Palpa informerar - Horeca Juni 2018

07.06.2018

Palpa etiketternas leveranstidtabell

Palpa skickar etiketter för returerna på måndag, onsdag och fredag. Vi vill påminna alla returställen att beställa etiketter i tid.

Mera etiketter kan beställas på Extranet (extra.palpa.fi) eller från asiakaspalvelu@palpa.fi. Kom ihåg att använda bara returställens egna etiketter i returerna.

Korrekt sortering

Korrekt sortering av dryckesförpackningarna är nödvändigt både med tanke på återanvändningen av materialet och på utbetalningen av ersättningar.  

BURKAR
Returnera i Palpa manualsäck. Inga andra dryckesförpackningar eller skräp får sättas i säcken.

PLASTFLASKOR
Returnera endast plastflaskor med Palpas pantmärke i Palpa manualsäck. Inga andra dryckesförpackningar eller skräp får sättas i säcken.

Sortera burkar och plastflaskor separat och returnera dem alltid hela, tomma och rena.  

GLASFLASKOR
Returnera glasflaskor i glasbehållare. I behållaren får inte sättas annan glasvara, porslin, keramik eller skräp.

OBS! Glasflaskor får inte sättas i säckar. Glasskärvorna är en stor säkerhetsrisk både för föraren och för personalen i behandlingsanläggningen. Om returen inte motsvarar Palpas anvisningar kan pantersättningen utebli för returneringen. Kom ihåg att följa Palpas retur- och sorteringsanvisningar i alla returer.

Mer information om returneringen