Automatisk kvittering av returautomaten

17.01.2023

I returautomaterna införs en automatisk kvittering, så att automaten inte längre behöver kvitteras vid byte av kärlet och kvittot behöver inte skrivas ut. Automaten genererar automatiskt kvittot som Palpa behöver i elektronisk form.

Detta minskar arbetet i returstället och gör det lättare att kontrollera redovisningar när materialet finns tillgängligt elektroniskt. Redovisningar för alla typer av dryckesförpackningar är också alltid uppdaterad tack vare automatisk kvittering.

Den automatiska kvitteringen påverkar inte de redovisningar som ska betalas.

Ändringar av returautomater kommer att göras av tillverkarna av returautomater i januari mellan 16 och 31 januari 2023. Den nya praxisen gäller för automater senast den 1 februari 2023. Returställena vars automater är inte lämpliga för den nya funktionen kommer att kontaktas separat.

Bruksanvisning från 1 februari 2023:

  • Kärlet byts normalt när automaten meddelar att det är fullt.
  • Kvittot skrivs inte ut vid kärlbytet. I vissa automater kan det skrivas ut, men det är inte nödvändigt.
  • Med förändringen vet automaten inte längre exakt när kärlet har bytts. Av denna anledning fungerar inte längre uppgifter om kärlfyllningsnivån som visas i vissa automater.
  • Identifieringsetiketter fästs normalt på fulla lådor/säckar.

Nya kvittouppgifter finns i Excel-format på Palpas Extranät efter redovisningsperiodens slut. Information kan sökas för olika tidsperioder och den finns redan tillgänglig på Extranätet i mer än två år.

Varje returställe har användar-ID för Extranätet. Kontakta vid behov Palpas kundtjänst, [email protected].

En allmän beskrivning av automatisk kvittering och instruktioner för att hämta elektroniska kvittouppgifter från Extranät finns i Palpas Materialbank.

Denna förändring har föregåtts tester i returautomater för att säkerställa funktionalitet. Kontakta vid behov automatens serviceorganisation.