Käsittelykorvaukset 1.1.2024

07.11.2023

Palpa on tehnyt mittavan selvityksen pullonpalautuksen järjestämiseen liittyvistä työkustannuksista ja investoinneista erityyppisissä myymälöissä. Selvityksen perusteella on määritelty käsittelykorvaus nykyaikaiseen juomapakkausten vastaanottamiseen.

Korvausta maksetaan kolmessa eri muodossa: 

- Käsittelykorvausta maksetaan pakkauskohtaisesti vähittäiskaupan toimijalle kuluttajapalautuksen järjestämisestä.

- Laitekorvausta maksetaan pakkauskohtaisesti palautusautomaatilla vastaanotetuista pantillisista juomapakkauksista. 

- Automaattisen käsittelyn korvaus maksetaan kiinteänä korvauksena vastaanottajalle, mikäli käytössä on yksikin enintään 6 vuotta vanha palautusautomaatti.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Käsittelykorvaushinnasto

 

Kierrätysmaksut vuodelle 2024

25.10.2023

Palpan kierrätysmaksut 2024


Tölkin kierrätysmaksu nousee 0,00525 € -> 0,00971 €. Korotus johtuu alumiinin maailmanmarkkinahinnan laskusta, joka aiheuttaa materiaalin myyntituottojen merkittävää alenemista. 

Muovipullon kierrätysmaksut nousevat kaikissa kierrätysmaksuluokissa. Korotus johtuu kierrätysmuovin maailmanmarkkinahinnan laskusta, joka aiheuttaa materiaalin myyntituottojen merkittävää alenemista.

Lasipullon kierrätysmaksut nousevat kaikissa kierrätysmaksuluokissa. Korotus aiheutuu kuljetusten ja laitoskäsittelyn kustannusten kasvusta (polttoaine, palkat, energia, korot).

Palpa pidättää oikeuden muutoksiin.

Mallipakkausten lähetys / Tomran uusi osoite

02.10.2023

Mallipakkaukset pitää 9.10.2023 alkaen lähettää osoitteeseen 

Oy Tomra Ab
Pakkaustestaus
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

Uusi päivitetty mallipakkausten lähetysohje löytyy Palpan verkkosivuilta.

Muovipullojen kierrätysmaksut alkaen 1.9.2023

21.06.2023

Muovipullojen kierrätysmaksut nousevat kaikissa kierrätysmaksuluokissa. Korotus johtuu voimakkaasta laskusta kierrätettävän PET-muovin markkinahinnassa, joka aiheuttaa materiaalin myyntituottojen merkittävää alenemista.
Tölkin ja lasipullojen kierrätysmaksut eivät muutu.
Palpa pidättää oikeuden muutoksiin.

Hinnastot ovat saatavilla Palpan verkkosivuilla.

Hinnastot

Miten pullot saataisiin palautumaan automaatteihin vielä paremmin?

15.06.2023

Varsin suuri osa pantillisista pulloista päätyy kierrätykseen muuta kautta

Suomalaiset ovat ottaneet pantillisten juomapakkausten kierrätysjärjestelmän hienosti haltuun ja valtaosa pantillisista pulloista ja tölkeistä palautuu automaatteihin. Mutta eivät ihan kaikki.

Parhaiten palautuvat tölkit, joiden kohdalla palautusaste on peräti 97 prosenttia. Aivan yhtä hyvä tilanne ei ole pullojen kohdalla: muovipullojen palautusaste on 90 % ja lasipullojen 92 %

Mutta miksi pullot eivät palaudu automaatteihin yhtä hyvin kuin tölkit? Ja mihin palautumattomat pullot päätyvät?

Näihin kysymyksiin haimme vastauksia keväällä 2023 Kantar Publicin toteuttamalla laajalla kuluttajakyselyllä, johon vastasi tuhat suomalaista.

Enemmistö kertoo palauttavansa jokaisen pullon ja tölkin

Kyselyyn vastanneista 61 % arvioi palauttavansa aivan kaikki käyttämänsä pullot ja tölkit. Lisäksi 23 % arvioi palauttavansa ne vähintään 95-prosenttisesti. Pullojen ja tölkkien välillä ei ole tässä merkittäviä eroja.

Miksi pulloja ja tölkkejä palautetaan?

Tärkein syy on pantti (55 prosenttia vastaajista), mutta myös ympäristösyyt motivoivat palauttamista vahvasti – 40 % vastaajista pitää sitä itselleen tärkeimpänä syynä palauttamiselle. Palauttaminen myös koetaan helpoksi (93 % vastaajista), palautuspisteitä on paljon ja palauttaminen onnistuu kätevästi kauppareissun yhteydessä.

Entä miksi ei?

Yksi tärkeimmistä syitä muovipullojen palauttamatta jättämiselle on kyselyn perusteella niiden uusiokäyttö esim. vesipulloina. Toistuvassa käytössä muovipulloista saattaa myös irrota etiketti, jolloin niistä ei enää saisi panttia. Lasipullojen kohdalla vastauksissa korostuu niiden rikkoutuminen tai painavuus, joka tekee niiden palauttamisesta työläämpää. Osa vastaajista tunnustaa myös, ettei jaksa palauttaa pulloja, jos niitä on vain vähän.

Merkittävä osa pulloista menee kiertoon muuta kautta

Lasi- ja muovipakkausten keräystä on lisätty merkittävästi viime vuosina ja suurella osasta ihmisiä on näille keräysastiat omassa taloyhtiössä. Selityksen perusteella vaikuttaakin siltä, että varsin merkittävä määrä pantillisia pulloja päätyy kierrätykseen tätä kautta.

Lähes neljäsosa (23 %) vastaajista kertoo laittaneensa pantillisia lasipulloja taloyhtiön tai muuhun lasipakkausten keräysastiaan ainakin joskus. Muovipullojen osalta vastaava luku on 12 %.

Pullojen palautusasteet pitää saada uuteen nousuun

On tärkeää tunnistaa pullojen palauttamisen ongelmakohdat, mutta ne eivät saa olla syy palauttamatta jättämiseen. Pantillisten pullojen palautusasteet pitää saada nousemaan nykyisestä.

Pullonpalautus on kaikille suomalaisille tuttu juttu – ehkä vähän liiankin tuttu. Siksi sen merkityksestä pitää muistuttaa ja palauttamiseen kannustaa.

Tähtäimessä palauttamisen uusi Suomen ennätys

Viime vuonna palautettiin tarkalleen 2 162 132 599 pantillista pulloa ja tölkkiä. Tänä vuonna tavoitellaan uutta palauttamisen Suomen ennätystä. Siitä voit lukea lisää täällä.

 

YLEISIÄ SYITÄ OLLA PALAUTTAMATTA PULLOJA:

• Muovipulloja uusiokäytetään vesipulloina

• Muovipullojen etiketit voivat irrota, jolloin niistä ei saa panttia

• Lasipullot voivat mennä rikki, jolloin niitä ei voi palauttaa

• Jos on liikkeellä kodin ulkopuolella, pullo voi jäädä palauttamatta

• Erityisesti lasipulloja, mutta myös muovipulloja laitetaan pakkausjätteiden keräyspisteisiin

• Kaikki eivät tiedä, että Alkosta ostetut lasipullot voi palauttaa automaattiin

• Lasipullot ovat painavia, joten niiden palauttaminen on työläämpää

• Yleinen laiskuus tai välinpitämättömyys – tämä lienee lopulta sittenkin kaikkein yleisin syy