hamnar i fel återvinningsmaterial och försämrar kvaliteten av återvinningsmaterialet.

Från hanteringscentralerna vidareforslas PET-balarna till återvinningsanläggningar i Finland, Sverige och Latvien. Flaskorna sorteras, krossas och varmtvättas. Kapsylerna, etiketterna och orenheter avlägsnas. Efter detta är materiaalet rena och färgsorterade PET-flingor (s.k. flake). Återstod av själva drycken förorsakar nedsmutsning i automater, returstället, vid transport, räkning och balning men är inte lika skadligt för återvinningen som med aluminiumburkar.

PET-flingorna rengörs än en gång vid granuleringsprocessen, så att den fyller standarden för livsmedelsmaterial. Av granulat tillverkas t.ex. nya plastflaskor. Återvinnigs PET-material används också i andra förpacknings- och textil tillverkning.

Panterna cirkulerar smidigt

PALPA hanterar och krediterar ca två miljoner elektroniska returkvitton årligen. Processen omsätter ca. 300 miljoner euro i panter.

Kreditnotorna dateras två gånger i månaden, den 15:nde och den sista. Betalningstiden är alltid 21 dagar och PALPA krediterar summorna alltid automatiskt till det konto som returstället har angett.

Krediteringsprocessen omsätter stora data- och penningsflöden, så det är mycket viktigt att processen är tillförlitlig och att den inte kräver för mycket manuella åtgärder både på PALPA och returställena.

Under år 2014 hittills i medeltal 99,8 % av returkvittona kommer på kreditnotorna automatiskt utan manuellt arbete. Endast 0,2 % kräver åtgärder. Det betyder att alla returkvitton kan åtgärdas och krediteras under samma krediteringsperiod.

Sortering av returer

Returer av alla tre olika återvinningssystem skall sorteras och packas i separata returenheter.

Alla returenheter skall vara märkta med en PALPA identifikations-etikett. Etiketterna kan beställas på Extranet eller per e-post: asiakaspalvelu@palpa.fi

Se till att ni har en tillräcklig mängd med etiketter och att sorterings- och returinstruktionerna finns till förfogande.

Med rätt sortering säkerställer man återvinningsbarheten.