Palpa informerar - Detaljhandeln Juni 2018

07.06.2018

Palpa etiketternas leveranstidtabell

Palpa skickar etiketter för returerna på måndag, onsdag och fredag. Vi vill påminna alla returställen att beställa etiketter i tid.

Mera etiketter kan beställas på Extranet (extra.palpa.fi) eller från asiakaspalvelu@palpa.fi. Kom ihåg att använda bara returställens egna etiketter i returerna.

Korrekt sortering

Korrekt sortering av dryckesförpackningarna är nödvändigt både med tanke på återanvändningen av materialet och på utbetalningen av ersättningar.

BURKAR
Returnera burkar i automatsäck eller Palpa-låda. Plastflaskor, glasflaskor eller skräp får inte sättas i burklådan eller –säcken.

Bara burkar som inte är returnerade via automaten får returneras i manualsäck.

PLASTFLASKOR
Returnera endast plastflaskor med Palpas pantmärke i automatsäck eller Palpa-låda.  Burkar, glasflaskor eller skräp får inte sättas i plastflaskalådan eller –säcken.

Bara plastflaskor med Palpas pantmärke som inte är returnerade via automaten får returneras i manualsäck.

GLASFLASKOR
Returnera glasflaskor i glasbehållare. I behållaren får inte sättas annan glasvara, porslin, keramik eller skräp.

OBS! Glasflaskor får aldrig sättas i säckar. Glasskärvorna är en stor säkerhetsrisk både för föraren och för personalen i behandlingsanläggningen. Om returen inte motsvarar Palpas anvisningar kan pantersättningen utebli för returneringen. Kom ihåg att följa Palpas retur- och sorteringsanvisningar i alla returer.

Mer information om returneringen

Användning av Palpa-lådan

Sammanställa och tejpa lådan enligt anvisningen som finns på lådan. Lådan skall fyllas helt av returautomatens sorterare. Tejpa locket och klistra en Palpa etikett fast på avsett ställe på ena långsidan vid byte. Använd EUR-pall under lådan.

OBS! Överfyll inte lådan. Överfulla lådor förlorar sin form lätt, vilket gör det svårt att hantera dem.