Juomateollisuus: Palautusjärjestelmien laajentaminen

20.12.2018

Palpa laajentaa palautusjärjestelmiä koskemaan juomapakkausveron alaisen tullitariffinimikkeen 22 lisäksi hedelmä- ja kasvismehuja sekä mehu- ja juomatiivisteitä ja glögitiivisteitä. Laajennuksen piiriin kuuluvat tuoteryhmät on kerrottu tarkemmin Palautusjärjestelmiin hyväksyttävät tuoteryhmät -taulukossa.

Palautusjärjestelmiin hyväksyttävät tuoteryhmät

Uusiin tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden rekisteröinnin voi aloittaa välittömästi. Palpa hyväksyy tuotteita palautusjärjestelmiin jokaisen kuukauden 15. tai viimeinen päivä (tai niitä edeltävä arkipäivä). Tuotteita voi myydä pantillisena tuotteen palautusjärjestelmään hyväksymisen jälkeen. Tuotteen rekisteröinti edellyttää yrityksen jäsenyyttä kyseisen pakkaustyypin palautusjärjestelmässä.

Pakkauksen on täytettävä olemassa olevat materiaali- ja merkintävaatimukset.

Tölkin pakkaussuunnitteluohje

Muovipullon pakkaussuunnitteluohje

Lasipullon pakkaussuunnitteluohje

 

Panttiarvo määräytyy pakkaukseen pakatun tuotteen tilavuuden mukaan. Palpa noudattaa panttiarvoja, joista on määrätty asetuksessa juomapakkausten palautusjärjestelmistä.

Muovipulloissa ja tölkeissä pantittomien tuotteiden muuttuessa pantilliseksi ei saa käyttää aiemmin käytössä ollutta viivakoodia.

Lasipakkauksissa, jotka rekisteröidään kansallisella viivakoodilla (tuotetta myydään kyseisellä viivakoodilla vain Suomessa), pantittomien tuotteiden muuttuessa pantilliseksi ei saa käyttää aiemmin käytössä ollutta viivakoodia. Lasipakkauksissa, jotka rekisteröidään kansainvälisellä viivakoodilla (tuotetta myydään kyseisellä viivakoodilla kansainvälisesti), ei viivakoodia tarvitse vaihtaa.

Palpa voi palautusjärjestelmien ylläpitäjänä rajata palautusjärjestelmiin hyväksyttäviä tuotteita. Pakkausten sisältöjen jäämät eivät saa heikentää materiaalin uudelleenkäytön arvoa, aiheuttaa häiriöitä tai haittoja palautusautomaattien toimintaan tai aiheuttaa hygienia- tai hajuhaittoja tyhjien pakkausten säilytyksessä tai kuljetuksessa.

Palautusjärjestelmän laajennuksesta johtuen Palautusjärjestelmän sääntöihin on tehty muutos. Sääntöjen Johdantoon on lisätty, että järjestelmään kuuluu myös juomapakkauksia, jotka eivät ole veroedun piirissä.