Instruktioner för returställen

01.06.2023

Returinstruktioner för returer utan automat


Burkar / plastflaskor

Sortera burkar och plastflaskor separat.

Returnera alla burkar, också pantlösa.

Returnera endast plastflaskor med Palpas pantmärke.

Notera! Pantlösa plastflaskor får inte sorteras i pantsatt material, eftersom materialets återvinningsbarhet inte kan garanteras. På grund av återvinning av plast får olika typer av plast inte blandas. Dessutom kan fel material i förpackningen förhindra återvinningen.

Pantlösa plastflaskor kan återvinna genom att återföra dem till en plastuppsamlingsplats eller som en energifraktion.

Returnera i manualsäck

Returnera burkar och plastflaskor endast i manualsäck.

Stäng säcken fast med ett spännband och klistra en Palpa etikett spännbandet.

Notera! Säcken får inte packas för full.

Glasflaskor

Sortera dryckesflaskor av glas som intakta och tomma till en glasbehållare.

Notera! Återfyllbara glasflaskor får inte sättas till Palpas glasbehållare. Returnera i bryggeriets korg eller på cellplatta till Hartwall.
 

Föroreningar förhindrar återvinning

Returer får inte innehålla skräp eller andra föroreningar eftersom de förhindrar återvinning.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället. Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt Palpas instruktion.

Kom ihåg att följa Palpas sorterings- och returinstruktioner i alla returer.

Returinstruktioner


Meddelande om ändringar i kontaktuppgifter

Kom ihåg att informera Palpa om kontaktuppgifterna till ditt verksamhetsställe ändras. Ändringar kan anmälas till adressen [email protected] eller till numret (09) 868 9860.