Kierrätysmaksut vuodelle 2020

12.11.2019

Tölkin kierrätysmaksu nousee 30 % (0,00552 € -> 0,00718 €). Nousun aiheuttaa alumiinin maailmanmarkkinahinnan lasku, mikä vaikuttaa materiaalista saataviin tuottoihin. Alumiinin myyntihinnan ei odoteta kohoavan lähitulevaisuudessa. 

Muovipullon kierrätysmaksu laskee 15 % kaikissa kierrätysmaksuluokissa. Maksujen alentamisen tekee mahdolliseksi kierrätysmateriaalin kysynnän kasvu ja siten materiaalista saatavien tuottojen hyvä taso. 

Lasipullon kierrätysmaksu laskee 15 % kaikissa kierrätysmaksuluokissa. Palpa Lasi Oy:n talous on saatu vakaalle pohjalle ja yhtiön tulevaisuuden talousnäkymät mahdollistavat maksujen alentamisen.

Juomatölkki Kierrätysmaksu 1.1.2020 (alv0)
Alumiinitölkki 0,00718

 

Muovipullo Kierrätysmaksu 1.1.2020 (alv0)
Kirkas, alle 1,0 litraa 0,01052
Kirkas, 1,0 litraa tai yli 0,02105
Värillinen, alle 1,0 litraa 0,01672
Värillinen, 1,0 litraa tai yli 0,02675
Sekamateriaali, alle 1,0 litraa 0,05245
Sekamateriaali, 1,0 litraa tai yli 0,07867

 

Lasipullo   Kierrätysmaksu 1.1.2020 (alv0)
VK-tuote    
  Kansainvälinen viivakoodi:  
  0,5 litraa tai alle 0,07344
  Yli 0,5 litraa 0,12240
  Kansallinen viivakoodi:  
  0,5 litraa tai alle 0,06732
  Yli 0,5 litraa 0,11628
Horeca-tuote    
  0,5 litraa tai alle 0,11246
  Yli 0,5 litraa 0,18743

Hinnastot ovat saatavilla Palpan verkkosivuilla:

Hinnastot